0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

حقوق و علوم سیاسی

  انسان یک موجود اجتماعی است، زیست اجتماعی انسان مقتضی خود آگاهی آن در فرایند جامعه شناختی، حاکمیت قانو ن، عدالت اجتماعی، ترویج شهروندی و هم‌پذیری است. کانون‌های علمی و نهادهای تحصیلی به ویژه پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، جهت رسیدن به اهداف مزبور تاسیس و فعالیت می‌نمایند؛  لذا ترتیب و تهیه یک برنامه فراگیر وهمه جانبه برای پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، از ضروریات مبرم و دارای اهمیت می‌باشد؛ زیرا مفاهیم قانون و قانونیت، حقوق و آزادی‌ها، وظایف و مسئولیتها، ترقی و رفاه همگانی، امنیت و آسایش و عدالت و نظم اجتماعی زمانی تحقق پیدا می‌کند که، در یک جامعه برابری و عدالت اجتماعی در آن نهادینه گردد.

 واین مهم زمانی تحقق یافتنی است که پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با در نظرداشت معیارهای جدید عصر حاضر و میتودهای نوین آموزشی، دانشجویان را که  قضات، حارنوال‌ها، وکلای مدافع، قانون دانان، حقوق دانان، دیپلومات‌های سیاست خارجی آینده کشوراند با کوله بار از علم و دانش حقوقی تقدیم جامعه نمایند.

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برای تحقق مصالح فوق در کنار تشکیلات موسسه تحصیلات عالی استقلال در سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی آغاز به فعالیت نموده و تا کنون مشغول فعالیت‌های علمی و اکادمیک می‌باشد.

هم‌اکنون در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، ۱۰۰۰ محصل در چهار تایم درسی(سحر، روزانه، ظهر و شبانه) مشغول تحصیل و کسب دانش حقوقی می باشند؛ پوهنحی افتخار دارد که  چهار  دور فارغان فرهیخته‌ی را به جامعه افغانستان تقدیم نموده است و ریاست این پوهنحی بعهده  عبدالظاهر “راقم” می باشد.

 

 دیدگاه پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی:

 پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی متعهد  است تا دستگاه‌های عدلی، قضایی، اداری ودیپلوماسی کشور را از طریق تقدیم متخصصان حوزه قضایی و سیاسی تقویت نموده و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد.

  ماموریت پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی:

 این پوهنحی وظیفه دارد تا ظرفیت و استعداد علمی- حقوقی محصلان را رشد و توسعه داده و مهارت‌های تخصصی و مسلکی حوزه قضاء و روابط بین الملل را بر بنیاد نصاب تحصیلی معیاری، واحد و مطابق به معیارهای پذیرفته شده‌ای ملی و منطقه‌یی، به دانشجویان و آموزش دهد. و همچنان این پوهنحی خود را برای مهیا ساختن زمینه تحقیق و پژوهش‌های علمی و آموزش روش‌ها و میتودها نوین پژوهشی موظف می‌داند.

اهداف آموزشی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

 

 • فراهم سازی محیط مناسب آموزشی و تحقیقی و ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت برای جوانان مستعد و توانای وطن.
 • آشنا سازی محصلان با زیر بناها و موضوعات کلی و اساسی رشته حقوق و علوم سیاسی.
 • ایجاد و انگیزش حس خلاقیت و ابتکار در وجود دانشجویان جهت حقوق ورزی و قانونگذاری.
 • آموزش مهارت‌های عدلی، قضائی، سیاسی، آداب و رویه قضائی.
 • آموزش مهارت‌های عدلی قضایی و قواعد مرتبط به دعوی و دفاع و چگونگی اقامه آن
 • آموزش مهارت های وکالت دفاع، مشاوره حقوقی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی
 • تعمیم دانش سیاسی درسطوح مختلف ملی، منطقوی وبین المللی به دانشجویان
 • معرفی شخصیت های دیپلومات بادرجه آگاهی لازم ازسیاست خارجی کشور

زمینه های شغلی

دانشجویان رشته حقوق وعلوم سیاسی پس از اتمام دوره مقطع لیسانس میتوانند در مشاغل ذیل انجام وظیفه نمایند:

 1. جذب و استخدام در دستگاه عدلی، قضایی و حارنوالی کشور
 2. انجام امور وکالتی در دعاوی جزایی، مدنی، تجارتی و فامیلی و غیره
 3. مشاور حقوقی در مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی
 4. ایفای وظیفه به عنوان کادر علمی مراکز تحصیلات عالی کشور
 5. محقق مسلکی در موضوعات مختلف حقوقی
 6. انجام وظیفه به صورت مسلکی در وزارت خانه ها
 7. ایفای وظیفه بحیث دیپلمات در امور سیاسی در نقاط مختلف دنیا
 8. کارشناس وتحلیل گر در امور و مسایل سیاسی افغانستان و سایر کشورها

دیپارتمنت های پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای دو دیپارتمنت (قضا و حارنوالی و روابط بین الملل) می‌باشد

الف) دیپارتمنت قضاوحارنوالی

  دیپارتمنت قضاوحارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی در چارچوب تشکیلات موسسه تحصیلات عالی استقلال حسب نیاز و براساس قوانین نافذه کشور درسال۱۳۹۲ ایجاد و با کیفیت عالی، بدون در نظر داشت هر نوع تعصب جنسیتی، قومی، ملیتی، زبانی و مذهبی مطابق  نورم های  علمی و اکادمیک  شناخته شده‌ی بین المللی فعالیت علمی و اکادمیک می‌نماید.

دیدگاه دیپارتمنت قضاوحارنوالی:

  این دیپارتمنت متعهد است تا کادرهای مسلکی و تخصصی را با استفاده از ابزار و روش های جدید آموزشی جهت تحقق عدالت و تحکیم حاکمیت قانون درجامعه تقدیم نماید و در این مسیر تمام سعی و تلاش خود را بخرج ‌دهد.

ماموریت دیپارتمنت قضاوحارنوالی:

  دیپارتمنت قضا وحارنوالی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی مصمم به تربیه کادرهای مسلکی درحوزه های کریمنالستیک، کریمنال تخنیک، مشاورین حقوقی برای نهاد های دولتی وشرکت های تجارتی و وکلای مدافع می‌باشد

اهداف آموزشی این دیپارتمنت

دیپارتمنت (قضاوحارنوالی) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی استقلال جهت ارتقأ ظرفیت‌های قضأیی، عدلی، جرم یابی  و وکالت دفاع در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می پردازد:

 • آموزش و تربیه حقوق دانان، قانون دانان، قانونگذاران خبیر و مسلکی.
 • تربیه‌ای افراد متخصص و متعهد در عرصه قضأ، جهت حکمیت و قضاوت منصفانه.
 • تربیه افراد مسلکی و حرفه‌ای در بخش‌های سارنوالی کشور
 • تربیه ای وکلای مدافع جهت حل مشکلات حقوقی و مدنی شهروندان کشور.
 • آموزش مشاورین حقوقی برای نهاد‌های دولتی و شرکت‌های تجارتی خصوصی و دولتی.
 • تربیه‌ای کادرهای حرفه‌ای در عرصه‌های کریمینالیستیک و کریمینالتخنیک
 • آموزش و تربیه افراد متخصص سیاسی و حقوقی جهت آگاهی، و فعالیت‌های حقوقی، مدنی و سیاسی در کشور
 • تربیه افراد مسلکی و بادانش جهت نمایندگی در شورای ملی کشور

دوره تحصیلی رشته قضا و حارنوالی

مدت تحصیل در این دیپارتمنت در مقطع لیسانس به طور عادی چهار سال را در بر می‌گیرد، که مطابق کریکولم رسمی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان کردیت های دوره کامل هشت سمستری این دیپارتمنت به ۱۵۸ واحد می‌رسد. واحدهای درسی این دیپارتمنت در چهار کتگوری؛ مضامین اساسی، تخصصی، پوهنتون شمول و اختیاری دسته‌بندی شده است.

ب) دیپارتمنت روابط بین الملل

دیپارتمنت (روابط بین الملل)  یکی دیگر از دیپارتمنت‏های پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و یکی از بخش‏های محوری مؤسسه تحصیلات عالی استقلال می‌باشد. با توجه به اهمیت دانش سیاسی و روابط بین در کنار دیپارتمنت قضا و حارنوالی در سال۱۳۹۲ ایجاد و تاکنون فعالیت‌های علمی اکادمیک می‌نماید.

دیدگاه دیپارتمنت روابط بین الملل:

 دیپارتمنت روابط بین الملل پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی درتلاش است تا به تربیت کادرهای مسلکی وتخصصی در حوزه سیاست نظری و عملی پرداخته و افراد خبره و فهیم را تقدیم جامعه نماید.

ماموریت دیپارتمنت روابط بین الملل:

 دیپارتمنت روابط بین الملل پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی متعهد به آموزش و تقدیم کادرهای مسلکی و تخصصی جهت سیاست‌ ورزی و سیاست‌گزاری در حوزه داخلی و خارجی کشور می باشد.

اهداف آموزشی این دیپارتمنت

دیپارتمنت (روابط بین الملل) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی استقلال جهت ارتقأ ظرفیت های سیاسی، دیپلوماسی و روابط بین الملل در کشور به آموزش و تربیه افراد ذیل می‌پردازد

 • آموزش و تربیه کادر تخصصی و مسلکی در حوزه سیاست داخلی، خارجی و روابط بین الملل.
 • تربیه افراد متخصص و متعهدی جهت تجزیه و تحلیل مسلکی مسایلی ملی، منطقه‌ای و جهانی.
 • تربیه افراد متخصصی که از توانای‌های سیاست گزاری، مدیریت مذاکرات، مدیریت بحران، مدیریت مذاکرات صلح و حل نزاع برخوردار باشد.
 • تربیه افراد مسلکی و بادانش جهت نمایندگی در عرصه های ملی و بین المللی در خارج از کشور به ویژه حضور فعال آنها در عرصه بین المللی
 • تربیه افراد مسلکی در عرصه روابط بین المللی، جهت رشد و توسعه سیاست مبتنی بر امانتداری در خارج از کشور بطور دایمی و موقتی.

دوره تحصیلی رشته روابط بین الملل

مدت تحصیل در این دیپارتمنت در مقطع لیسانس به طور عادی چهار سال را در بر می‌گیرد، که مطابق کریکولم رسمی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان کریدیت های دوره کامل هشت سمستری این دیپارتمنت به ۱۴۶ واحد درسی می‌رسد. در چهار کتگوری؛ مضامین اساسی، تخصصی، پوهنتون شمول و اختیاری دسته‌بندی شده است.

  

رزومه آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی:  عبدالظاهر “راقم”

 

 موبایل:۰۷۸۱۳۲۰۹۵۲___۰۷۹۹۳۸۵۱۰۶        

 

آدرس الکترونیکی:raqim2013@gmail.com

 

سطح تحصیلات:  ماستر حقوق خصوصی

 

سوابق تحصیلی

ماستر حقوق خصوصی جامعه المصطفی العالمیه-ایران-گرگان

لیسانس معارف اسلامی و حقوق جامعه المصطفی العالمیه-ایران-گرگان

لیسانس فلسفه و عرفان اسلامی ایران-گرگان

 

سوابق  کاری

عبدالظاهر راقم  متولد سال ۱۳۶۷ می باشد که تحصیلات ابتدایی،  خود را در شهر هرات افغانستان آغاز و در سال ۱۳۸۱ از هرات به ولایت پنجشیر جهت ادامه دروس متوسطه در ( دار العلوم جامع الانوار)  انتقال نموده تا صنف یازدهم  دروس دینی خودرا در دارالعلوم مزبور ادامه داده و صنف دوازهم را به سال ۱۳۸۸ در دارالعلوم عالی فخر المدارس به اتمام رسانده است.

 و درسال ۱۳۹۰ در دانشگاه بین المللی (جامعه المصطفی العالمیه) در  مقطع کارشناسی رشته معارف اسلامی و حقوق  پذریش گردید ودرسال ۱۳۹۳  فارغ التحصیل شد.

وی تحصیلات تکمیلی خود را درمقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی در کشور ایران در ۱۳۹۶ به اتمام رسانده است. از سال ۱۳۹۷به عنوان عضو هیات علمی موسسه تحصیلات عالی استقلال انتخاب گردید، هم اکنون به عنوا رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ا ین پوهنتون مشغول اجرای وظیفه اند. از ایشان تاکنون مقالات متعددی در مجلات با نمایه علمی پژوهشی وعلمی-ترویجی به چاپ رسیده است همچنین ایشان تا کنون راهنمایی و مشاوره پایان نامه های متعددی را در دانشگاه های مختلف کشور بر عهده داشته است.

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی