0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
رئیس جدید مؤسسۀ تحصیلات عالی استقلال معرفی شد

رئیس جدید مؤسسۀ تحصیلات عالی استقلال معرفی شد


مطابق به فیصلۀ شورای علمی موسسه، محترم داکتر محمد صالح “سلجوقی” شخصیت اکادمیک، مدبر و مردمی به حیث رئیس جدید موسسۀ تحصیلات عالی استقلال برگزیده شد.
محترم داکتر سلجوقی در سالهای پسین دو دور عضویت شورای ملی افغانستان (ولسی جرگه) را از جانب مردم کسب کرده است. وی در حال حاضر معاون دوم ولسی جرگه نیز می باشد.
آقای سلجوقی دارای تجارب کافی اداری در بخش های اجرایی و تقنینی می باشد.
محترم حاجی محمد عارف “طیب” مؤسس مؤسسۀ تحصیلات عالی استقلال ابراز امیدواری می کند که با انتصاب محترم داکتر سلجوقی به حیث رئیس موسسه، کارهای تحصیلی موسسه رونق بهتر بیابد.
محترم داکتر سلجوقی نیز وعده سپرد تا از تمام امکانات و ارتباطات خویش جهت بلند بردن سطح کیفی و معیاری سازی موسسه استفاده نماید.

new manager

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی