0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
قابل توجه علاقمندان ورزش:

قابل توجه علاقمندان ورزش:


موسسه تحصیلات عالی استقلال تورنمنت فوتسال خزانی (۱۳۹۴) را بین محصلین دانشکده های چهار گانه برگزار می کند.

این مسابقات به روز شبنه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱  آغاز می گردد. همچنان قابل یاد آوری است که از هر دانشکده در هرتایم درسی (صبح، بعد از ظهر وشبانه) صرف یک تیم حق اشتراک دارد که در مجموع ۱۲ تیم باهم به رقابت می پردازند.

نوت: قرعه کشی بین تیم ها بتاریخ ۱۳۹۴/۷/۸ (چهارشنبه) ساعت ۱۰ قبل از ظهر انجام می شود بنآ ازنماینده های تیم ها در خواست می شود بتاریخ فوق در دانشگاه حضور داشته باشند.

برای معلومات بیشتر به کمیته ورزشی دانشگاه مراجعه نموده ویا بشماره ذیل به تماس شوید: ۰۷۹۶۶۶۲۰۷۰

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی