0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر ششم – روزانه – اقتصاد


سمستر ششم – روزانه – اقتصاد

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر ششم)پوهنحی اقتصاد روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
مشخصات مضمون ها و نمرات
اقتصاد بین الملل اقتصاد اسلامی مدیریت رفتار سازمانی روش تحقیق حسابداری صنعتی پژوهش عملیاتی مطالعات اسلامی
[ تعداد کریدت کریدت ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲
نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس
۱ ابوالفضل سلطانی محمد اسحاق ۹۲۷۰۱۰۰۱ اول
دوم
۲ احمد احمدی قاسم ۹۲۷۰۱۰۰۳ اول ۷۲ ۶۵ ۸۲ ۸۰ ۷۳ ۸۱
دوم
۳ احمد شکیب رفعت غلام حیدر ۹۲۷۰۱۰۰۸ اول ۵۵ ۶۰ ۶۰ ۶۶ ۷۱ ۶۹ ۷۱
دوم
۴ امان الله افراز محمدعلی ۹۲۷۰۱۱۳۶ اول
دوم
۵ برنای بختیاری دولت خان ۹۲۷۰۱۰۹۹ اول ۵۱ ۵۰ ۶۰ ۷۱ ۷۸ ۸۳ ۷۹
دوم
۶ حوابیگم هژیر اقبالعلی ۹۲۷۰۱۱۳۰ اول ۹۸ ۵۰ ۷۹ ۹۴ ۸۵ ۹۰ ۸۶
دوم
۷ ریحانه نظری سلطان علی ۹۲۷۰۱۰۲۹ اول ۸۴ ۶۰ ۷۹ ۱۰۰ ۷۸ ۷۲ ۱۰۰
دوم
۸ سلطان محمد بهیج صفرمحمد ۹۲۷۰۱۱۲۵ اول
دوم
۹ سید احمد ذکی فخری سید شاه ۹۲۷۰۱۰۳۱ اول
دوم
۱۰ سید جاوید عابدینی سید حسین شاه ۹۲۷۰۱۰۳۲ اول ۵۵ ۹۲ ۶۱ ۷۱ ۶۷ غ
دوم
۱۱ عاشق الله نظر اوغلی محمد نظر ۹۲۷۰۱۱۰۹ اول ۷۷ ۵۰ ۹۷ ۸۴ ۹۰ ۹۷ ۱۰۰
دوم
۱۲ محمد ادریس بلال محمد نعیم ۹۲۷۰۱۰۵۶ اول ۹۴ ۷۵ ۱۰۰ ۸۹ ۹۰ ۹۷ ۱۰۰
دوم
۱۳ محمد نبی احمدزی گل میرخان ۹۲۷۰۱۱۱۸ اول ۶۲ ۵۵ ۶۲ ۷۲ ۶۵ ۷۷ ۹۱
دوم
۱۴ محمد هاشم علی زاده غلام حیدر ۹۲۷۰۱۱۲۲ اول ۷۶ ۶۰ ۶۰ ۸۶ ۸۲ ۷۹ ۷۴
دوم
۱۵ محمد یما امیری الله میر ۹۲۷۰۱۱۳۴ اول
دوم
۱۶ محمدالدین میربیک صدرالدین ۹۲۷۰۱۰۷۰ اول
دوم
۱۷ معصومه همراز علی بابا ۹۲۷۰۱۰۷۳ اول ۷۷ ۴۸ ۸۶ ۷۲ ۷۲ ۸۹ ۸۴
دوم
۱۸ میرسعید قیومی خواجه خان سعید ۹۲۷۰۱۰۷۸ اول
دوم
۱۹ میلاد فدائی بشیر احمد ۹۲۷۰۱۰۸۰ اول ۴۹ ۵۵ ۶۰ ۶۹ ۶۹ ۷۴ ۷۶
دوم
۲۰ نیلاب سرابی نادر علی ۹۲۷۰۱۰۸۳ اول ۷۶ ۵۵ ۷۶ ۹۱ ۷۸ ۹۷ ۷۱
دوم
۲۱ نگینه احمدی بصیر احمد ۹۳۷۰۱۱۱۸ اول ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۱ ۹۶
دوم
۲۲ عبید الله صدیقی عبدالهادی ۹۳۷۰۱۱۱۵ اول ۱۰۰ ۶۵ ۹۷ ۱۰۰ ۹۶ ۸۸ ۹۶
دوم
۲۳ سونیتا افضلی بشیر احمد ۹۲۷۰۱۱۰۵ اول
دوم
۲۴ تمنا نوریان محمد عظیم ۹۴۷۰۱۵۰۰ اول ۸۰ ۱۰۰ ۹۷ ۱۰۰ ۷۸ ۱۰۰
دوم
۲۵ رضا مقدم اول ۴۵
دوم
۲۶ محمد حسین شیرزاد اول ۵۵
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی