0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه شروع سمستر بهاری ١٣٩۴


ضمن تبریکی آغاز سال جدید تحصیلی به اطلاع تمامی دانشجویان پوهنحی های چهارگانه مؤسسه تحصیلات عالی استقلال رسانیده می شود که درس های سمستر جدید به روز شنبه (١٣٩۴/١/٨ ) آغاز می گردد،بناء محصلین ارجمند مطلع باشند.

اطلاعیه سمستر بهاری

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی