0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اعلام بست های کادر علمی در دانشکده های چهارگانه


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال به منظور تکمیل نمودن کادر های علمی خویش در دانشکده های

حقوق و علوم سیاسی

اقتصاد

کمپیوتر ساینس

انجنیری

استاد جذب می نماید

علاقه مندان میتوانند اسناد و خلص سوانح خویش را الی تاریخ ۲۵ دلو به آمریت تضمین کیفیت تسلیم نماید

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید

۰۷۸۲۰۵۰۴۶۵

۰۷۹۸۹۴۴۸۷۱

OIP

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی