0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

تقسیم اوقات درسی ماه مبارک رمضان


تقسیم اوقات درسی ماه مبارک رمضان

موسسه تحصیلات عالی استقلال حلول ماه مبارک رمضان را به عموم استادان محترم ودانشجویان عزیز تبریک گقته ، تقسیم اوقات درسی ماه مبارک رمضان را به شرح ذیل رائه می دارد:

نوبت ساعت اول ساعت دوم
تایم صبح از ۸ الی ۹:۱۵ از ۹:۳۰ الی ۱۰:۴۵
تایم ظهر از ۱۲ الی ۱:۱۵ از ۱:۳۰ الی ۲:۴۵
تایم شبانه از ۳ الی ۴:۱۵ از ۴:۳۰ الی ۵:۴۵

از اساتید محتر م ودانشجویان عزیز تقاضا میشود که تقسیم اوقات فوق را درنوبت های شبانه وروزانه جدآ رعایت نمایند.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی