0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

ریاست موسسه

معرفی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال

محترم داکتر محمد صالح متخلص به سلجوقی فرزند حاجی عبد الواحد متولد سال ۱۳۴۱ ولسوالی غوریان ولایت هرات بوده ، سکونت اصلی شان ولایت هرات است.ایشان دوران تحصیل ابتدائی را تا بکلوریادرمکتب وزیر یارمحمد خان الکوزی  ولسوالی غوریان  ولایت هرات سپری نمود ه بعدا تحصیلات شان را در فاکتولته طب هرات به اختتام رساندند.

آقای سلجوقی قبلا منحیث عضو کدر علمی پوهنتون هر ات – استاد فزیولوژی فاکولته طب هرات ایفای وظیفه نموده و دو دوره نماینده مردم هرات در ولسی جرگه بودند.

ایشان از سال ١٣٩٣ تا کنون ریاست موسسه تحصیلات عالی استقلال را به عهده گرفته و إیفای وظیفه می کنند .

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی