0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
برنامه معرفی اعضای انجمن علمی  و تجلیل از تاسیس سازمان ملل

برنامه معرفی اعضای انجمن علمی و تجلیل از تاسیس سازمان ملل


برنامه معرفی اعضای انجمن علمی دانشجویی استقلال و تجلیل از سالروز تاسیس سازمان ملل متحد

أین برنامه که با اشتراک داکتر صالح محمد سلجوقی رییس موسسه، معاونین ،روسای دانشکده ها ، استادان و جمعی از محصلین برگزار گردید با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله توسط قاری محمد قندوزی آغاز شد. به ترتیب آن استاد محمد ظاهر فقیری رئیس کمیته تحقیقات علمی و أمور فرهنگی ایراد سخن نموده ضمن خوش آمد گویی به هیات رهبری درباره جریان مبارزات انتخاباتی و پروسه انتخابات انجمن معلومات دادند. سپس استاد سید نور سهیم استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و آقای انوش عالمی یکی از دانشجویان این دانشکده به سخنرانی درباره تاریخچه سازمان ملل متحد ، اهدف و وضعیتً کنونی آن پرداختند . در مرحله بعدی برنامه جناب رییس داکتر محمد صالح سلجوقی سخنان خویش را ایراد فرموده ضمن قدردانی از دست اندرکاران أین برنامه ، گزینش آقای ظریف نوری را منحیث رییس انجمن دانشجویی استقلال به خود ایشان ، تیّم کاری شان و سایر محصلین تبریک گفته و بیان نمودند که رهبری موسسه تحصیلات عالی استقلال آماده حمایت از جوانان و طرح و برنامه های ایشان میباشد. بعدا آقای ظریف نوری رییس انجمن علمی دانشجویی استقلال سخنان خویش را پیرامون أهداف و برنامه های کاری انجمن بیان نمود. در اخیر استاد محمد رضا أمینی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی با خواندن دعائیه خویش محفل را ختم نمودند و رییس انجمن علمی دانشجویی با تیّم همراه شان به اتاق کاری خویش همراهی شدند.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی