0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کنفرانس علمی دانشکده کمپیوتر ساینس


 برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوانی چگونگی ارایه و ساختن پریزنتشن

DSC_0041

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی