0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر پنجم – روزانه – اقتصاد


سمستر پنجم – روزانه – اقتصاد: تاریخ نشر ۱۳۹۴/۶/۲

 

نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر پنجم)پوهنحی اقتصاد روزانه ـ نیمسال اول ۱۳۹۴
مشخصات  مضمون ها و نمرات
بازاریابی پیشرفته انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی اقتصاد کلان پول و بانک داری مدیریت منابع انسانی مدیریت مالی
شماره تعداد کریدت کریدت ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲
نام پدر کد شناسایی چانس
۱ محمد اسحاق ۹۲۷۰۱۰۰۱ اول ۸۵ ۸۰ ۸۳ ۵۵ ۹۰ ۸۰ ۶۷
دوم
۲ قاسم ۹۲۷۰۱۰۰۳ اول ۸۰ غ ۶۱ ۵۹ ۶۴ غ غ
دوم
۳ غلام حیدر ۹۲۷۰۱۰۰۸ اول ۶۵ ۸۰ ۷۳ ۳۹ ۷۸ ۶۰ ۶۰
دوم
۴ محمدعلی ۹۲۷۰۱۱۳۶ اول ۹۶ ۸۳ ۹۵ ۵۹ ۸۶ ۵۵ ۷۹
دوم
۵ دولت خان ۹۲۷۰۱۰۹۹ اول ۸۰ ۶۰ ۸۲ ۲۷ ۷۱ ۶۰ ۵۸
دوم
۶ اقبالعلی ۹۲۷۰۱۱۳۰ اول ۸۷ ۷۰ ۹۵ ۵۰ ۹۰ ۷۰ ۷۹
دوم
۷ سلطان علی ۹۲۷۰۱۰۲۹ اول ۱۰۰ ۸۹ ۹۸ ۶۳ ۹۷ ۱۰۰ ۷۰
دوم
۸ صفرمحمد ۹۲۷۰۱۱۲۵ اول ۵۵ ۶۰ ۷۲ ۵۰ ۶۳ ۳۰ ۵۵
دوم
۹ سید شاه ۹۲۷۰۱۰۳۱ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۷۱ ۱۰۰ ۶۵ ۱۰۰
دوم
۱۰ سید حسین شاه ۹۲۷۰۱۰۳۲ اول ۶۰ ۵۰ ۶۲ غ ۴۶ ۱۰ غ
دوم
۱۱ رحم الله ۹۲۷۰۱۰۳۷ اول ۹۰ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۲ محمد نظر ۹۲۷۰۱۱۰۹ اول ۹۳ ۷۷ ۹۵ ۵۶ ۸۲ ۸۵ ۷۷
دوم
۱۳ محمد نعیم ۹۲۷۰۱۰۵۶ اول ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۸۴ ۸۲ ۸۵ غ
دوم
۱۴ گل میرخان ۹۲۷۰۱۱۱۸ اول ۷۰ ۵۰ ۷۲ ۳۵ ۸۰ ۴۵ ۶۰
دوم
۱۵ غلام حیدر ۹۲۷۰۱۱۲۲ اول ۱۰۰ ۶۵ ۳۲ ۵۵ ۶۲ ۶۵ ۹۰
دوم
۱۶ الله میر ۹۲۷۰۱۱۳۴ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۱۷ صدرالدین ۹۲۷۰۱۰۷۰ اول غ غ غ غ غ غ ۷۸
دوم
۱۸ علی بابا ۹۲۷۰۱۰۷۳ اول ۹۵ ۶۷ ۸۲ ۵۰ ۷۹ ۱۰ ۵۷
دوم
۱۹ خواجه خان سعید ۹۲۷۰۱۰۷۸ اول ۷۲ ۶۵ ۶۳ ۳۰ ۸۱ ۳۵ ۶۰
دوم
۲۰ بشیر احمد ۹۲۷۰۱۰۸۰ اول غ ۷۵ ۶۱ غ غ ۴۰ ۵۵
دوم
۲۱ نادر علی ۹۲۷۰۱۰۸۳ اول ۶۵ ۴۵ ۶۸ ۳۰ ۸۴ ۲۵ ۶۲
دوم
۲۲ بصیر احمد ۹۳۷۰۱۱۱۸ اول ۱۰۰ ۷۹ ۱۰۰ ۸۷ ۱۰۰ ۷۰ ۹۰
دوم
۲۳ عبدالهادی ۹۳۷۰۱۱۱۵ اول ۱۰۰ ۱۰۰ غ ۷۳ ۹۷ ۶۵ ۶۹
دوم
۲۴ بشیر احمد ۹۲۷۰۱۱۰۵ اول غ غ غ غ غ غ غ
دوم
۲۵ محمد عظیم ۹۴۷۰۱۵۰۰ اول ۱۰۰ ۷۱ ۹۶ ۷۶ ۱۰۰ ۸۰ ۸۷
دوم

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی