0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

نتایج کانکور


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج کانکور بهاری (۱۳۹۵)
پوهنحی اقتصاد
شماره نام تخلص نام پدر رشته نتایج
۱ شعیب الله محمود خان اقتصاد کامیاب
۲ امان الله رحم زاده رحم الله اقتصاد کامیاب
۳ ریحانه علی زاده محمد حینف اقتصاد کامیاب
۴ فرهاد ولی زاده محمد ولی اقتصاد کامیاب
۵ عصمت الله عبیدی عبیدالله اقتصاد کامیاب
۶ محمد صدیق اله مسلمیار ولی جان اقتصاد کامیاب
۷ احمد ضیا اعظیمی محمد عصمت اقتصاد کامیاب
۸ مسعود سیغانی عبدالغنی اقتصاد کامیاب
۹ مصطفی بارکزی محمد رسول اقتصاد کامیاب
۱۰ نعمت الله آقا دانش امام علی اقتصاد کامیاب
۱۱ دادالحق عثمانی عبدالاحمد اقتصاد کامیاب
۱۲ جاوید احمد نیکزاده نیک محمد اقتصاد کامیاب
۱۳ سمیرا محمد عسکر اقتصاد کامیاب
۱۴ محمد مصطفی شیرزی آقا محمد اقتصاد کامیاب
۱۵ عبدالقدیر رحیمی عبدالمجید اقتصاد کامیاب
۱۶ محمد شریف ساحل خالق داد اقتصاد کامیاب
۱۷ احمدآرش حکیم زاده عبدالوکیل اقتصاد کامیاب
۱۸ میر احمد احمدی حفیظ الله اقتصاد کامیاب
۱۹ احمد سیر نیازی عبدالغنی اقتصاد کامیاب
۲۰ رحم علی احمد ولی احمد اقتصاد کامیاب
۲۱ احمد جان رسولی غلام جان اقتصاد کامیاب
۲۲ فریدوین محمد ابراهیم اقتصاد کامیاب
۲۳ پیام محمد حاجی جنت الله اقتصاد کامیاب
۲۴ نثاراحمد محمدی ملک ناز اقتصاد کامیاب
۲۵ عبدالنوید محمدی عبدالصمد اقتصاد کامیاب
۲۶ فرهاد یعقوبی عبدالفتاح اقتصاد کامیاب
۲۷ گل محمد رحمن محمد علم اقتصاد کامیاب
۲۸ مجیب الله سهاک قدرت الله اقتصاد کامیاب
۲۹ خالد محمد حنیف اقتصاد کامیاب
۳۰ شریف الله نورزی حاجی امین الله اقتصاد کامیاب
۳۱ عبدالوارث حسنی عبدالله اقتصاد کامیاب
۳۲ صفی الله عبدالحامد اقتصاد کامیاب
۳۳ خبیر فروزی منورشاه اقتصاد کامیاب
۳۴ عبدالله ضیایی مومن اقتصاد کامیاب
۳۵ علی شاه علی احمد اقتصاد کامیاب
۳۶ احمد وحید احمد مید آقا اقتصاد کامیاب
۳۷ محمد رومان میوند پور محمد امان اقتصاد کامیاب
۳۸ محمد منصور فقیرحسین اقتصاد کامیاب
۳۹ عبدالله عزیزی گل محمد اقتصاد کامیاب
۴۰ محمد ولید محمدی جنت خان اقتصاد کامیاب
۴۱ صالحه ظریف محمد عارف اقتصاد کامیاب
۴۲ سید عارف احدی عبدالعزیر اقتصاد کامیاب
۴۳ علی احمد سادات عوض علی اقتصاد کامیاب
۴۴ عبدابواسع موسی زی محمد عمر اقتصاد کامیاب
۴۵ عبدالبشیر علی محمد اقتصاد کامیاب
۴۶ علی مختار فیضی سید عطا اقتصاد کامیاب
۴۷ عنایت الله الکوزی سدالدین اقتصاد کامیاب
۴۸ سلام الدین صدیقی عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
۴۹ مول الدین عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
۵۰ مممد قاهر نظری محراب شاه اقتصاد کامیاب
۵۱ فواد اغفاری نظر محمد اقتصاد کامیاب
۵۲ عبدالفهیم سادات سی آقا گل اقتصاد کامیاب
۵۳ ضمیر الحق ضیایی محمد دحیم اقتصاد کامیاب
۵۴ یلدا بارکزی نظر محمد اقتصاد کامیاب
۵۵ نذراحمد خرم همت الله اقتصاد کامیاب
۵۶ خلیل احمد خاوری سید انور اقتصاد کامیاب
۵۷ مجبوبه علی زاده محمد حسین اقتصاد کامیاب
۵۸ مولا جان فقیر حسین اقتصاد کامیاب
۵۹ محمد جاوید قاسمی قاسم اقتصاد کامیاب
۶۰ جلال الدین جعفری غلام محمد اقتصاد کامیاب
۶۱ احمد الله جسنی گل محمد اقتصاد کامیاب
۶۲ صالحه سهرابی جنت خان اقتصاد کامیاب
۶۳ عبدالرحمن محمدی محمد عارف اقتصاد کامیاب
۶۴ وجیهه شیرزی عبدالعزیر اقتصاد کامیاب
۶۵ محمد حامد توابی عوض علی اقتصاد کامیاب
۶۶ بهرام محمدی محمد عمر اقتصاد کامیاب
۶۷ عبدالهادی غلامی علی محمد اقتصاد کامیاب
۶۸ غلام رسول احمدی سید عطا اقتصاد کامیاب
۶۹ محمد جاوید هاشمی سدالدین اقتصاد کامیاب
۷۰ میر نوس اسدی عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
۷۱ حمید الله محمدی عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
۷۲ الجاج میرا جان غوثی محراب شاه اقتصاد کامیاب
۷۳ خلیل الرحمن آصفی نظر محمد اقتصاد کامیاب
۷۴ آفاق محمد سی آقا گل اقتصاد کامیاب
۷۵ شکیلا انوری محمد دحیم اقتصاد کامیاب
۷۶ سید جمال الدین حسینی نظر محمد اقتصاد کامیاب
۷۷ نقیب الله نیازی همت الله اقتصاد کامیاب
۷۸ صلاح الدین قاسمی سید انور اقتصاد کامیاب
۷۹ میر عبدالصبور فیضی محمد حسین اقتصاد کامیاب
۸۰ فرهاد غفوری فقیر حسین اقتصاد کامیاب
۸۱ محمد لایق عزیزی قاسم اقتصاد کامیاب
۸۲ فضل الربی محمدی غلام محمد اقتصاد کامیاب
۸۳ غلام نبی جمالی عبدالجبار اقتصاد کامیاب
۸۴ فواد احمدی محمد علی اقتصاد کامیاب
۸۵ فرهاد محمدی سید محمد اقتصاد کامیاب
۸۶ محمد شاکر خلیلی احمد علی اقتصاد کامیاب
۸۷ احمد منیر شاه میر اقتصاد کامیاب
۸۸ فرید الله محرابی میرزا محمد اقتصاد کامیاب
۸۹ زاهد الرحمن محمدی میرزا محمد سلیمان اقتصاد کامیاب
۹۰ شمس الوصیل نوری فسض محمد اقتصاد کامیاب
۹۱ سید عبدالرقیب عزیزی عبدالقیوم اقتصاد کامیاب
۹۲ محمدنادر اکبری سید غریب اقتصاد کامیاب
۹۳ لطف الله عبدالله اقتصاد کامیاب
۹۴ محمد مقیم امین محمد سلیم اقتصاد کامیاب
۹۵ نثار علی رهنورد سید محمد اکبر اقتصاد کامیاب
۹۶ میلاد احمدی عبدالاحد اقتصاد کامیاب
۹۷ سید علی الله ولی زاده محمد گل اقتصاد کامیاب
۹۸ علی شاه حسن زاده سیدالرحمن اقتصاد کامیاب
۹۹ احمد وحید ذهین اندرابی عبدالعلم اقتصاد ناکام
۱۰۰ محمد رومان محمدی لشکر اقتصاد ناکام
۱۰۱ محمد منصور کریمی عبدالله خان اقتصاد ناکام
۱۰۲ عبدالله رشیدی رحمان بیردی اقتصاد ناکام
۱۰۳ محمد ولید رهین امیر محمد اقتصاد ناکام
۱۰۴ صالحه ناصری سید امیر اقتصاد ناکام
۱۰۵ شیرباز نظر محمد اقتصاد ناکام


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج کانکور بهاری (۱۳۹۵)
پوهنحی انجنیری

شماره نام تخلص نام پدر رشته نتیجه
۱ احمد الطاف میار عبدالطیف انجنیری کامیاب
۲ احمدرامین نبی زاده معراج الدین انجنیری کامیاب
۳ محمد یونس یوسفی عبدالحق انجنیری کامیاب
۴ سمیح الله ناصری محمد نواب انجنیری کامیاب
۵ احمد شعیر ستانکزی آقا جان انجنیری کامیاب
۶ خسرو کامبیز عبدالطیف انجنیری کامیاب
۷ خال محمد نوری شیخ محمد انجنیری کامیاب
۸ الو سلم کوفی عزت الله انجنیری کامیاب
۹ عبدالمالک محمد اسلم انجنیری کامیاب
۱۰ محب الله قبادی نجیب الله انجنیری کامیاب
۱۱ احمد خالد نبی زاده معراج الدین انجنیری کامیاب
۱۲ احمد خالد سعیدی احمد نازنین انجنیری کامیاب
۱۳ سیف الله منصوری محمد حنیف انجنیری کامیاب
۱۴ عبدالله عبیدی امیر محمد انجنیری کامیاب
۱۵ عبدالحکیم اندیوال میرزا محمد انجنیری کامیاب
۱۶ محمد ادریس احمدی محمد ادریس انجنیری کامیاب
۱۷ عبدالطیف ناصری خال محمد انجنیری کامیاب
۱۸ گل محمد حمیدی گل جان انجنیری کامیاب
۱۹ محمد حسین حینی محمدمحسن انجنیری کامیاب
۲۰ محمد نوید حلیمی حلیم انجنیری کامیاب
۲۱ امیرخسرو احمدی جان علی انجنیری کامیاب
۲۲ سید جعفر احسانی محمد احسان انجنیری کامیاب
۲۳ عبدالقدیر یوسفی محمد کریم انجنیری کامیاب
۲۴ محمد وارث کریمی عبدالسلام انجنیری کامیاب
۲۵ عبدالبصیر جاویدی سید حبیب انجنیری کامیاب
۲۶ محمد عمر عمری رحیم الله انجنیری کامیاب
۲۷ عنایت الله جسنی محمد حسن انجنیری کامیاب
۲۸ سهراب سهرابی سید محمد اکرم انجنیری کامیاب
۲۹ احمد فردین محمدی الله محمد انجنیری کامیاب
۳۰ احمد حسین شیرزی شیر محمد انجنیری کامیاب
۳۱ احمد تواب توابی محمد قلی انجنیری کامیاب
۳۲ مسعود محمدی محمد شفیح انجنیری کامیاب
۳۳ غلام حسن غلامی محمد علی انجنیری کامیاب
۳۴ عبدالمنان احمدی سید خیر الله انجنیری کامیاب
۳۵ محمد هاشم هاشمی موسو خان انجنیری کامیاب
۳۶ ضیا الدین اسدی نظر محمد انجنیری کامیاب
۳۷ باز محمد محمدی سی آقا گل انجنیری کامیاب
۳۸ غلام محی الدین غوثی محمد انجنیری کامیاب
۳۹ محمد آصف آصفی نظر محمد انجنیری کامیاب
۴۰ عبدالله جان محمد همت الله انجنیری کامیاب
۴۱ غلام محمد انوری سید انور انجنیری کامیاب
۴۲ غلام بهاه الدین حسینی محمد حسین انجنیری کامیاب
۴۳ نیاز محمد نیازی فقیر حسین انجنیری کامیاب
۴۴ عبدالطیف قاسمی قاسم انجنیری کامیاب
۴۵ فیض محمد فیضی غلام محمد انجنیری کامیاب
۴۶ محمد اسمعیل غفوری عبدالجبار انجنیری کامیاب
۴۷ سلطان عزیز عزیزی محمد علی انجنیری کامیاب
۴۸ حیدرعلی محمدی سید محمد انجنیری کامیاب
۴۹ محمد گل جمالی احمد علی انجنیری کامیاب
۵۰ غلام نبی احمدی شاه میر انجنیری کامیاب
۵۱ حسین علی محمدی میرزا محمد انجنیری کامیاب
۵۲ سید خلیل الله خلیلی میرزا محمد سلیمان انجنیری کامیاب
۵۳ احمد خواجه فیض محمد انجنیری کامیاب
۵۴ محراب الله محرابی عبدالقیوم انجنیری کامیاب
۵۵ غلام حسن محمدی سید غریب انجنیری کامیاب
۵۶ نورز علی نوری عبدالله انجنیری کامیاب
۵۷ عبدالعزیز عزیزی محمد سلیم انجنیری کامیاب
۵۸ محمدگل اکبری سید محمد اکبر انجنیری کامیاب
۵۹ سید معصوم خان عبدالاحد انجنیری کامیاب
۶۰ بسم الله امین محمد گل انجنیری کامیاب
۶۱ محمد رهنورد محمد علی انجنیری کامیاب
۶۲ چمن احمدی عبدالرحمن انجنیری کامیاب
۶۳ میر باز خان ولی زاده قربان علی انجنیری کامیاب
۶۴ سید ملا عبیدی عدالقدیر انجنیری کامیاب
۶۵ جوره الکوزی همیشه گل انجنیری کامیاب
۶۶ عاشور محمد سخی داد انجنیری کامیاب
۶۷ محمد عسکر حیدری خواجه شمس الدین انجنیری کامیاب
۶۸ گل نور جلالی نور محمد انجنیری کامیاب
۶۹ سید حسین احمدی غلام شاه انجنیری کامیاب
۷۰ محمد خزان فضل احمد انجنیری کامیاب
۷۱ جمعه خان فیروز فدا محمد انجنیری کامیاب
۷۲ غیاث الدین رضایی محمد حسن انجنیری کامیاب
۷۳ محمد یوسف لطیف الله انجنیری کامیاب
۷۴ محمد نعیم عزیزی خیر محمد انجنیری کامیاب
۷۵ چومن خسروی محمد رستم انجنیری کامیاب
۷۶ عبدالستار عزیزی شین گل انجنیری کامیاب
۷۷ اجمیر شینواری گل لالا انجنیری کامیاب
۷۸ یار محمد عزیزی در محمد انجنیری کامیاب
۷۹ آستانه حیدری در محمد انجنیری کامیاب
۸۰ امین الله یوسفی سید میرویس انجنیری کامیاب
۸۱ عبدالمحد دولت زی غزیز محمد انجنیری کامیاب
۸۲ فیقر الله بوبانی انجنیری ناکام
۸۳ خواجه علاوالدین فقیری عزت الله انجنیری ناکام
۸۴ نذری علی زاده محمد کبیر انجنیری ناکام
۸۵ عمصت الله عبیدی خال مراد انجنیری ناکام
۸۶ شمس الدبن هاشمی محم گل انجنیری ناکام
۸۷ امیر محمد اسدی عبدالنقی انجنیری ناکام
۸۸ محمد نعیم محمدی عبدالنقی انجنیری ناکام
۸۹ محمد الله غوثی محمد ظریف انجنیری ناکام
۹۰ خدا دوست علی زاده شاه محمد انجنیری ناکام
۹۱ احمد خان ذهین اندرابی محمد همایون انجنیری ناکام
۹۲ ناصر علی محمدی نیک محمد انجنیری ناکام
۹۳ خان مرزا کریمی حسیب الله انجنیری ناکام
۹۴ محمد نبی رشیدی غلام رسول انجنیری ناکام


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج کانکور بهاری (۱۳۹۵)
پوهنحی حقوق

شماره نام تخلص نام پدر رشته نتیجه
۱ محمد صمیم حسن زاده محمد رحیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲ رحمت الله ذهین اندرابی نعمت الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳ وفی الله محمدی محمد ذکی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴ احمد نصیر کریمی غلام سخی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵ مایل رشیدی سعادت میر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶ نصیر احمد رهین یار محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷ معصومه ناصری محمد حسین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸ عبدالمجمید شیرباز محمد داود حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹ رخسار سروری سید عبدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰ احمد هارون الرشید احمد فاروق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱ سوسن عارف اسدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲ میر احمد فرهاد میری میر محمد عارف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳ داریوش کریمی عبدالفاروق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴ گل احمد سلیمی سید محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵ محمد غازی بیگ عبدالمحمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶ نثار احمد بیگ عبدالمحمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷ فضل الربی سالنگی محمد عظیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸ صدیق الله شمال سید ملا حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹ شاه میر سغیانی حیسن خان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰ سید ذبیح الله سادات سید حفیظ الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱ محمد اسماعیل جمال حاجی وزیر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲ خواجه محمد حمید خواجه محمد عتیق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳ حفیظ الله حلیمی آدم خان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۴ سردار ولی ناصری محمد عمر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۵ شیرزی شیرزاده فقیر احمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۶ محمد ایمل امانی محمد همایون حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۷ عبدالطیف فیضی محمد یونس حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۸ محمد مسیح غفوری محمد رفیع حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۹ امین عزیزی عزیز الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۰ احمد شریف حیدری غلام حیدر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۱ نجیلا یوسفی خال مراد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۲ عبدالله دولت زی محم گل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۳ شهلا جبار خیل عبدالنقی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۴ وحید الله جبار خیل عبدالنقی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۵ صبغت الله نبی زاده محمد ظریف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۶ بهرام دورانی شاه محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۷ قیس احمد خالقی محمد همایون حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۸ نصرت الله مبارز نیک محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۳۹ خبیر حیاتی حسیب الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۰ حیا ت الله احمدی غلام رسول حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۱ احمد جاوید محمدی احمد الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۲ محمد ذکی معراج محمد محسن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۳ سبحان الله صمیمی محمد غالی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۴ احمد شریف ذکی ذکریا حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۵ سیددمقدس سادات سسید حینف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۶ رحم الدین نجم الدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۷ اححمد کمیل فقیری اسدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۸ حمشت الله علی زاده شامرزا حقوق علوم سیاسی کامیاب
۴۹ منصور محمد محسن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۰ محبوب الله احمد یار نظر محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۱ رحمن الله حسینی عزت الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۲ ندیم احمد احمد فضلی فضل احمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۳ سلیمان افشار غلام حیدر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۴ محمد قدیر امین محمد کبیر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۵ گل پری احمدی اسحاق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۶ صاحب نظر محمدی محمد دین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۷ خضر الدین احمدی سراج الدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۸ محمد رحیم صافی محمد نجیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۵۹ نصر الله ناصری خدابخش حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۰ عبدالمحبوب غنی زاده عبدالنجیب حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۱ دوست محمد صادقی محمد انور حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۲ عبدالمجیب اندرابی عبدالمجید حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۳ میرزا حسین علی زاده غلام علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۴ عیدالحمید رشد عیدالجمیل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۵ اسدالله احمد زی عصمت الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۶ محمد یاور نظری لعل محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۷ مریم عبدالله عبدالغفار حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۸ اکرام الدین نظام الدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۶۹ رمضان علی احمدی باقر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۰ نصرت الله سعید زاده برات الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۱ ویس نبی زاده محمد رحیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۲ مطیع الله منگل نعمت الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۳ رحیم داد خدابخش حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۴ عاشق الله انجبر میر محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۵ ننگیالی همدار زمری حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۶ ایمل اسدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۷ عبدالعزیز احمدی عبدالقدوس حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۸ محمد رامین نصیری غلام ربانی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۷۹ محمد علی غلام حسن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۰ فاطمه شمس احمد علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۱ محمد صادق فیاض حیدر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۲ لینا احمدی شاه ولی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۳ احمد انیل غلام ربانی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۴ احمد بلال احمدی نورجان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۵ عبدالظهور شکبی عبدالغفار حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۶ علی محمدی غلام حسن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۷ شیراحمد صیاد عزیز احمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۸ صفی الله مقبل عبدالفتاح حقوق علوم سیاسی کامیاب
۸۹ عبدالواحد واحد یار پاینده محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۰ داد الله قاسمی کامل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۱ احمد رامش محمد ارشاد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۲ ملتا شیرزی غلام حسن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۳ ذبیح الله عبدالبصیر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۴ راضیه کریمی رمضانعلی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۵ سوسن صدیقی خواجه معین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۶ صفی الله مسلم احمدی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۷ حسیب الله رحیمی محمد رحیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۸ مسعور امیرزاد دین محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۹۹ مطیع الله نعمت الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۰ میلاد صادقی عبدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۱ بختیار پاچا قوماندان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۲ محمد تواب آدینه محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۳ محمد اسماعیل امیری حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۴ عبدالاحمد نظامی محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۵ نور الله صافی عمراخان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۶ شگوفه حسین زاده عبدالقیوم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۷ محمد دادود منصوری شمس الحق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۸ حیا ت الله عظیمی عظیم خان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۰۹ محمد سالم رحیمی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۰ صدیق الله عزیزی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۱ احمد شایق الله ایاز شاه محمود حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۲ عبدالمبین عبدالخایق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۳ مجیب الله حمیدی محمد اشرف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۴ فاروق رحمانی سید عالم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۵ یسمینه فرملی محمد مینر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۶ نصیره خوشنوا نظر محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۷ رحمت الله افغان عزت الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۸ محمد ابراهیم محمد آصف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۱۹ عبدالوحید حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۰ انیسه وحدی فضل الرحمن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۱ سید صبغت الله امیری سید محمد علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۲ امین الله بهادری نورالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۳ شیلا عبدالطیف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۴ ذکرالله صدیقی غلام فاورق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۵ حبیب الله جویا نیک محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۶ عبدالحی حبیب زاده محمد رفیق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۷ رومل ارغندیوال عزیز الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۸ بخت آور نیک اندیش سید قدم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۲۹ محمد سلیمان ناصری عبدالقادر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۰ حسیب الله حاجی زاده محمد رحیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۱ رومان محمد مومن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۲ سیرت خیر محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۳ شبیر احمد صدیقی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۴ نصیب الله باور محمد عوض حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۵ محمد شفیق محمد شیفح حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۶ عبدالبصیر عثمانی عثمان علی خان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۷ غلام علی امیری روشنی علمی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۸ سیئ عبدالمتین سادات سید رحیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۳۹ امیر نیکزاد محمد رازق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۰ محراب الدین امیری کرام الدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۱ امید نظری فضل الرحمن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۲ محمد مصطفی رحمانی عبدالمصور حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۳ محمدداود رفعت عبدالهادی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۴ محمد مزمل احمدی محمد رونیل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۵ نجیب الله گل محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۶ قاری اسلام الدین هاشمی سید عباس حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۷ رشاد محمد صاحب حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۸ شریف الله حبیب الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۴۹ ذبیح الله عالمیار میراعلم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۰ جمشید حیدری فیض محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۱ ذبیح الله حبیب حبیب الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۲ مطیع الله آمین الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۳ فرهاد ستاری عبدالسلام حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۴ محبوب الله نجم الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۵ گل عزیز نظامی عزیز حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۶ عبدالله اکبری فضل الرحمن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۷ ضمیر احمد فضلی فضل انور حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۸ محمد هارون ارغندیوال عزیز الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۵۹ احمد عمیر لعلی علی کمیل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۰ روهینا یوسفزی امر الدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۱ احمد حامد سعیدی احمد نازنین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۲ عباس حسینی محمد اسحاق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۳ شکرالله ارغندیوال عبدالمومن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۴ ریسه عمری عبدالحی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۵ زحل کشمیری محمد ماهر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۶ عبدالخبیر قدیر عبدالرقیب حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۷ یسنا عسکرزاده جمشید حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۸ احمد شایق ندیم محمد خان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۶۹ محمد نعمان عبیدی محمد انور حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۰ آرزو محمدی محمدی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۱ بصیر احمد صالح نیک محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۲ سمیح الله اکبری امان خان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۳ سمیح الله نوری محمد امین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۴ میوند گل بهرام حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۵ حامدرشد عزیزی حبیب الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۶ محمد همایون محمدی عبدالجمیل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۷ حسن داد ظریف محمد علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۸ عیتق الله احدی عبدالاحد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۷۹ پروین سادات سید حسین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۰ احمد فیصل موسی زی محمد جمال حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۱ نعمت الله دوست محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۲ خالد فیضی قربان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۳ بصیر احمد الکوزی عزیز احمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۴ خواجه رومل صدیقی خواجه مسلم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۵ سمانه محمد رازق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۶ حاجی محمد نظری گل محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۷ مارینا اغفاری عبدالغفار حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۸ سید نظام الدین سادات سید تاج حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۸۹ مجیب احمد ضیایی ضیا احمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۰ ایمل بارکزی محمد سمیع حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۱ سمیح الله خرم محمد انبیا حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۲ مصطفی خاوری اسحاق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۳ محمد ربیع علی زاده محمد رفیع حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۴ امرالحق عبدالحق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۵ فاضله قاسمی عبدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۶ امان الله امینی قربان علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۷ امید صدیقی احمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۸ محمد صدیق صدیقی محمد داود حقوق علوم سیاسی کامیاب
۱۹۹ شفیح الله شرافت محمد جان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۰ ؟ امیری حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۱ سید عطا عزیزی سید شاه لالا حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۲ سدالدین خسروی ذبیح الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۳ عبدالرحمن عزیزی نزرمحمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۴ عبدالرحمن شینواری رستم علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۵ محراب شاه عزیزی احمد زبیر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۶ نظر محمد حیدری پاینده محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۷ سی آقا گل یوسفی ابراهیم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۸ محمد دحیم دولت زی هاشم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۰۹ نظر محمد امرالدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۰ همت الله فقیری عبدالواحد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۱ سید انور علی زاده عبدالغفور حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۲ محمد حسین عبیدی میراسدالله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۳ فقیر حسین هاشمی فقیر محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۴ قاسم اسدی ملا میر حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۵ غلام محمد محمدی محمد احسان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۶ عبدالجبار غوثی محمد احسان حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۷ محمد علی علی زاده محمد کریم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۸ سید محمد ذهین اندرابی عبدالسلام حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۱۹ احمد علی محمدی سید حبیب حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۰ شاه میر کریمی رحیم الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۱ میرزا محمد فیضی محمد حسن حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۲ میرزا محمد سلیمان الکوزی سید محمد اکرم حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۳ فسض محمد صدیقی الله محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۴ عبدالقیوم نیک اندیش حاجی محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۵ سید غریب ناصری نور محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۶ عبدالله حاجی زاده عبدالروف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۷ محمد سلیم صدیقی عبدالواجد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۸ خیر محمد میار محمد یاسین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۲۹ خلیل احمد نبی زاده نادر محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۰ عبدالسلام یوسفی عبدالسلام حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۱ امیر محمد ناصری سید محمد صدیق حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۲ فضل الرحمن ستانکزی عبدالحمید حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۳ فضل احمد کامبیز غلام بهاه الدین حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۴ عبدالفتاح نوری نیاز محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۵ سید نصر الدین کوفی عبدالطیف حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۶ عزت الله فیض محمد حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۷ سراج الدین قبادی محمد اسمعیل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۸ عبدالواحد نبی زاده سلطان عزیز حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۳۹ حسیب الرحمن سعیدی حیدرعلی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۴۰ محمد رفیق منصوری محمد گل حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۴۱ لشکر خان عبیدی غلام نبی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۴۲ غلام سرور اندیوال حسین علی حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۴۳ نجیب الله احمدی سید خلیل الله حقوق علوم سیاسی کامیاب
۲۴۴ امیر محمد ناصری احمد خواجه حقوق علوم سیاسی کامیاب


موسسه تحصیلات عالی استقلال
نتایج کانکور بهاری (۱۳۹۵)
کمپیوتر ساینس

شماره نام تخلص نام پدر رشته نتیجه
۱۳ زهرا رضایی قربانعلی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۴ سعیده سید اسحاق کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۵ شاداب عزیزی عبدالرازق کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۶ عبدالاحد خسروی عبدالاخمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۷ عبدالعزیز عزیزی حبیب گل کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۸ عبدالله شینواری نورالله کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۹ عبدالله سائد دولت خان کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۰ عبدالواحد سلامزاده عبدالقدوس کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۱ عبدالودود یعقوبی میرزا عزیز کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۲ علی ضف علیزاده علی شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۳ غلام نبی غلام حسن کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۴ گل نظر پامیرزاد عبدالصمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۵ لطف الله احمدی شیر محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۶ لینا صافی آقا گل کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۷ مجتبی انوری محمد اکبر کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۸ محد حامد حیدری محمد آصف کمپیوتر ساینس کامیاب
۲۹ محمد خالقی خان علی کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۰ محمد ادریس رئیس خیل معراج الدین کامیاب
۳۱ محمد سلیم کریمی همایون کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۲ محمدصایم خسروی صبغت الله کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۳ مرتضی عبدالله کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۴ موسی خان احمدی محمدخان کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۵ میرویس نظری عزت الله کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۶ میلاد غلام سخی کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۷ نجیب الله یادگار رحمن الله کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۸ وصال احمد صالح بشیرافغان کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۹ وفی الله حلیمی عبدالعلم کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۰ احمد نصیر ناصری عبدالرزاق کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۱ مایل شیرزاده عبدالقیوم کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۲ نصیر احمد امانی سید غربب کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۳ معصومه فیضی عبدالحمید کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۴ عبدالمجمید غفوری لشکر کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۵ رخسار عزیزی عبدالعزیز کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۶ احمد هارون حیدری علی محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۷ سوسن یوسفی عبدالقادر کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۸ میر احمد فرهاد دولت زی محمد عمر کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۹ داریوش جبار خیل سلطان عزیز کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۰ گل احمد جبار خیل محمد عارف کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۱ محمد غازی نبی زاده محمد گل کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۲ نثار احمد دورانی علی محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۳ فضل الربی نبی زاده رحمان بیردی کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۴ صدیق الله یوسفی عبدالقیوم کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۵ شاه میر ناصری عبدالغفار کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۶ سید ذبیح الله ستانکزی فقیر محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۷ محمد امین کامبیز شاه میر کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۸ عبیدالله نوری حرمت خان کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۹ تهمینه کوفی محراب شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۰ شفیقه غلام دستگیر کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۱ عبدالستار قبادی محمد نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۲ محمد حسن نبی زاده محمد نسیم کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۳ لطف الله سعیدی عطا محمد جان کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۴ شریف الله منصوری عبدالمحمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۵ شبنم عبیدی رحمن کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۶ عمر جان اندیوال رستم خان کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۷ مصطفی احمدی رستم خان کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۸ آرزو ناصری عبپالقادر کمپیوتر ساینس کامیاب
۶۹ محمد منصور حمیدی محمد کبیر کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۰ وحیدالله امیری سخی محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۱ عبدالوارید جبیی محمد غنی کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۲ احمد ذبیح مسجدی عبدالمجید کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۳ احمد نوید عرفانی مسافر کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۴ فواد نبی زاده غلام نبی خان کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۵ صمیم احمد نظری غورزا کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۶ حرمت فردوس ولی زاده محمد نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۷ رامین فقیری نظر محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۸ سارا احدی محمد نائب کمپیوتر ساینس کامیاب
۷۹ علی مختار مختار امیر محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۰ عبدالرحیم رحیمی میرافغان کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۱ محمد جان اکرمی محمد اکرم کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۲ عبدالواسع موسوی غلام محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۳ عنایت الله بخشی غلام بهاه الدین کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۴ محمد حامد جعفری کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۵ محمد لطیف جسنی حسین علی کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۶ محمد ولی سهرابی شاه مرد کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۷ نوید محمدی عبدالمحمید کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۸ فرهاد شیرزی طلب شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
۸۹ نوریه توابی میرزا حسین کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۰ حشمت الله محمدی عبدالرحمن کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۱ وحیدالله غلامی محمد نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۲ اجمل خان احمدی عبدالمحمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۳ عبدالمتین هاشمی سی آقا گل کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۴ روح الله اسدی عبدالودود کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۵ زهره محمدی محمد سرور کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۶ رامش غوثی محراب شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۷ پاینده محمد آصفی خلیل الله کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۸ جواد محمد عطا محمد جان کمپیوتر ساینس کامیاب
۹۹ بهزاد انوری میرزا محمد سلیمان کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۰ خواجه بهرالدین حسینی سید عطا کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۱ وسیم نیازی عبدالقادر کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۲ محمد علی قاسمی محمد فاروق کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۳ فیضی علم کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۴ الهه غفوری غلام دستگیر کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۵ اسلام الحق عزیزی خان محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۶ وحید الله محمدی گل محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۷ محمد هارون جمالی میرزا محمد سلیمان کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۸ مسیح الله احمدی محمد اسلام کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۰۹ محمد سعید محمدی محمد عسکر کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۰ محمد حلیم خلیلی سلطان عزیز کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۱ احمد فصیل محمد رسول کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۲ محمد بلال محرابی عمرا خان کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۳ محمد اسماعیل محمدی عبدالغفار کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۴ فیروز احمد نوری محمد اسلام کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۵ فیاض الدین عزیزی احمد علی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۶ عبدالمجید اکبری محمد نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۷ شاهد زمان محمد موسی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۸ ذبید الله امین محمد عمر کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۱۹ روح الله رهنورد عوض علی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۲۰ داوود احمدی عوض علی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۲۱ فرید الله ولی زاده محمد یونس کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۲۲ وحید الله عبیدی زرداد کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۲۳ عبدالخطاب الکوزی بریالی کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۲۴ محمد پرور محمد جاوید کمپیوتر ساینس ناکام
۱۲۵ زهل حیدری سمندر کمپیوتر ساینس ناکام
۱۲۶ احمد ظریف جلالی غلام سخی کمپیوتر ساینس ناکام
۱۲۷ ذبیح الله احمدی شاه مقصود کمپیوتر ساینس ناکام
۱۲۸ حسیب الله وحید کمپیوتر ساینس کامیاب
۱۲۹ عبدالواسع فیروز محمد داود کمپیوتر ساینس ناکام
۱۳۰ حمید الله رضایی قیام الدین کمپیوتر ساینس ناکام
۱۳۱ احمد فهام شمس الدین کمپیوتر ساینس ناکام
۱۳۲ مبارک شاه عزیزی خواجه محمد کمپیوتر ساینس ناکام
۱۳۳ عطا محمد خسروی قربانعلی کمپیوتر ساینس ناکام
۱۳۴ محمد مسعود عزیزی سید اسحاق کمپیوتر ساینس ناکام

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی