0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
جشن آغاز سال جدید تحصیلی ١٣٩۵ و تقدیر از دانشجویان ممتاز

جشن آغاز سال جدید تحصیلی ١٣٩۵ و تقدیر از دانشجویان ممتاز


جشن آغاز سال جدید تحصیلی ١٣٩۵ و تقدیر از دانشجویان ممتاز به تاریخ ١٣٩۵/٢/١٨ در موسسه تحصیلات عالی استقلال برگزار شد.
این برنامه با حضور وکیل فرهیخته ، خرد دوست و صاحب امتیاز موسسه تحصیلات عالى استقلال، حاجى محمد عارف طیب، رییس دانشگاه آقاى داکتر محمد صالح سلجوقى، معاونین ، روساى دانشکده ها، اساتید گرامى و جمع بزرگى از دانشجویان فعال و نخبه برگزار گردید.
مراسم با تلاوت قرآن کریم و سرود ملى کشور آغاز شد؛ و تیم ترانه مکتب خصوصى پیشگامان استقلال با ترانه زیباى شان برنامه را آغاز گر شدند. سپس آقاى سلجوقى با بیان خوش آمدید به دانشجویان تازه وارد و عرض تبریک شروع سال جدید تحصیلى به ایراد سخن پرداخت. سپس معاون علمى این موسسه به دورنماى علمى جامعه علمى، آموزشى استقلال اشاره کرده و گفت٢٠ درصد اساتید این موسسه داراى مدرک دکترا و ٨٠ درصد داراى فوق لیسانس هستند؛ و دانشجویان جدید را به حفظ اصول و تعقیب خط مشى این نهاد علمى فرا خواند.
معاون مالى و ادارى جامعه علمى استقلال، خانم عاطفه طیب ضمن عرض خوش آمد نوید خوش و تازه اى به دانشجویان و همکاران این نهاد علمى دادند. ایشان ضمن بیان چشم انداز آینده ابلاغ کردند که در آینده بسیار نزدیک این موسسه، پیشوند دانشگاه را با کمال افتخار از خود خواهد کرد .
سپس روساى دانشکده هاى حقوق و علوم سیاسى، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری به نوبت سخنرانى کرده و از وضعیت دانشکده ها ، برنامه ها و سیر صعودى شان در کمیت و کیفیت سخن گفتند.
در ادامه برنامه، مسوول تضمین کیفیت این موسسه، مسول انجمن دانشجویى استقلال و نماینده دانشجویان هر کدام صحبت کرده و از مسولین موسسه تحصیلات عالى استقلال بابت ایجاد فضاى علمى و صمیمى اظهار قدر دانى کردند.
این برنامه با اهداى تحایف و تقدیر نامه به دانشجویان برتر و ممتاز موسسه و تقدیر ایشان از طرف مسولین و اساتید موسسه تحصیلات عالى استقلال پایان یافت.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی