0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
کنفرانس علمی دانشکده کمپیوتر ساینس

کنفرانس علمی دانشکده کمپیوتر ساینس


 کنفرانس علمی تحت عنوان “امنیت اطلاعات وانترنت اشیا”

درتالار کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی استقلال برگزار گردید
در نخست این کنفرانس با تلاوت قران کریم اغاز گردید و سپس روح الله اسدی ریس دانشکده کمپیوتر ساینس به معرفی همه جانبه ی کنفرانس پرداخته، اهمیت و جایگاه این کنفرانس را به بررسی گرفت.
سپس پوهنیار محمد ضیاه ثنا، کنفرانس خودرا در مورد انترنت اشیا به بررسی گرفت. بعد از ارایه ی کنفرانس آقای ثنا، استاد پوهنیار زهره ذکریا کنفرانس خودرا درمورد آگاهی دهی امنیت معلومات ارایه نموده و معاونیت علمی تدریسی پیرامون جایگاه و ارزشمندی اینگونه کنفرانس ها سخن گفت. ودراخیر؛ آمریت محترم تحقیقات علمی و امور فرهنگی به ریاست دانشکده و اساتیدهریک محترم ضیاثنا و خانم زهره تقدیر نامه اهدا نمود.
قابل ذکر است که در پایان این کنفرانس به محصلان ممتاز وتیم فوتسال این دانشکده تقدیر نامه ها توزیع گردید.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی