0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

کنفرانس علمی دانشکده کمپیوتر ساینس


 برگزاری کنفرانس علمی تحت عنوانی چگونگی ارایه و ساختن پریزنتشن

DSC_0041

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی