0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
یک گام تا قهرمانی

یک گام تا قهرمانی


یک گام تا قهرمانی
بازی نهایی مسابقات فوتسال موسسه تحصیلات عالی استقلال
تیّم فوتسال دانشکده انجنیری در مقابل تیّم فوتسال دانشکده کمپیوتر ساینس

شما طرفدار کدام تیّم هستید و فکر می کنید پیروزی از آن کدام یک خواهد شد؟ انجنیری یا کمپیوتر ساینس ؟

منتظر باشید …
شنبه ١۵ جوزا

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی