0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه آغاز سمستر خزانی ١٣٩۴


به اطلاع عموم دانشجویان رسانیده می شود که سمستر خزانی ١٣٩۴ سراز تاریخ ١٣٩۴/۶/٧ آغاز و مهلت انتخاب کریدت الی ۱۳۹۴/۶/۱۵ می باشد،بناء اداره موسسه تحصیلات عالی استقلال برأی تان موفقیت مزیدخواهان است.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی