0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه امتحانات خزانی ۱۳۹۴


ضمن آرزوی موفقیت برای شما به اطلاع می رساند که درس های سمستر خزانی ١٣٩۴ به تاریخ ١٣٩۴/٩/١٩ به پایان می رسد و از تاریخ فوق الی شروع امتحانات درس ها رخصت است.
شروع امتحانات : ١٣٩۴/٩/٢۵
ختم امتحانات :١٣٩۴/١٠/٢۵
تقسیم اوقات امتحان به زودی در اختیار تان قرار خواهد گرفت .
تذکر ١ :
محصلین عزیز مکلف اند قبل شروع امتحانات کارت ورود به جلسه امتحانات را اخذ نمایند ، بدون کارت حق اشتراک در جلسه امتحان را ندارند.
تذکر ٢ :
محصلین عزیز برای سپری نمودن امتحان هر چه ارام تَر و منظم تَر لطفن موارد ضروری در امتحان ، که در ذیل ذکر شده را مراعات نمایند.

۱- داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد

۲- حد اقل ۱۵ دقیقه قبل ازشروع امتحان دردانشگاه حاضر باشید

۳- قبل از ورود به جلسه امتحان وسایل برقی تان را به بخش امانات تحویل دهید

۴- استفاده از تلفون همراه درجلسات امتحان مجاز نیست

۵ – نظم وانضباط امتحان را به صورت کامل مراعات نمایید

۶- تمام مشخصات خودرا به صورت کامل درپاسخ نامه نوشته وحاضری هر امتحان را امضا نمایید

۷- هرگونه گردهم امدن محصلین وایجاد سروصدا قبل ازامتحان وبعد از امتحان ممنوع میباشد

۸- ناظران امتحان مسوولیت اصلی برقراری نظم واداره جلسه امتحان را به عهده دارد. بنا آنان را همکاری نمایید

۹- تخلف کننده گان امتحان دران مضمون نمره صفر گرفته وبه کمیته انضباطی معرفی می شود

                                                     

                                                              به امیدامتحان خوب برای همه شما!

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی