0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
جلسۀ نهایی سازی کریکولم (نصاب تحصیلی) های دانشکده های چهارگانۀ موسسه تدویر یافت

جلسۀ نهایی سازی کریکولم (نصاب تحصیلی) های دانشکده های چهارگانۀ موسسه تدویر یافت


جلسۀ نهایی سازی کریکولم (نصاب تحصیلی) های دانشکده های چهارگانۀ موسسه تدویر یافت

به منظور نهایی سازی کریکولم های دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، اقتصاد و انجینیری موسسۀ تحصیلات عالی استقلال جلسه ای با حضور داشت محترم حاجی محمد عارف طیب موسس موسسه تدویر گردید.
مطابق به هدایت محترم موسس موسسه، از اول سمستر جاری (اول سنبله) کار بالای کریکولم های چهارگانۀ موسسه آغاز یافته بود.
در این جلسه محترم علاوه بر محترم موسس، هر سه معاون علمی و تدریسی، امور استادان و محصلان، مالی و اداری، روسای هر چهار دانشکده، رئیس کمیتۀ امتحانات، رئیس کمیتۀ تضمین کیفیت و تعدادی از اساتید حاضر بودند.

caricolam meeting
در ابتداء مسوده های هر چهار کریکولم که از سوی روسای دانشکده ها تنظیم و آماده گردیده بود به مجلس ارائه گردید. در جلسه عمدتاً روی اصلاحات کلی که می بایست در کریکولم های چهارگانه گنجانده شود از سوی محترم موسس و معاونین موسسه صحبت شد.
محترم موسس در صحبت هایش تاکید کرد که وی خواهان این است تا از کریکولم های پوهنتون کابل که کریکولم های معیاری و معتبر می باشند باید در تدوین کریکولم های موسسه تحصیلات عالی استقلال استفاده شود.
گفتنی است کریکولم های موسسۀ تحصیلات عالی استقلال با استندردهای جهانی، معیارهای تحصیلی وزرات محترم تحصیلات عالی کشور و به صورت بروز شده (اپدیت) تهیه گردیده که به زودترین فرصت جهت تصویب به وزارت محترم تحصیلات عالی کشور ارائه می گردد.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی