0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آغازثبت نام سمستر بهاری سال ۱۴۰۰


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال در سمستر بهاری ۱۳۹۹ در رشته های ذیل محصل میپذیرد

انجنیری

حقوق و علوم سیاسی

کمپیوتر ساینس

اقتصاد

83886638_3135753613118822_4643979740087058432_o

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی