0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی

از آن‌جایی که کیفیت آموزش در نظام‌های آموزشی دارای جایگاه ویژه‌ای می‌ باشد، بنابر این، مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  جهت بهبود کیفیت درامور اداری، علمی و تدریسی با سهم‌گیری فعال خویش جهت رسیدن به این اهداف، همواره کوشش نموده و با شناخت نقاط ضعف و تقویه نقاط قوت خویش، پروسه‌های مختلف ارزیابی را موفقانه سپری نماید.

تضمین کیفیت در این مؤسسه، اولین ‌بار در سال ۱۳۹۵ با داشتن ۶ عضو در کمیته موسساتی آغار به فعالیت نمود.

آمریت تضمین کیفیت مؤسسه تحصیلات عالی استقلال امور کاری خویش را در دو بخش عمده انجام می‌دهد که عبارت است از: کمیته در سطح مؤسسه  و کمیته‌ های فرعی. معاونان، روسای پوهنحی‌ها مؤسسه  و آمر تضمین کیفیت عضویت کمیته موسساتی را دارا می‌باشند. کمیته‌های فرعی تضمین کیفیت در سطح هر پوهنحی تحت نظارت کمیته موسساتی فعالیت نموده که به ‌صورت عمومی در سطح دیپارتمنت‌ها وظیفه‌ ی بررسی پلان‌های اکادمیک و اداری دیپارتمنت‌ها را به عهده دارند.

از آن ‌جایی که این بست کادری می‌باشد، روی این ‌ملحوظ در راس آن استاد عزیزالله معصومی استاد دیپارمنت انجنیری نرم افزار دانشکده کمپیوتر ساینس می ‌باشد.

 

 

آمر تضمین کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی: عزیزالله معصومی

عنوان پست : آمرتضمین کیفیت

درچه تحصیل : لیسانس

شماره تماس: ۰۷۹۲۴۴۷۳۵۰

ایمیل آدرس : MassomyHQ@isteqlal.edu.af

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی