0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه کانکور بهاری ۱۳۹۵


به اطلاع عموم داوطلبان کانکور رسانیده میشود اینکه قرار است بتاریخ ۲۷ حمل امتحان کانکور سال ۱۳۹۵ درموسسه تحصیلات عالی استقلال اخذ گردد بنآ داوطبان عزیز مطلع باشند.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی