0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

محصلان ممتاز

اول نمره های پوهنحی حقوق سمستر بهاری – ۱۳۹۳

نام تخلص ولد سمستر تایم تعداد کریدت فیصدی نمرات عکس
ریتا ناصری محمد یوسف اول پنجشنبه و جمعه ۱۶ ۹۵٫۸۷  rita
 طاهره بشارت سید عنایت الله سوم شبانه ۲۰ ۹۸٫۹  tahera
لینا شریفی حاجی عبدالنبی سوم صبح ۲۰ ۹۶٫۴  lina
فریحه رحیمی  نورآغا اول صبح ۱۶ ۹۳  fariha
یسنا محمدی محمد نعیم اول الف بعدازظهر ۱۶ ۹۸  yusna
 حمیرا رحمانی محمد ابراهیم اول ب بعدازظهر ۱۶ ۹۱٫۱۲  homaira
علی خان حسینی محمد جواد اول الف شبانه ۱۶ ۹۹٫۲۵  alikhan
احمدفواد ملکزی محمد ابراهیم اول ب شبانه ۱۶ ۹۴٫۷ ahmadfavad

 

 اول نمره های پوهنحی اقتصاد سمستر بهاری – ۱۳۹۳

نام تخلص ولد سمستر تایم تعداد کریدت فیصدی نمرات
سیدغلام موسوی سیدطاهر سوم شبانه ۲۱ ۹۸٫۱۹ seyedQulam
سیداحمد فخری سیدشاه سوم صبح ۲۱ ۹۸٫۳۸ seyedAhmad
بلقیس علیزاده محمدعلی اول شبانه ۱۶ ۹۷٫۵ balqais
آسیه غلامی نوروزعلی اول صبح ۱۶ ۹۹ Asia

 

اول نمره های پوهنحی کمپیوتر ساینس سمستر بهاری – ۱۳۹۳

 

نام تخلص ولد سمستر تایم تعداد کریدت فیصدی نمرات عکس
مینا پاییز محمدیونس اول روزانه ۱۶ ۹۵٫۵ mina
مرتضی کریم‌زاده غلام رسول اول بعدازظهر ۱۶ ۹۱٫۶۲ mortaza
محمدطارق نوری محمدصالح اول شبانه ۱۶ ۹۰٫۸۷ mohamadTaroq
محمدطاهر امیری رجب علی سوم روزانه ۱۳ ۸۳٫۱۵ mohamadTaher
عبدالمتین رحمت عبدالواسع سوم شبانه ۲۰ ۹۷٫۲ abdolMatin

 

اول نمره های رشته علوم سیاسی سمستر بهاری – ۱۳۹۳

نام تخلص ولد سمستر تایم تعداد کریدت فیصدی نمرات عکس
زینب اخلاقی سیدجواد اول بعدازظهر ۱۶ ۹۵٫۱۲ zainab
سید احمد حسین حسینی سید محمد حسین اول شبانه ۱۶ ۹۷٫۲۵ seyedAhmadHossain

 

 اول نمره های پوهنحی انجینیری سمستر بهاری – ۱۳۹۳

نام تخلص ولد سمستر تایم تعداد کریدت فیصدی نمرات عکس
محمدنسیم شجاعی محمدجمیل اول بعدازظهر ۱۶ ۹۹٫۵
طاهر نظری عبدالمجید اول شبانه ۱۶ ۹۶  taher
محمدطارق سردار نصرالله اول صبح ۱۶ ۹۹  mohamadtaroq2
 محمدسلیم هاشمی محمدکاظم سوم شبانه ۱۶ ۹۲٫۹ mohamadSalim
 سیدبشیر موسوی سیدنعیم سوم صبح ۱۴ ۹۶ seyedBashir

 

 

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی