0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی
کنفرانس علمی و تخنیکی تحت عنوان از تیوری تا عمل

کنفرانس علمی و تخنیکی تحت عنوان از تیوری تا عمل


کنفرانس علمی و تخنیکی تحت عنوان از تیوری تا عمل

به فضل و عنایت خداوند کنفرانس علمی و تخنیکی تحت عنوان (از تیوری تا عمل ) در موسسه تحصیلات عالی استقلال موفقانه به پایان رسید.
واقعا در این کنفرانس سر موضوعات مهم پروژه های ساختمانی بحث صورت گرفت.
تشکر فراوان از تیم پوهنحی انجنیری استقلال اساتید و محصلین عزیز که زحمت کشیدن در آماده سازی این کنفرانس
ویک تشکری خاص از استاد محترم پوهیالی سید داود ‌کریمی،پوهیالی انجنیر خان محمد شینواری،انجینر ریاض احمد وردک معاون پوهنزی انجنیری و محصل بسیار عزیز علی جمعه بشر دوست که واقعا زحمت زیاد کشیدند.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی