0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
فراخوان علمی فرهنگی دانشجوئی

فراخوان علمی فرهنگی دانشجوئی


موسسه تحصیلات عالی استقلال این بار متفاوت برگزار می کند
انتخابات انجمن علمی فرهنگی دانشجوئی برگزار میشود
علم دوستان وفرهنگیان، به کاروان علمی تحصیلی استقلال هم سفر شوید
زمان برگزاری انتخابات : روز دوشنبه مصادف ۱۳۹۵/۷/۲۶
مکان برگزاری انتخابات: موسسه تحصیلات عالی استقلال

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی