0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
جلسۀ استادان دائر گردید

جلسۀ استادان دائر گردید


جلسۀ استادان دائر گردید

اجندای جلسه:

  • معارفۀ استادان با مسئولان و استادان با استادان
  • گزارش مختصر از وضعیت علمی و تدریسی موسسه
  • گزارش مختصر از نتایج ارزیابی کیفی وزارت از موسسه
  • امتحانات نهایی (نیم سال دوم)
  • دریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادات و حتی مشکلات استادان

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط محترم استاد حلیم رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی آغاز یافت. به تعقیب آن محترم حاجی محمد عارف طیب موسس موسسۀ تحصیلات عالی استقلال به ایراد سخن پرداخته از تشریف آوری اساتید و همچنان از برگزارکننده گان جلسه ابراز سپاس و امتنان نمود. محترم طیب در مورد وضعیت کلی موسسه صحبت نموده گفت طی سه ماه گذشته و با انتصاب مسئولان جدید وضعیت موسسه در مجموع بهبود یافته است. وی به عنوان نمونه از دو ارزیابی اخیر وزارت از موسسه اشاره نموده گفت: طی ارزیابی دوم از موسسه توسط هیأت عالیرتبه وزارت در راس آن محترم حسینیان معین بازسازی، از مجموع ۲۰ موارد ارزیابی تقریباً تمام آنها از سوی هیأت رضایت بخش توصیف شده است.
محترم موسس موسسه، از مشکلات سمسترهای گذشته به عنوان تجارب تلخ موسسه یادآور شد و توضیح داد که ” نحوۀ برگزاری و نظارت از امتحانات در سمسترهای گذشته مورد رضایت اینجانب نبوده است که امید است در اخیر این جلسه بتوانیم به رهیافتی دست یابیم که این مشکل نیز تا حد زیادی رفع گردد”.
محترم آقای طیب خاطر نشان نمود که غیرحاضری محصلین به هیچ وجه برای بنده توجیه پذیر نمی باشد. وی همچنین از برخی بی بند و باری ها و بی نزاکتی های یک تعداد محصلین یادآور شد که در این قسمت خواهان توجه جدی تر کمیته نظم و دسپلین موسسه گردید. وی اضافه نمود که هدف ما از تاسیس این موسسه منافع اقتصادی نبوده و نیست؛ اما می خواهیم ما هم به سهم خویش در قسمت آموزش و پرورش اولاد وطن کاری کرده باشیم.
محترم آقای طیب در اخیر صحبت های شان از تمام اساتید خواست تا پیشنهادات، انتقادات و کم و کاستی های موجود موسسه را ایراد نمایند که به گفتۀ وی گفتن این مسائل باعث بهبود موسسه خواهد. محترم طیب گفت: “این موسسه به هیچ وجه نیازی به انجام کارهای غیر قانونی چه به دلایل اقتصادی و چه هم به دلیل دیگر ندارد اما آنچه برای بنده ملاک و معتبر است این است که محصلان از اساتید و در مجموع از موسسه رضایت داشته باشند”.
سپس محترم استاد خاوری معاون علمی و تدریسی صحبت نموده استادان را خوش آمدید گفت. بعداً در مورد حادثه ای که چندی پیش در هرات و در ولسوالی گلران اتفاق افتاده بود که منجر به شهادت ماما و برادرزادۀ محترم وکیل صاحب شده بود معلومات داده و به ارواح شان اتحاف دعا نمود.
محترم استاد خاوری گزارش کلی را از وضعیت موسسه برای استادان ارائه نمود.
بعداً محترم استاد سیف الرحمن سیفی معاون امور محصلان و استادان در مورد مکلفیت های استادان و نکاتی که استادان باید بیشتر به آنها توجه داشته باشند صحبت های همه جانبه نمود.
در ختم جلسه، آنطوری که در دستور کار جلسه بود نظریات، پیشنهادات، انتقادات و مشکلات استادان از جانب محترم موسس و مسئولان موسسه استماع گردید. گفتنی است در این بخش تعداد زیادی از استادان صحبت نمودند.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی