0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

سمستر چهارم – شبانه – اقتصاد


مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحی اقتصاد سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم ۱۳۹۴
شماره مشخصات مضامین و نمرات
اصوا بازاریابی آمارو احصائیه۳ اقتصاد کلان تاریخ عقاید اقتصادی حسابداری شرکت ها انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی
مشخصات کریدت ۲ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۲
نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس
۱ اجمل ولی زاده عبدالبصیر ۹۳۷۰۱۰۰۲ اول              
دوم              
۲ احمد مجتبی مطهر محمد بشیر ۹۳۷۰۱۰۰۷ اول ۸۸ غ ۶۰ ۵۵   غ ۵۵
دوم              
۳ احمدجاوید امیری امیرمحمد ۹۳۷۰۱۰۱۰ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم              
۴ اسدالله انوری عبدالصمد ۹۳۷۰۱۰۱۵ اول ۱۰۰ ۹۰ ۹۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم              
۵ ایمل وفا ذکرالدین ۹۳۷۰۱۰۱۷ اول ۹۷ ۳۲ ۶۷ غ   ۷۶ ۵۵
دوم              
۶ جاوید حیدری رحمت علی ۹۳۷۰۱۰۱۹ اول ۸۵ ۱۰۰ ۸۳ ۹۰ ۹۰ ۸۰ ۸۹
دوم              
۷ حارث تابع نظر محمد ۹۳۷۰۱۱۲۸ اول ۸۴ ۷۴ ۹۰ ۹۸ ۸۵    
دوم              
۸ حب الله ساطع اسد الله ۹۳۷۰۱۰۳۰ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۵ ۹۰ ۹۶ ۹۹
دوم              
۹ حسیب الدین نوری نورالدین ۹۳۷۰۱۱۲۲ اول              
دوم              
۱۰ خان شیرین شیرزاد محمداکبر ۹۳۷۰۱۰۴۴ اول ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۷ ۹۰ ۸۵ ۸۰ ۹۸
دوم              
۱۱ ذبیح الله عثمانی رحمت الله ۹۳۷۰۱۰۴۹ اول ۹۱       ۸۵ ۸۰ ۸۴
دوم              
۱۲ رحم الدین غفوری عبدالستار ۹۳۷۰۱۰۵۵ اول ۹۶ ۷۵ ۷۸ ۱۰۰ ۹۵ ۹۶ ۹۷
دوم              
۱۳ سید آصف هاشمی سید دل آقا ۹۳۷۰۱۰۵۹ اول ۹۴ ۳۵ ۷۱ ۴۵ غ ۶۰ ۵۵
دوم              
۱۴ سید عارف هاشمی سید دل آقا ۹۳۷۰۱۱۰۵ اول ۸۷ ۵۵ ۵۶ ۵۸ غ ۵۵ ۵۵
دوم              
۱۵ سید نوید سادات سید آقا ۹۳۷۰۱۰۶۵ اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۶ ۹۸ ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم              
۱۶ صفت الله عطایی عزت الله ۹۳۷۰۱۰۷۱ اول ۶۰ ۴۰   ۶۰ ۵۵ ۵۵ ۵۵
دوم              
۱۷ عبدالشکور رشاد نظیر محمد ۹۳۷۰۱۰۷۶ اول ۶۲ ۶۸ ۷۰ ۸۲ ۷۲ ۹۰ ۵۵
دوم              
۱۸ عبدالقدیر فیضان سالم خان ۹۳۷۰۱۰۸۰ اول ۹۴ ۶۵ ۷۷ ۵۵ ۶۰ ۷۰ ۵۵
دوم              
۱۹ عبدالمسعود احمدی عبدالحبیب ۹۳۷۰۱۰۸۲ اول ۱۰۰ ۷۰ ۷۲ ۱۰۰ ۹۶ ۹۵ ۹۹
دوم              
۲۰ عبدالوحید توحیدیار عبدالملک ۹۳۷۰۱۰۸۷ اول   ۷۵          
دوم              
۲۱ علی رضا اسلامی غلام سرور ۹۳۷۰۱۰۸۸ اول ۱۰۰ ۷۵ ۸۷ ۶۰ ۹۵ ۹۶ ۸۵
دوم              
۲۲ غلام رسول ملکیار غلام محمد ۹۳۷۰۱۱۲۱ اول   ۶۰   ۸۵   ۱۰۰  
دوم              
۲۳ فرامرز بهادری عبدالفتاح ۹۳۷۰۱۱۳۰ اول ۷۷ ۶۲ ۷۶ ۸۰ ۷۴ ۹۰ ۹۵
دوم              
۲۴ لطیفه خرمی عبدالله ۹۳۷۰۱۱۰۳ اول              
دوم              
۲۵ محمد ابراهیم ابدالی حاجی جان گل ۹۳۷۰۱۰۳۸ اول              
دوم              
۲۶ محمد جعفر مرادی رمضان ۹۳۷۰۱۰۴۰ اول              
دوم              
۲۷ محمد شبیر کاظمی محمدیاسین اول ۹۶ ۹۰ ۸۸ ۹۰ ۸۰ ۶۰ ۱۰۰
دوم              
۲۸ محمد فهیم کریم زوی محمد کریم اول ۹۸ ۹۵ ۹۷ ۹۵ ۱۰۰ ۹۵ ۷۶
دوم              
۲۹ محمد فواد نثاری محمد نعیم اول ۷۴ ۴۷ ۵۱ ۷۰ ۶۸    
دوم              
۳۰ محمدجاوید ریحان محمدسرور اول ۸۵ ۵۵ ۹۱ ۶۰ ۸۴ ۸۰ ۶۷
دوم              
۳۱ مصور طلایی طلا اول ۹۳ ۷۹ ۷۵ ۹۳ ۶۵ ۸۶ ۸۵
دوم              
۳۲ ممتاز حسین چنگیز خدارحم اول              
دوم              
۳۳ میرویس پارسا عبدالقدوس اول ۷۲ ۴۰ ۶۹ ۹۰ ۶۵ ۶۰ ۷۰
دوم              
۳۴ نارنج ساجد موسی جان اول ۶۶ ۳۴ ۴۸ غ ۵۵ ۵۵ ۲۵
دوم              
۳۵ نقیب الله اکبری محمد اکبر اول ۹۶ ۶۰ ۸۲ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰
دوم              
۳۶ نور محمد نورانی اول ۸۸ ۱۰۰ ۸۹ ۷۰ غ ۱۰۰ ۷۸
دوم              
۳۷ نوریالی لودین ولی خان اول              
دوم              
۳۸ احمد فرزاد فاروقی غلام فاروق اول ۳۷ ۲۸ ۴۴ ۰ ۳۵    
دوم              
۳۹ بهار رحمانی اول ۹۵ ۶۷ ۷۲   ۷۵ ۸۵ ۹۰
دوم              
۴۰ فاطمه ابراهیمی سلطان کاتب اول   ۶۵          
دوم              

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی