0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آغاز ثبت نام برای کانکور سال ۱۴۰۰


موسسه تحصیلات عالی استقلال برای سال ۱۳۹۹در رشته های ذیل با تخفیف ویژه محصل می‌پذیرد:
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
کمپیوتر ساینس

شماره تماس:۰۷۹۴۴۰۲۱۳۱
آدرس: کابل، کارته چهار کوچه مقابل حوزه سوم پولیس

ثبت نام جریان دارد…

12

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی