0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
اهمیت وعظمت ماه رمضان ازابعاد مختلف

اهمیت وعظمت ماه رمضان ازابعاد مختلف


ما منتظر حضور سبز شما عزیزان هستیم !
در سیمینار علمی تحت عنوان
عظمت و اهمیت رمضان از ابعاد مختلف
با اشتراک :
-داکتر محمد صالح سلجوقی ( رییس موسسه تحصیلات عالی استقلال )
-استاد محمد رضا امینی (رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه)
-استاد قاری عبدالخالق مصباح ( استاد دانشگاه طبی کابل )
-استاد شیخ محمد فکرت ( استاد دانشگاه )

زمان :سه شنبه ١ سنبله ١٣٩۵ ساعت ٣ بعد از ظهر
مکان : سالن اجتماعات موسسه تحصیلات عالی استقلال

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی