0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر ششم – شبانه – اقتصاد


سمستر ششم – شبانه – اقتصاد

موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر ششم )پوهنحی اقتصادشبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مشخصات مضمون ها و نمرات
تجارت بین الملل اقتصاد اسلامی مدیریت رفتار سازمانی روش تحقیق حسابداری صنعتی پژوهش عملیاتی مطالعات اسلامی
تعداد کریدت کریدت ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲
نام تخلص نام پدر کد شناسایی
۱ احمد زبیر نیازی محمد شریف ۹۲۷۰۱۰۰۷ اول ۹۵ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸
دوم              
۲ احمد علی احمدی رجب علی ۹۲۷۰۱۰۱۰ اول ۶۰ ۶۷ ۶۳ ۸۱ ۱۰۰ ۶۸ ۹۳
دوم              
۳ احمد فروغ نژند غلام فاروق اول              
دوم              
۴ اسد الله اکبری رمضان علی ۹۲۷۰۱۰۱۲ اول ۶۲ ۸۸ ۹۰ ۷۴   ۶۱ ۷۴
دوم              
۵ انور شاه خالقی محمد نشان ۹۲۷۰۱۰۱۶ اول ۴۳ ۵۰ ۵۵ ۷۲ ۶۵   ۴۰
دوم              
۶ حسیب الله خیری وحیدالله ۹۲۷۰۱۰۲۰ اول ۷۰ ۹۵ ۵۷ ۸۵ ۸۰ ۸۲ ۹۰
دوم              
۷ حشمت الله علی خیل محمد اکرم ۹۲۷۰۱۱۰۰ اول ۵۷ ۶۷ ۷۴ ۷۷ ۸۵ ۷۸ ۷۸
دوم              
۸ حفیظ الله حسنی عبدالنبی ۹۲۷۰۱۱۲۳ اول ۵۸ ۳۷ ۵۵ ۶۴ ۷۱ ۶۷ ۸۰
دوم              
۹ حمیدالله جعفری محمد حسین ۹۲۷۰۱۰۲۲ اول ۶۰ ۶۸ ۵۶ ۶۶ ۹۱ ۷۷ ۸۷
دوم              
۱۰ خالد نقشبندی محمد یونس ۹۲۷۰۱۰۲۳ اول ۸۲ ۸۵ ۵۸ ۸۱ ۱۰۰ ۹۱ ۹۲
دوم              
۱۱ خلیل احمد رحمتی علی احمد ۹۲۷۰۱۰۲۴ اول ۶۵ ۷۰ ۸۷ ۷۳ ۱۰۰ ۶۸ ۹۷
دوم              
۱۲ راشد احمد چمتو شاه محمد ۹۲۷۰۱۰۲۶ اول ۵۸ ۶۷ ۹۵ ۷۶ ۶۶ ۷۸ ۷۰
دوم              
۱۳ رحمان گل سلیمان خیل محمد گل ۹۲۷۰۱۱۰۳ اول              
دوم              
۱۴ رحمت الله امید نعمت الله ۹۲۷۰۱۱۰۲ اول ۳۶ ۲۰ ۵۷ ۴۱ ۵۹ ۷۷ ۴۰
دوم              
۱۵ روح الله رسولی خواجه فیض الله ۹۲۷۰۱۱۰۴ اول         ۷۳   ۶۳
دوم              
۱۶ سید ارشاد حسین امینی سید صادق ۹۲۷۰۱۱۰۶ اول ۲۷   ۶۰ م      
دوم              
۱۷ سید غلام محی الدین موسوی سید ظاهر ۹۲۷۰۱۰۳۳ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۵ ۱۰۰
دوم              
۱۸ سید مصطفی حجت سید عبدالله ۹۲۷۰۱۰۳۴ اول ۱۶   ۷۵   ۴۷ م ۵۹
دوم              
۱۹ صلاح الدین وردک مصباح الدین ۹۲۷۰۱۰۴۹ اول ۵۶   ۵۵ ۵۴ ۷۸ م ۸۰
دوم              
۲۰ ضیاء الحق ضیاء عبدالامین ۹۲۷۰۱۱۰۸ اول غ ۵۱ ۵۸ ۶۹ غ ۶۸ ۸۰
دوم              
۲۱ عبدالباسط آخند خیل عبدالرازق ۹۲۷۰۱۱۱۰ اول ۶۲ ۸۲ ۷۶ ۸۱ ۷۹ م ۹۹
دوم              
۲۲ عبدالرازق رسولی علی بابا ۹۲۷۰۱۱۳۰ اول ۷۲ ۹۲ ۸۳ ۹۶ ۱۰۰ ۷۵ ۸۸
دوم              
۲۳ عبدالرحمن یوسفزی محمد زبیر ۹۲۷۰۱۰۳۹ اول           م  
دوم              
۲۴ عبدالواحد غزنیوال شیر محمد ۹۲۷۰۱۰۴۳ اول ۷۰ ۶۹ ۶۰   ۸۵ ۶۲ ۸۰
دوم              
۲۵ علی احمد شهاب پاینده محمد ۹۲۷۰۱۰۴۴ اول           ۵۵  
دوم              
۲۶ عنایت الله سعادت تراب خان ۹۲۷۰۱۱۱۱ اول ۶۷ ۷۷ ۷۲ ۸۸ ۹۰ ۷۶ ۸۴
دوم              
۲۷ فرید احمد احمدی نورالدین ۹۲۷۰۱۰۴۶ اول ۷۳ ۶۶ ۹۰ ۸۶ ۸۹ ۶۲ ۷۷
دوم              
۲۸ فرید احمد صمیم عبدالبشیر ۹۲۷۰۱۱۱۴ اول ۷۱ ۶۷ ۵۸ ۸۰ ۱۰۰ ۶۰ غ
دوم              
۲۹ فهیم احمد صادق نسیم احمد ۹۲۷۰۱۰۵۰ اول ۲۹   ۴۲       ۶۲
دوم              
۳۰ لمر احمد سلطانی سمیع خان ۹۲۷۰۱۱۲۹ اول ۴۶ ۶۵ ۹۰ ۶۹ ۷۹ ۶۳ ۶۰
دوم              
۳۱ مجتبی حیدری علی جان ۹۲۷۰۱۰۵۲ اول ۶۷ ۶۱ ۶۷ ۷۳ ۶۷ ۷۴ ۷۰
دوم              
۳۲ محراب علی حسینی غلام حسین ۹۲۷۰۱۰۵۳ اول ۸۱   ۷۰ ۹۸ ۸۴   ۹۹
دوم              
۳۳ محمد جعفر سروش اسحاق ۹۲۷۰۱۱۲۴ اول ۷۲ ۷۷ ۷۰ ۷۷ ۹۱ ۸۴ ۷۵
دوم              
۳۴ محمد جعفر سرابی موسی ۹۲۷۰۱۱۱۶ اول ۷۶ ۷۳ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۷۷ ۱۰۰
دوم              
۳۵ محمد حامد وفا محمد عارف ۹۲۷۰۱۰۵۷ اول ۴۵ ۴۵     ۹۲   ۷۴
دوم              
۳۶ محمد عظیم عظیمی محمد اسحق ۹۲۷۰۱۰۶۴ اول              
دوم              
۳۷ محمد عظیم مرادی امان الله ۹۲۷۰۱۰۶۵ اول ۸۳ ۸۶ ۷۵ ۹۶ ۱۰۰ ۷۵ ۶۷
دوم              
۳۸ محمد کبیر حلیم عبدالجمیل ۹۲۷۰۱۰۶۶ اول ۵۷ ۶۴   ۷۰ ۵۰ ۶۶ ۶۹
دوم              
۳۹ محمد مسعود حیدرزاده محمد ابراهیم ۹۲۷۰۱۰۶۷ اول ۴۶ ۵۱ ۴۶ ۶۷ ۸۳ ۴۲ ۶۶
دوم              
۴۰ محمد ناصر حسینی محمد طاهر ۹۲۷۰۱۰۶۸ اول ۷۸ ۷۰ ۸۳ ۵۶ ۵۸ ۶۴ ۶۷
دوم              
۴۱ محمد ندیم سمیع زاده محمد قسیم ۹۲۷۰۱۰۶۹ اول ۸۲ ۷۶ ۸۵ ۹۷ ۷۳ ۸۵ ۷۰
دوم              
۴۲ محمد یما امیری الله میر ۹۲۷۰۱۱۳۴ اول ۶۰ ۷۰ ۱۰۰ ۷۶ ۸۶ ۷۰ ۶۹
دوم              
۴۳ محمود احمدی نور احمد ۹۲۷۰۱۱۳۱ اول   ۷۷ ۷۸     ۴۱ ۷۷
دوم              
۴۴ مرتضی نبی زاده رجب علی ۹۲۷۰۱۰۷۱ اول ۵۷ ۴۵ ۵۷   ۵۰   ۵۵
دوم              
۴۵ منیر احمد عطایی عبدالواحد ۹۲۷۰۱۰۷۶ اول ۶۰ ۵۱ ۵۵ ۷۹ ۷۳ ۶۳ ۶۵
دوم              
۴۶ نعمت الله نوری محمد خان ۹۲۷۰۱۱۲۱ اول ۵۷ ۵۹ ۶۰ ۴۰ ۸۰ ۶۴ ۶۷
دوم              
۴۷ نوریه فرقت سید هدایت الله ۹۲۷۰۱۰۸۲ اول ۵۶ ۳۵ ۵۵ ۶۹ ۶۹ ۶۳ ۵۵
دوم              
۴۸ نیاز محمد فیضی فیض محمد ۹۲۷۰۱۱۲۸ اول ۵۶ ۶۳ ۵۵ ۷۱ ۷۲ ۶۰  
دوم              
۴۹ هدف جان حسین زی محمد شیرین ۹۲۷۰۱۰۹۰ اول ۵۶ ۵۵ ۶۰ م   ۶۴ ۷۸
دوم              
۵۰ همایون نجیب نجم الله ۹۲۷۰۱۰۸۶ اول ۶۶ ۶۱ ۵۵ ۸۰ ۵۶ ۷۰ ۵۵
دوم              
۵۱ یار محمد کامران پاینده محمد ۹۲۷۰۱۰۸۷ اول ۹۴ ۸۸ ۸۰ ۷۹ ۱۰۰ ۸۲ ۱۰۰
دوم              
۵۲ میلاد خیرزاده محمد جمعه اول              
دوم              
۵۳ شریف الله حبیبی رحم الله مدیریت منابع بشری اول ۵۹ ۶۸ ۶۵ ۹۲ ۱۰۰ ۸۴ ۷۸
دوم              
۵۴ گل احمد محمد اغا اول         ۳۶    
دوم              
۵۵ محمد نبی محمد عارف اول     ۵۸        
دوم              

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی