0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

درباره مؤسسه

در باره موسسه تحصیلات عالی استقلال

   به استعانت خداوند بزرگ و توانا موسسه تحصیلات عالی  استقلال این اقبال را یافت تا مطابق به تعهدات اش دربرابر مردم و خدمت به نسل جوان و سر نوشت ساز کشور وبا سهمگیری در باز سازی فرهنگی در رو شنائی لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی ومواظبت دلسوازانه مقام رهبری وزارت افتخارخدمت گذاری را داشته باشد

خوشبختانه موسسه تحصیلات عالی  استقلال طبق ماده ( ۴۶ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به ابتکار شخصیت علم پرور کشور الحاج محمد عارف طیب نماینده مردم در پارلمان کشور و به  اساس حکم شماره ۴۳۲۴ مؤرخ ۲۵ / ۷ / ۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی راجستر و رسماً در شهر کابل به فعالیت آغاز نمود .

هدف از تاسیس موسسه تحصیلات عالی  استقلال سهم گیری در باز سازی فرهنگی و شگوفایی کشور بوده که درین راستا جهت ارتقا دانش علمی وبلند رفتن سطح آگاهی نسل جوان مطابق معیار های علمی و بین المللی مجددانه تلاش می ورزد تا با کسب رضای خداوند متعال خدمت با صداقتی را انجام دهد .

موسسه تحصیلات عالی  استقلال طبق پلان منظم در پیشبرد امور آموزش در ابعاد مختلف با فراهم ساختن شرایط مناسب در بهره مندی درست و مطلوب با رعایت معیار های علمی و تطبیق لوایح وقوانین در مطابقت به پالیسی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مطابق تعهدات اش با تشکیلات منظم و انسجام امور مالی و تدارکاتی گامهای را برداشته است که کافی نمیداند .

گرچه آرزوی ما بالاتر از آن است که انجام داده ایم و میدهیم، اما ماًیوس نیستیم زیراهنوز در آغاز قرار داریم و راه مقصد ما دراز وطولانی است ، تلاش بسیار میخواهد . اما باور مندیم در راه رسیدن به اهدافی که در قلب پر محبت خویش می پرورانیم موفق شویم.

چشم انداز

موسسه تحصیلات عالی  استقلال یکی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی کشور بوده که با داشتن دانشکده های انجنیری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوتر ساینس پیشتاز در آموزش، تولید و ترویج علم، گسترش مرز های دانش در کشور و در تعاملی پویا و سازنده با سایر مراکز علمی کشور و مراکز علمی فرامرزی متعهد به عرضه خدمات آموزشی برای قشر جوان میباشد.

شعار استقلال

شعار استقلال « ایستادگی، پویایی و شگوفایی » است.

موسسه تحصیلات عالی  استقلال در با ارائه خدمات علمی موثر و سودمند برای نسل نو ، این سرزمین را توانمند و پویا ساخته و زمینه ایست برای ظرفیت سازی نسل جوان ودریچه ایست برای شکوفایی وانکشاف وپیشرفت. استقلال روی این هدف تلاش می کند و به کمک الهی قدم می گذارد تا هر روزش بهتر از دیروز باشد.

دیدگاه

دیدگاه موسسه تحصیلات عالی  استقلال ایجاد یک سیستم تحصیلی خصوصی با کیفیت ، معیاری مطابق به استندرد های علمی بین المللی، غیر سیاسی، عاری از هر نوع تعصب بوده که مجهز به تکنالوژی نوین و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

ماموریت

موسسه تحصیلات عالی  استقلال به عنوان یک موسسه تحصیلی پیشتاز در رشته های مورد نیاز در تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیاز های جامعه افغانی متعهد میباشد. ماموریت این موسسه را ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری، مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی تشکیل میدهد. موسسه تحصیلات عالی  استقلال تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی و تحقیقی میبیند.

مولفه های ماموریت موسسه تحصیلات عالی  استقلال عبارتند از:

مخاطبین:

جامعه علمی و متقاضیان تحصیلات عالی

حوزه های تحقیقی

حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه

خدمات

آموزش، تحقیق، تکنالوژی نوین و مشاوره علمی

حوزه جغرافیه

ملی، منطقه ای، بین المللی

تعالی و بالندگی

ایجاد فضای رقابتی علمی

ارتقای جایگاه موسسه تحصیلات عالی  در سطح کشورومنطقه

فلسفه وجودی

تربیت اعضا هیات علمی

ارایه آموزش تحصیلات تکمیلی

تولید علم و پاسخگویی به نیاز های علمی جامعه

ویژه گی های متمایز:

منحصر به تحصیلات تکمیلی

توجه به انتظارات جامعه:

توجه به معیار های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی

نیروی انسانی

توجه به نیروی انسانی موسسه تحصیلات عالی  به عنوان یک سرمایه اصلی

تامین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی

فناوری

بهره گیری از فناوری های نوین در انجام وظایف

اهداف کلی دانشگاه استقلال

آگاهی :

 آگاهی سرآغاز انتخاب است ، انتخاب سرآغاز موفقیت وپیشرفت ، ما نیاز به آگاهی داریم تا مسیر آینده خویش را شفاف انتخاب کنیم وافغانستان بحران زده را بسوی یک جامعه مدرن حرکت دهیم

رفاه: کشمکشها ، بحرانها وچالشهای کذشته سیمای هر افغانستانی را رنجور وپژمرده ساخته است . استقلال مسوولیت خود می داند تا در کنار سایر نهاد های مدنی با ارایه خدمات آموزشی، توان بخشی وهمزیستی را رونق بخشیده وتا اندازه توان در راستای رفاه اجتماعی گام بردارد وانتظار آن را دارد تا واژه زنده ماندن جایش را به زندگی کردن بدهد .   درست این واژه وقتی معنی دار می شود که آگاهی اجتماعی گسترش پیداکند.

پیشرفت:

عقب ماندگی افغانستان حقیقتی ایست آشکارا، آنهم از دست نا بکار بحرانها. امروز با آرامش نسبی درهر گوشه ی سعی وتلاش جریان دارد تا مخروبه های این سرزمین درد کشیده آباد شود ما هم درین کاروان حرکت می کنیم وامید واریم که با بلند رفتن سطح آگاهی ، زمینه رفاه اجتماعی مساعد شود وبه دنبال آن افغانستان بعنوان یک کشور پیشرفته عرض وجود نماید ومردم افغانستان با افتخارات دینی وملی شان آبرومندانه زندگی کنند.

بر علاوه اهداف فوق مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال، اهداف آتی را نیز دنبال می کند:

 1. بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور پی هم در مؤسسه؛
 2. انتقال دانش و تکنالوژی با به کار گیری تجربه جهانی؛
 3. مساعد نمودن زمینه برای تبادل تجربه و آگاهی علمی میان مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال، با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی در ساحه های مورد علاقه و ذیربط؛
 4. پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش به طور نظری و علمی و ارتقای مهارت های کاری و اندوخته های علمی آنها به منظور مطالعه­ی منابع کشور خدمتگذاری بهتر و موثرتر برای مردم و جامعه؛
 5. ابتکار و نو آوری در روند آموزشی و پژوهشی مؤسسه بر پایه مطالعات و اجرای تحقیقات علمی؛
 6. آگاه سازی مردم از دستارود های علمی و پژوهشی.

وظایف

مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال، دارای وظایف آتی است:

 1. برگزاری برنامه های آموزشی عالی بر پایه اصول و معیار های اکادمیک، امکانات و ظرفیت های کاری و اکادمیک مؤسسه، ضرورت جامعه و ساحه عمل و احکام قانون تحصیلات عالی؛
 2. فراهم نمودن زمینه و شرایط مساعد برای پیشبرد امور تدریسی و تحقیقی در مؤسسه؛
 3. تلاش برای جلب همکاری های علمی و تخنیکی دو جانبه یا چند جانبه با پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی؛
 4. جلب و جذب مساعدت ها و کمک های مالی و تخنیکی مؤسسات ملی و بین المللی و کشور های خارجی برای پیشبرد امور علمی و آموزشی مؤسسه و تامین انکشاف و پیشرفت اکادمیک آن در آینده؛
 5. تحکیم مناسبات و روابط اکادمیک با مؤسسات علمی همتا؛
 6. نگارش کتاب های درسی، تهیه رهنمای کار های علمی، لابراتواری و ساحوی، نگارش آثار علمی و چاپ و نشر آنها؛
 7. تجهیز کتابخانه، صنف های درسی، لابراتوار ها و کلوب های فرهنگی و ورزشی مربوط به مؤسسه؛
 8. طرح و تصویب پلان های درسی و نصاب تحصیلی مؤسسه و ارایه آن به وزارت تحصیلات عالی به منظور تایید و ارزیابی؛
 9. طرح و تصویب لوایح، مقرره ها و طرزالعمل های مربوط به مؤسسه با رعایت احکام این اساسنامه و آوردن تعدیلات لازم در آنها در مطابقت با خواسته ها و تحولات علمی و اکادمیک در برهه های زمانی و ارایه آن به وزارت تحصیلات عالی؛
 10. ایجاد پلان ها و برنامه های رشد و انکشاف دورنمایی مؤسسه و تطبیق آن به منظور فراهم آوری آموزش عالی بهتر و راه اندازی تحقیقات علمی گسترده تر و همه جانبه برای مطالعه­ی ظرفیت ها و منابع کشور و به این وسیله سهم گیری در پیشرفت و ترقی جامعه؛
 11. مساعد نمودن زمینه برای سهم گیری فعال محصلان در فراگیری کورس های مختلف از طریق به کارگیری روش های سالم شاگرد محوری و خود آموز؛
 12. سازماندهی و برگزاری محفل های علمی مانند کنفرانس ها، سیمینار ها، کارگاهها، سمپوزیم ها وغیره؛
 13. فراهم آوری امکانات و تسهیلات لازم برای چاپ و نشر آثار علمی اعضای کادر علمی مؤسسه؛
 14. عقد قرارداد های علمی و فرهنگی با مؤسسات علمی همتا به منظور تبادل تجارب و همکاری های علی و اکادمیک؛
 15. ارایه گزارش سالانه از فعالیت های اکادمیک، اداری و خدماتی مؤسسه به وزارت تحصیلات عالی به منظور بررسی، ارزیابی و تایید.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی