0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

فراخوان مقاله نویسی


صلح از جمله ضرورت‌های زندگی بشر بوده و انسان‌ها همواره برای به‌دست آوردن آن مبارزه کرده‌اند. افغانستان یکی از جوامعی می‌باشد که مدت‌هاست امنیت و صلح را از دست داده و هر روز در مسیر آن قربانی می‌دهد. به همین‌سبب، موسسه تحصیلات عالی استقلال به منظور سهم‌گیری در نوع دوستی، زندگی مسالمت‌آمیز و صلح دایمی و سرتاسری در افغانستان، در نظر دارد تا مقالات معیاری اساتید و اهل دانش را در فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی استقلال به طبع برساند

file3-Recovered

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی