0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

جشن فارغ التحصیلی موسسه تحصیلات عالی استقلال


به لطف خداوند متعال  جشن فارغ التحصیلی موسسه تحصیلات عالی استقلال

از مقطع لیسانس در رشته های حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، انجنیری و اقتصاد با حضور داشت جمعی از اراکین بلند پایه دولتی، رهبران سیاسی کشور ، اعضای پارلمان ، استادان فرهیخته ، فامیل معزز محصلین و سایر بزرگان موفقانه برگزار گردید.
هیات رهبری موسسه تحصیلات عالی استقلال ضمن عرض تبریکی برای دانش اموختگان ارزوی موفقیت بیشتر و ادامه تحصیل الی مقاطع ماستری و دکتری می کند.

80022487_3029135223780662_7740595746835005440_o

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی