0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه کانکور سمستر خزانی ۱۳۹۸


به اطلاع عمومی داوطلبان کانکور رسانده می شود که امتحان کانکور خزانی موسسه تحصیلات عالی استقلال به تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۸ برگزار میگردد.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی