0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه جذب استادان کدرعلمی


اطلاعیه
موسسه تحصیلات عالی استقلال به منظور بلند بردن  کیفیت علمی و ظرفیت سازی، این بار هم اقدام به جذب اساتید کادری جدید در پوهنحی های چهار گانه خویش به سویه ماستر یا بالاتر از آن نموده است.
بناء آنعده کسانی که علاقمند اشتراک درین پروسه هستند می توانند خلص سوانح ،اسناد تحصیلی و سوابق تدریسی خود را به اداره موسسه تسلیم نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند .
info@isteqlal.edu.af

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی