0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

مالی و اداری

معرفی معاون

عاطفه  “طیب” معاون مالی و اداری موسسۀ تحصیلات عالی استقلال در سال ١٣٧٢ در ولسوالی گلران ولایت هرات چشم به جهان گشود. دوره های ابتدایی و متوسطه را در قره باغ مرکز ولسوالی گلران و دورۀ لیسه را در لیسۀ عالی سردار کابلی شهر کابل  به پایان رساند. سپس از طریق امتحان کنکور دولتی شامل پوهنحی طب صحت عامه  پوهنتون طب کابل  گردید که در سال ١٣٩٣ از رشتۀ مدیریت صحت عامه این پوهنحی فارغ التحصیل شد. وی از بدو تأسیس موسسه تحصیلات عالی استقلال  و در جریان تحصیل در بخش های مختلف این موسسه کار نموده و تجربیات کافی درباره أمور اداری دانشگاه کسب نمود. با آغاز سال تحصیلی ١٣٩۴ وی به عنوان معاون اداری و مالی این موسسه مقرر شده و در حال أجرای وظیفه می باشد.

معرفی معاونت مالی – اداری

معاونیت مالی و اداری موسسه یکی از زیر مجموعه های کلیدی ریاست موسسه بوده که عمدتاً برنامه ریزی های کلان در ساختار مالی، اداری و استخدام را عهده دار می باشد. بخش های فرعی که زیر نظر معاونیت مالی و اداری فعالیت دارند با ملاحظۀ طرح تشکیلاتی سال ۱۳۹۳ موسسه عبارت اند از: مدیریت محاسبه، مدیریت تفتیش مالی، مدیریت اداری، مدیریت آی تی، مدیریت روابط عمومی، مدیریت آرشیف و مدیریت خدمات.

وظایف عمدۀ معاونیت مالی و اداری به شرح زیر است:

  1. سیاست گذاری برای مدیریت های زیر مجموعه معاونیت
  2. صدور آئین نامه های اداری و مالی
  3. ساختن پلان های مالی شش ماهه و یک ساله برای موسسه
  4. صدور دستورهای لازم درباره استخدام، برکناری و ارتقای شغلی کارمندان
  5. نظارت دقیق، پیوسته و مستقیم از فعالیت های مدیریت های تحت کنترول
  6. تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای توسعه کمی و کیفی موسسه

محاسبه: پرداخت فیس محصلان در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال بر اساس سیستم اقساط انجام می شود. موسسۀ تحصیلات عالی استقلال با توجه به اینکه از لحاظ راهبردی تلاش بر کیفی سازی تحصیلات عالی دارد و صرفاً یک نهاد اقتصاد محور و تجارتی نیست، در اخذ فیس با محصلان از رویکرد مسامحه و انعطاف کار می گیرد. محصلان در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال مخیّر اند تا فیس سمستر خویش را طی چهار قسط پرداخت نمایند البته در صورتی که بضاعت مالی محصلان ایجاب نماید می توانند جمعاً فیس شان را در یک بار پرداخت نمایند.

تخفیف ها: موسسۀ تحصیلات عالی استقلال یک تایم درسی خویش را که به نام “تایم ویژه” نامگذاری نموده برای دانشجویان کم بضاعت اختصاص داده و محصلان اناث را شامل تخفیف ۲۵ درصدی و محصلان ذکور را شامل تخفیف ۲۰ درصدی کرده است. علاوه بر این، برای محصلان معلول ۳۰ فیصد تخفیف در نظر گرفته است. این نوع سیستم محاسباتی که در سطح پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی مرکز و ولایات کم نظیر است در واقع نشان دهندۀ عدم تمرکز بر تجارتی کردن علم بوده و مبین ادای مسئولیت اجتماعی مقامات (موسسین) این موسسه می باشد.

تفتیش مالی: موسسۀ تحصیلات عالی استقلال از لحاظ مالی به سرحد خودکفایی رسیده و همواره تلاش شده تا شفافیت لازم در گزارشات مالی این موسسه موجود باشد. بخش تفتیش مالی این موسسه همواره تلاش می نماید تا گزارشات مالی و بیلانس عواید و مصارف موسسه را به صورت ربع وار، شش ماهه و سالانه ترتیب و در دسترس موسس موسسه قرار دهد. افزون بر این، موسسۀ تحصیلات عالی استقلال مصمم به گریز از پرداخت مالیات دولتی نبوده چنانچه به صورت ماهانه مالیات بر معاشات استادان و پرسونل اداری؛ به شکل ربع وار مالیات انتفاعی؛ و به گونۀ سالانه مالیات بر عواید را پرداخت می نماید.

اداری: موسسۀ تحصیلات عالی استقلال در بخش اداری از هر دو سیستم کمپیوتری و کاغذی استفاده می نماید. سیستم اداری (صادره، وارده، فایلینگ، آرشیف و…) بر اساس اصول و مقررات اداری مدرن تنظیم گردیده است.

آی تی: کمپیوتر لب موسسۀ تحصیلات عالی استقلال با داشتن ۲۵ پایه کمپیوتر های فعال و با سرعت، همواره مورد استفادۀ دانشجویان رشتۀ انجینیری و کمپیوتر ساینس قرار می گیرد. دروس بیشتر صنوف در این موسسه از طریق پریجکتور و پرزنتیشن برای دانشجویان ارائه می شود. مزید بر این، موسسۀ تحصیلات عالی استقلال تلاش دارد تا از تحقیقات جدید عصر حاضر، دانشجویان خود را بی خبر نگذاشته چنانچه انترنت پر سرعت را هم به صورت WiFi و هم به صورت کیبلی به دسترس محصلان قرار داده است.

روابط عمومی: موسسۀ تحصیلات عالی استقلال از عنصر ارتباطات به حیث یکی از اصول اساسی در پیشرفت اداره کار گرفته و با راه اندازی بخش روابط عمومی به این توفیق دست یافته تا با دانشجویان، استادان، مهمانان داخلی و خارجی به صورت رو در رو و یا هم تلفنی در ارتباط حسنه باشد. خوشبختانه بخش روابط عمومی با تامین ارتباطات کاری مناسب، سهولت های فراوانی را در قسمت تسریع روند امور مربوط به اداره به وجود آورده است.

آرشیف: فعال بودن بخش آرشیف در اداره های عامه (نهادهای دولتی، پوهنتون ها و غیره) یکی از ضروریات عمده به حساب می آید. خوشبختانه موسسۀ تحصیلات عالی استقلال با فعال داشتن مدیریت آرشیف، تمام اوراق اکادمیک (حاضری های صنوف، پاسخنامه های دانشجویان، فورم های ارزیابی سمستروار استادان و…) را در جای مناسب ذخیره نموده که در صورت لزوم به آسانی می توان به آنها دسترسی داشته و مشکلات احتمالی موجود را رفع ساخت.

خدمات: نظافت آن طوریکه از طریق دین مقدس اسلام هم تاکید شده در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال از جایگاه و اهمیت ویژه ای بر خوردار است. به خاطر مطلوب بودن حفظ الصحۀ محیطی در صنوف درسی، دهلیزها، ساحۀ داخلی و بیرونی موسسه، دو نفر به حیث خدمه استخدام گردیده که به صورت مستمر مصروف پاک کاری و نظافت می باشند.

گاردها: تامین نظم و امنیت در تمام نهادهای عمومی یکی از بزرگترین دغدغه ها است. موسسۀ تحصیلات عالی استقلال با ایجاد یک میکانیزم خاص به خاطر تامین نظم در داخل موسسه و تامین امنیت موفقیت های خوبی داشته است. چنانچه گاردهای موظف دروازه در ابتدای هر روز و با آمدن دانشجویان در تایم های مختلف درسی، آنها را بدون رویت آی دی کارت های شان اجازۀ دخول به موسسه نداده و تلاشی بدنی انجام می دهد. همچنان لازم به ذکر است که تمام افراد غیر رسمی (غیر از دانشجویان، استادان و کارمندان اداری) که به موسسه مراجعه می نمایند ثبت و راجستر شده و با احترام خاص به مرجعی که کار دارند راهنمایی می شوند.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی