0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اساس نامه

فصل اول

احکام عمومی

ماده یکم

این اساس نامه بر پایه­ی حکم ماده (۴۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و احکام قانون تحصیلات عالی به منظور رهبری، انتظام و انسجام امور اکادمیک، اداری و خدماتی در مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال تنظیم و تدوین شده است

ماده دوم

مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، به مثابه یک شخصیت حکمی است که به منظور آموزشی و پرورش افراد واجد شرایط تحصیل، فعالیت میکند

ماده سوم

(الف) مؤسس مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، حاجی محمد عارف طیب فرزند حاجی آغا محمد، دارنده تذکره (۵۸۹۰۳۰) جلد (۱۲۳۰ سابقه) صفحه (۷) ثبت (۴) باشنده اصلی ولایت هرات ولسوالی گلران می باشد

(ب) مؤسس جانشین خویش را در زمان سالخوردگی و پیش از وفات توسط وصیت نامه تعیین می کند

ماده چهارم

دفتر مرکزی و ساحه فعالیت اصلی دانشگاه استقلال شهر کابل می باشد، و شعبه های فرعی آن می تواند بعد از طی مراحل اصولی و طبق مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سایر ولایات ایجاد گردد

ماده پنجم

مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، برنامه های تحصیلی عالی لیسانس را مطابق به اصول پذیرفته شده اکادمیک و قانون تحصیلات عالی تطبیق می کند

ماده ششم

مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال،‌ دارای شعار (ایستاده گی، پویایی و شگوفایی)و نشان ویژه است که بر پایه­ی آن مهر مؤسسه بوده، طرح و تکمیل می شود

ماده هفتم

۱. تدریس در مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال به زبان های رسمی کشور صورت می گیرد؛

۲. تدریس به سایر زبان ها بر اساس نیازمندی مؤسسه و طبق قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد؛

۳. تدریس زبان های خارجی شامل بند (۱) این ماده نیست

ماده هشتم

آزادی اکادمیک در مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال مطابق به احکام قوانین نافذ کشور رعایت می گردد

ماده نهم

فعالیت های سیاسی و مخل نظم عادی و اکادمیک در مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال مجاز نیست

ماده دهم

مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، از جانب کانون اعتبار دهی اکادمیک (ریاست تضمین کیفیت) وزارت تحصیلات عالی مورد ارزیابی قرار می گیرد، ادامه فعالیت بعدی مؤسسه، متکی به ارزیابی و نظر کانون اعتبار دهی اکادمیک و تایید آن از جانب مقام وزارت تحصیلات عالی میباشد

ماده یازدهم

مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، اهداف آتی را دنبال می کند:

 1. بهبود کیفیت تحصیلات عالی به طور پی هم در مؤسسه؛
 2. انتقال دانش و تکنالوژی با به کار گیری تجربه جهانی؛
 3. مساعد نمودن زمینه برای تبادل تجربه و آگاهی علمی میان مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال، با دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی در ساحه های مورد علاقه و ذیربط؛
 4. پرورش و انکشاف استعداد های فکری و عملی محصلان در فراگیری دانش به طور نظری و عملی و ارتقای مهارت های کاری و اندوخته های نظری و عملی آنها به منظور مطالعه­ی منابع کشور خدمتگذاری بهتر و موثرتر برای مردم و جامعه؛
 5. ابتکار و نو آوری در روند آموزشی و پژوهشی مؤسسه بر پایه مطالعات و اجرای تحقیقات علمی؛
 6. آگاه سازی مردم از دستارود های علمی و پژوهشی.

 

ماده دوازدهم

مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، دارای وظایف آتی است:

 1. برگزاری برنامه های آموزشی عالی بر پایه اصول و معیار های اکادمیک، امکانات و ظرفیت های کاری و اکادمیک مؤسسه، ضرورت جامعه و ساحه عمل و احکام قانون تحصیلات عالی؛
 2. فراهم نمودن زمینه و شرایط مساعد برای پیشبرد امور تدریسی و تحقیقی در مؤسسه؛
 3. تلاش برای جلب همکاری های علمی و تخنیکی دو جانبه یا چند جانبه با دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی؛
 4. جلب و جذب مساعدت ها و کمک های مالی و تخنیکی مؤسسات ملی و بین المللی و کشور های خارجی برای پیشبرد امور علمی و آموزشی مؤسسه و تامین انکشاف و پیشرفت اکادمیک آن در آینده؛
 5. تحکیم مناسبات و روابط اکادمیک با مؤسسات علمی همتا؛
 6. نگارش کتاب های درسی، تهیه رهنمای کار های عملی، لابراتواری و ساحوی، نگارش آثار علمی و چاپ و نشر آنها؛
 7. تجهیز کتابخانه، صنف های درسی، لابراتوار ها و کلوب های فرهنگی و ورزشی مربوط به مؤسسه؛
 8. طرح و تصویب پلان های درسی و نصاب تحصیلی مؤسسه و ارایه آن به وزارت تحصیلات عالی به منظور تایید و ارزیابی؛
 9. طرح و تصویب لوایح، مقرره ها و طرزالعمل های مربوط به مؤسسه با رعایت احکام این اساسنامه و آوردن تعدیلات لازم در آنها در مطابقت با خواسته ها و تحولات علمی و اکادمیک در برهه های زمانی و ارایه آن به وزارت تحصیلات عالی؛
 10. ایجاد پلان ها و برنامه های رشد و انکشاف دورنمایی مؤسسه و تطبیق آن به منظور فراهم آوری آموزش عالی بهتر و راه اندازی تحقیقات علمی گسترده تر و همه جانبه برای مطالعه­ی ظرفیت ها و منابع کشور و به این وسیله سهم گیری در پیشرفت و ترقی جامعه؛
 11. مساعد نمودن زمینه برای سهم گیری فعال محصلان در فراگیری کورس های مختلف از طریق به کارگیری روش های سالم شاگرد محوری و خود آموز؛
 12. سازماندهی و برگزاری محفل های علمی مانند کنفرانس ها، سیمینار ها، کارگاهها، سمپوزیم ها وغیره؛
 13. فراهم آوری امکانات و تسهیلات لازم برای چاپ و نشر آثار علمی اعضاءی کادر علمی مؤسسه؛
 14. عقد قرارداد های علمی و فرهنگی با مؤسسات علمی همتا به منظور تبادل تجارب و همکاری های علمی و اکادمیک؛
 15. ارایه گزارش سالانه از فعالیت های اکادمیک، اداری و خدماتی مؤسسه به وزارت تحصیلات عالی به منظور بررسی، ارزیابی و تایید.


فصل دوم

ساختار تشکیلاتی

ماده سیزدهم

ساختار تشکیلاتی مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال، ترکیب آتی را دارا می باشد:

 1. هیئت امناء؛
 2. شورای علمی دانشگاه؛
 3. هیئت رهبری دانشگاه استقلال؛
 4. ریاست و معاونین و دفاتر مربوطه؛
 5. شورای علمی دانکشده ها؛
 6. ریاست دانشکده ها، آمریت دیپارتمنت ها و دفترهای مربوط به هر کدام؛
 7. آمریت تضمین کیفیت؛
 8. نهاد تحقیقات علمی و شعبه های مربوط آن.

ماده چهاردهم

(الف) هیأت امناء  بالاترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در امور مربوط به مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال میباشد.

(ب) ترکیب هیئت امناء قرار ذیل هست:

 1. مؤسس مؤسسه و جانشین آن؛
 2. نماینده وزارت تحصیلات عالی یک نفر؛
 3. سه نفر استاد دارای رتبه علمی حد اقل ماستری (دو نفر از دانشگاه کابل و یکی استاد مدعو )؛
 4. به تعداد سه یا چهار نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی که تحصیلات آنها حد اقل ماستر باشد.؛
 5. دو نفر نماینده پارلمان؛
 6. آگاه سیاسی (یک نفر)؛
 7. آگاه اقتصادی ( یک نفر)؛
 8. فعال مدنی ( یک نفر )؛
 9. تاجر ملی ( یک نفر).

(ج) مدت کاری هئیت امناءپنج سال انتصاب مجدد آن ممکن هست.

(د) تصامیم در هیئتامناء به اکثریت آرا گرفته میشود.

(هـ) جلسات هیئتامناءبا دو سوم اعضاء رسمیت میابد و زمان برگزاری آن هر سمستر میباشد.

ماده پانزدهم

وظایف اختیارات هیئتامناء قرار آتی هست:

 1. تعیین خطی مشی کلی دانشگاه و سیاست های کلان توضیحی، آموزشی، فرهنگی، تحقیقاتی، دانشجویی، اداری و مالی؛
 2. تعیین شرایط ضوابط تحصیلی دانشجویان؛
 3. تصویب آیین نامه های داخلی ؛
 4. تصویب رشته های تحصیلی، دانشکده های جدید و شعبه های جدید؛
 5. بررسی گزارش عمل کرد سالانه موسسه که از طرف رییس ارایه میشود و تصمیم گیری در مورد رفع موانع مشکلات و نواقص به منظور پیش رفت بهتر امور ؛
 6. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارات ؛
 7. طرح پالیسی عمومی مؤسسه در بخش های اکادمیک و اداری؛
 8. مطالعه و ارزیابی پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت مؤسسه و گرفتن تصمیم لازم در رابطه؛
 9. طرح تعدیل و تکمیل اساسنامه، مقرره، لایحه و نصاب تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی مربوط به مؤسسه و ارایه آن به وزارت تحصیلات عالی؛
 10. تصمیم پیرامون تاسیس، ایجاد، ادغام ، انحلال یا الغای مؤسسه، دانشکده ها و دیپارتمنت های مربوطه و ارایه آن به وزارت تحصیلات عالی؛
 11. انتخاب رییس موسسه.

ماده شانزدهم (شورای علمی)

(الف) شورای علمی، بالاترین مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در امور مربوط به مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال بعد از هیات امناء می باشد .

(ب) ترکیب آن قرار  ذیل هست؛

 1. رئیس مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال؛
 2. معاونان مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال؛
 3. روئسای دانشکده ها؛
 4. یک استاد دارای رتبه علمی یا درجه تحصیلی بالا به انتخاب اعضاءی کادر علمی دانشکده ها؛
 5. نماینده وزارت تحصیلات عالی؛
 6. آمر نهاد تحقیقات علمی به شرط آنکه دارای رتبه علمی بلند و یا حداقل دارای ماستری باشد.

(ج) ریاست شورای علمی به عهده­ی رئیس مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال می باشد.

(د) مدت کار شورای علمی سه سال است و پس از هر سال تجدید میشود.

(هـ) تصامیم در شورای علمی به اکثریت آرا گرفته میشود.

(و) جلسات شورای علمی طبق تقویم آن به طور عادی و یا در موارد ضروری  به گونه­ ی فوق العاده با حضور داشت حداقل دو سوم اعضاءی آن برگزار می گردد.

ماده هفدهم

وظایف شورای علمی عبارت اند از:

 1. تصمیم در باره­ی عیار نمودن ساختار تشکیلاتی و فعالیت های مؤسسه مطابق به تغییر در قانون تحصیلات عالی، نظر کانون اعتبار دهی، نیاز های مبرم جامعه و انکشافات و پیشرفت های علم و تکنالوژی؛
 2. ارزیابی و صدور فیصله در مورد طرح و پیشنهاد مبنی بر عقد، تمدید یا لغو قرارداد های علمی؛
 3. ارزیابی گزارش کاری هیئت رهبری و صدور فیصله در باره آن؛
 4. ارزیابی فعالیت های دانشکده ها، دیپارتمنت ها و سایر نهاد های مربوط و صدور فیصله های لازم در زمینه؛
 5. تصمیم پیرامون تقرر، استخدام، ترفیعات علمی، تقاعد و انفکاک کادر های علمی دایمی و غیر دایمی مؤسسه؛
 6. تصمیم گیری در مسایل مربوط به محصلان به شمول تدابیر انضباطی، چگونه گی برگزاری امتحانات، پلان جذب تعیین اندازه مزد تحصیلی ( فیس) وغیره؛
 7. تعیین اندازه معاشات و سایر امتیازات پولی اعضاءی کادر علمی و سایر منسوبان مؤسسه تحصیلی؛
 8. تصویب تقویم اکادمیک مؤسسه؛
 9. ارزیابی پیشنهاد های مربوط به طرح و تطبیق پروژه های تحقیقی؛
 10. فیصله پیرامون اعطای دیپلوم های افتخاری، مدال ها، تحسیننامه ها و تقدیر نامه های مؤسسه ؛
 11. انتخاب معاونین مؤسسه؛
 12. ایجاد کمیته های اختصاصی و سپردن برخی از صلاحیت ها به آنها؛
 13. مطالعه و ارزیابی پیشنهادات و طرح های اعضاءی کادر علمی و محصلان در رابطه به بهبود امور تدریسی، تحقیقی و اداری مؤسسه؛
 14. انکشاف و تطبیق یک میکانیزم دقیق، شفاف و موثر مالی و حسابی در مؤسسه و نظارت از تطبیق آن؛
 15. انتخاب منشی شورای علمی در نخستین اجلاس؛
 16. فیصله های جلسات شورای علمی پس از ملاحظه شد رئیس مؤسسه نافذ است.

ماده هجدهم

(الف) برای تحقق احکام اساسنامه، فیصله های شورای علمی، انسجام و هماهنگی فعالیت های اکادمیک، اداری و خدمات مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال، هیئت رهبری تشکیل می شود.

(ب) هیئت رهبری دارای ترکیب آتی است:

 1. رئیس مؤسسه به حیث رئیس؛
 2. مؤسس مؤسسه به حیث عضو؛
 3. معاونان مؤسسه به حیث اعضاءء؛
 4. رؤسای دانشکده ها به حیث اعضاءء.

(ج) جلسات هیئت رهبری طبق پلان کاری آن با موجودیت حداقل دو سوم حصه­ی اعضاءء  دایر می شود.

(د) تصامیم مجلس به اکثریت آرای اعضاءی حاضر گرفته می شود.

(هـ) معاون اداری مؤسسه به حیث دبیر جلسات هیئت رهبری اجرای وظیفه می کند.

(و) فیصله های جلسات هیئت رهبری پس از تایید آن از جانب شورای علمی  ناقذ است.

ماده نوزدهم

وظایف هیئت رهبری قرار آتی است:

 1. نظارت و بررسی از تطبیق اساسنامه، مقرره ها و لوایح مربوط؛
 2. نظارت و کنترول از تحقق فیصله های شورای علمی؛
 3. طرح و تطبیق بودجه سالانه مؤسسه برمبنای نیازمندی های دانشکده ها و سایر شعبات مربوط در بخش های عادی و انکشافی؛
 4. نظارت از مصارف و در آمدهای مؤسسه مطابق اصول مالی و حسابی پذیرفته شده و تهیه­ی گزارش سالانه در رابطه؛
 5. تصمیم پیرامون تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد کارکنان اداری و خدمات مؤسسه؛
 6. طرح اندازه­­ی معاشات و سایر امتیازات منسوبان مؤسسه وایجاد میکانیزم پرداخت آنها؛
 7. تصمیم پیرامون حفظ و مراقبت از ساختمان ها و وسایط مؤسسه؛
 8. نظارت از تطبیق اصول و معیار های اداری در زمان قرارداد ها، خریداری ها و حفاظت ار دارایی های منقول و غیر منقول مؤسسه؛
 9. انکشاف تدابیر انضباطی و تطبیق آن؛
 10. تامین امکانات پولی و مادی اعمار و حفظ و مراقبت ساختمان ها حل مسایل مربوط به آبرسانی، برق رسانی و حفظ پاکی و سرسبزی مؤسسه؛
 11. تامین سهولت های ترانسپورتی؛
 12. تجهیز صنف های درسی، تهیه وسایل و مواد درسی مورد نیاز، تجهیز کتابخانه، ایجاد امکانات کمپیوتری، دسترسی به انترنت و سایر سهولت ها نیارمندی های درسی و تحقیقی؛
 13. فراهم آوری محیط مناسب برای تدریس و تحقیق علمی؛
 14. ایجاد کلوب های فرهنگی و ورزشی؛
 15. نظارت از جمع آوری پول ناشی از درآمدهای مؤسسه و تحویل آن به حساب بانکی مربوط؛
 16. نظارت از کشیدن پول از حساب بانکی به منظور تمویل پروژه های مربوط، اجرای معاشات و سایر نیازمندی های عادی و انکشافی مؤسسه؛
 17. نظارت از تامین شرایط بهداشتی و صحی در محیط مؤسسه؛
 18. هیئت رهبری طبق ضرورت برخی از صلاحیت های خویش را به کمیته های خاص تفویض می کند؛
 19. سایر و ظایفی که از جانب شورای علمی و اسناد تقنینی به آن سپرده می شود.

ماده بیستم ( رییس دانشگاه)

(الف) در راس مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال منحیث آمر عمومی و ذیصلاح، رئیس قرار دارد که نماینده قانونی (موسسه) نزد مراجع حقیقی میباشد.

(ب) رئیس مؤسسه از جمله کاندیدان واجد شرایط توسط شورای علمی پیشنهاد و توسطهیئتامناءانتخاب برای مدت پنچ سال انتخاب میشود.

(ج) اشخاصی که شرایط آتی را تکمیل نموده باشند، میتوانند نامزد کرسی ریاست مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال شوند:

 1. حداقل دارای تحصیلات عالی باشد؛
 2. دارای تجربه اکادمیک و اداری کافی باشد؛
 3. سن آنها از ۳۵ سال کمتر نباشد؛
 4. به جرم، جنایت فساد اخلاقی به اساس حکم محکمه­ی ذیصلاح محکوم به جزا نشده باشند؛
 5. آشنایی با یک زبان معتبر بین المللی داشته باشد؛
 6. تابعیت افغانستان را داشته باشد.

(د) رئیس صرف برای یک دوره­ی دیگر انتخاب شده می تواند.

ماده بیست و یکم

رئیس مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال وظایف آتی را انجام می دهد:

 1. نماینده گی از مؤسسه در برابر سایر نهاد ها؛
 2. ریاست از جلسات شورای علمی و هیئت رهبری؛
 3. نظارت و کنترول از تطبیق مواد مندرج اساسنامه، مقررات ولوایح و فیصله های شورای علمی و هیئت رهبری؛
 4. اجراآت لازم در باره تقرر، ترفیع، انفاک و تقاعد منسوبان مؤسسه؛
 5. تامین نظم و انضباط در مؤسسه به منظور ایجاد فضای سالم کار، تدریس و تحقیق؛
 6. رهبری و نظارت از امور مالی، حسابی، اداری و خدماتی مؤسسه؛
 7. منظوری بودیجه عادی و انکشافی سالانه مؤسسه؛
 8. انکشاف تدابیر لازم به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی، اداری و خدماتی مؤسسه؛
 9. طرح پلان ها و برنامه های ستراتیژیک کوتاه مدت و دراز مدت برای انکشاف مؤسسه و ارتقای کیفیت تحصیل و تحقیق در مؤسسه؛
 10. تلاش پیگیر و اقدام موثر برای ایجاد روابط و مناسبات علمی و اکادمیک با نهادهای همتا در داخل و خارج کشور؛
 11. جلب و جذب پروژه های تحقیقی؛
 12. اجرآت لازم در مورد استفاده معقول و مشروع از دارایی های مؤسسه و به این وسیله ایجاد ظرفیت ها و منابع تولیدی و عایداتی برای مؤسسه؛
 13. گزارش از اجراات خویش به هیات امناء و وزارت تحصیلات عالی؛
 14. سایر وظایفی که اساسنامه، اسناد تقنینی، هیات امناء ،شورای علمی و هیئت رهبری به طور قانونی به او می سپارند.

ماده بیست و دوم

ریاست مؤسسه­ ی تحصیلات عالی استقلال دارای دو معاون یکی علمی و دیگری اداری می باشد.

(الف) شخصی به حیث معاون علمی انتخاب میشود که دارای درجه تحصیلی دوکتورا (PHD) و تجربه کافی اکادمیک باشد:

 1. معاون علمی از جانب رئیس مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال به شورای علمی آن پیشنهاد می شود؛
 2. معاون علمی توسط رای گیری آزاد، سری و مستقیم توسط شورای علمی انتخاب می شود؛
 3. مدت کار معاون علمی یک دوره سه ساله را در بر می گیرد.

(ب) وظایف معاون علمی عبارت اند از:

 1. انجام وظایف رئیس مؤسسه در زمان غایب بودن رئیس؛
 2. گزارش از اجراآت خویش به شورای علمی و رئیس مؤسسه؛
 3. همکاری با رئیس مؤسسه در امور اکادمیک و محصلان؛
 4. دادن مشوره های علمی به رئیس مؤسسه؛
 5. رهبری امور اکادمیک و محصلان در دفتر های مربوط؛
 6. اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضاءی کادر علمی دایمی و استخدام کادر های علمی خارج کادر و قرار دادی؛
 7. رهبری امور تحقیقاتی در مؤسسه؛
 8. نظارت از امور نشراتی مؤسسه؛
 9. انکشاف معیار های علمی به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و نشراتی؛
 10. ارزیابی نصاب تحصیلی و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان؛
 11. بررسی و ارزیابی مقررات و لوایح و در صورت ضرورت طرح تعدیل، تجدید و یا الغای برخی از آنها؛
 12. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضاءی کادر علمی؛
 13. طرح تقویم اکادمیک مؤسسه؛
 14. اجراآت لازم در مورد تجهیز و پر باری هر چه بیشتر کتابخانه و بخش کمپیوتر و انترنت؛
 15. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کارهای علمی محصلان؛
 16. ریاست از کمیته های مربوط؛
 17. اجراآت در زمینه پذیرش محصلان نو شمول، برگزاری امتحان شمول و انفاک محصلان طبق اسناد تقنینی مربوط؛
 18. تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت به محصلان؛
 19. ریاست و نظارت از کارکردهای مدیریت تضمین کیفیت و آمریت تحقیقات دانشگاه استقلال؛
 20. سایر وظایفی که طبق ایجابات خاص وظیفوی طور قانونی به معاون علمی سپرده میشود.

(ج) شخصی به حیث معاون اداری تقرر حاصل می کند که حداقل دارای تحصیلات عالی ماستری و تجربه کافی اداری باشد.

 1. پست معاونیت اداری به طور آزاد به اعلان سپرده می شود؛
 2. هیئت رهبری با هر کاندید مصاحبه می نماید و مهارت های نظری و عملی آنها را ارزیابی می کند؛
 3. اسناد کاندیدان از جانب هئیت رهبری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد؛
 4. بر پایه­ی نتیجه­ی مصاحبه و ارزیابی اسناد، هیئت رهبری شایسته ترین کاندید را انتخاب می کند؛
 5. تقرر معاون اداری بنابر فیصله­ی هیئت رهبری توسط حکم رئیس مؤسسه صورت میگیرد.

(د) معاون اداری وظایف آتی را بسر میرساند:

 1. همکاری با رئیس مؤسسه در بخش های اداری و خدماتی؛
 2. دادن مشوره لازم به رئیس مؤسسه در بخش های اداری؛
 3. اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد کارکنان غیر اکادمیک مؤسسه؛
 4. اجراآت ضروری در زمینه های مالی، حسابی، خریداری ها، قید و جمع اجناس و سایر امور اداری؛
 5. تامین ترانسپورت مناسب برای مؤسسه؛
 6. حفظ و مراقبت از ساختمان ها، ساحه سبز و سایر بخش های مؤسسه؛
 7. کار بالای بودجه عادی و انکشافی سالانه مؤسسه؛
 8. حفظ پاکی و صفایی ساختمان ها تامین شرایط مناسب صحی در محیط مؤسسه؛
 9. رهبری دفاتر؛
 10. سایر وظایفی که طبق ایجابات خاص وظیفوی به طور قانونی به معاون اداری تعلق می گیرد.

 

ماده بیست و سوم

هر دانشکده دارای یک رئیس و یک معاون می باشد؛

(الف) رئیس دانشکده از جمله­ی اعضاءی کادر علمی توسط شورای علمی دانشکده انتخاب و توسط حکم خاص رئیس مؤسسه تقرر حاصل می کند.

(ب) شخصی می تواند به مقام ریاست دانشکده خود را کاندید نماید که حداقل دارای درجه تحصیلی ماستری، تجربه کاری کافی و در یکی از دیپارتمنت های دانشکده مربوط تقرر حاصل نموده باشد.

(ج) مدت کار رئیس دانشکده سه سال می باشد. رئیس دانشکده صرف میتواند برای یک دوره­ی سه ساله دیگر انتخاب و مقرر شود.

(د) رئیس دانشکده وظایف زیر را به انجام می رساند:

 1. ریاست از جلسات شورای علمی دانشکده؛
 2. نمایندگی از دانشکده در برابر سایر نهاد؛
 3. تامین نظم و انضباط در دانشکده؛
 4. حل مشکلات اعضاءی کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت های دانشکده؛
 5. اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان دانشکده مطابق به صلاحیت های کاری خویش؛
 6. نظارت از تطبیق معیار های قانونی و فیصله های شورای علمی،‌هیئت رهبری و شورای علمی دانشکده؛
 7. انکشاف تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت دانشکده؛
 8. طرح پیشنهاد ها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقی و کاری در دانشکده؛
 9. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضاءی کادر علمی دانشکده؛
 10. مطالعه و ارزیابی نصاب تحصیلی و کتاب های درسی و عیار نمودن آن ها مطابق خواست زمان و نیاز های جامعه؛
 11. اجرای امور اداری و حسابی دانشکده؛
 12. ارایه گزارش از اجراآت و فعالیت های دانشکده به شورای علمی دانشکده و ریاست مؤسسه­ی تحصیلات عالی؛
 13. سایر وظایفی که طبق اصول و معیار های قانونی به او سپرده می شود.

(هـ) معاون ریاست دانشکده از جمله اعضاءی کادر علمی آن به اساس پیشنهاد رئیس دانشگاه استقلال مقرر می شود:

 1. معاون دانشکده نزد رئیس دانشکده مسؤول است و از اجراآت خویش به او گزارش می دهد؛
 2. معاون دانشکده در غیابت رئیس وظایف او را انجام می دهد.

 

ماده بیست و چهارم

هر دانشکده دارای شورای علمی می باشد.

(الف) شورای علمی دانشکده به ترکیب آتی تشکیل می شود:

 1. رئیس دانشکده به حیث رئیس؛
 2. معاون دانشکده به حیث عضو؛
 3. آمران دیپارتمنت ها به حیث اعضاء؛
 4. یک، یک نماینده از جمله اعضاءی علمی هر دیپارتمنت به انتخاب مجلس دیپارتمنت به حیث اعضاء؛
 5. منشی شورای علمی در نخستین اجلاس آن از جانب اعضاءی شورای علمی تعیین می شود؛
 6. مدت کار اعضاءی شورای علمی سه سال است؛
 7. جلسات شورای علمی با حضور داشت دو سوم اعضاءی آن دایر می شود؛
 8. تصامیم شورای علمی به اکثریت آرای حاضر گرفته می شود؛
 9. جلسات شورای علمی طبق تقویم آن دایر می گردد؛
 10. فیصله های شورای علمی پس از تایید آن توسط رئیس دانشگاه استقلال نافذ می گردد.

(ب) شورای علمی دانشکده وظایف آتی را انجام میدهد:

 1. ارزیابی کار های اکادمیک دیپارتمنت ها و صدور فیصله پیرامون بهبود وضع دیپارتمنت ها؛
 2. طرح پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت دانشکده؛
 3. پیشنهاد پیرامون تعدیل و تکمیل ساختار اکادمیک دانشکده؛
 4. بحث در مورد تقرر، ترفیعات علمی، انفکاک و تقاعد اعضاءی کادر علمی و ابراز نظر در زمینه؛
 5. طرح و تصویب طرزالعمل های داخلی دانشکده؛
 6. ایجاد کمیته های خاص و تعیین وظایف آنها؛
 7. مطالعه نصاب تحصیلی دانشکده و عیار نمودن آن با پیشرفت های علمی و تکنولوژی و نیاز های جامعه؛
 8. طرح و تصویب پروژه های تحقیقی و انکشاف اصول علمی در رابطه به تحقق پروژه تحقیقی؛
 9. تعیین اشخاص مستحق برای استفاده از بورس های تحصیلی دراز مدت و کوتاه مدت؛
 10. تشخیص محصلان مستحق برای تخفیف مزد تحصیلی یا معافیت مکمل از پرداخت آن؛
 11. فیصله پیرامون ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهاد های علمی مماثل؛
 12. فیصله در رابطه به برگزاری امتحانات در جریان سمستر؛
 13. تایید استاد رهنما و موضوع علمی برای ترفیعات علمی اعضاءی کادر علمی؛
 14. تعیین هیئت داور برای ارزیابی کنفرانس های علمی اعضاءی کادر علمی؛
 15. تعیین هیئت داور برای ارزیابی کنفرانس های علمی ، دفاع از مونوگراف ها و سایر موارد ضروری مربوط به محصلان؛
 16. سایر وظایفی که طبق قانون به شورای علمی دانشکده سپرده می شود.

ماده بیست و پنجم

در راس هر دیپارتمنت آمران آن قرار دارد.

(الف) آمر دیپارتمنت از جمله اعضاءی کادر علمی دیپارتمنت توسط اعضاءی آن برای مدت سه سال انتخاب می شود.

(ب)‌ شخصی می تواند که برای آمریت دیپارتمنت خود را کاندید نماید که شرایط آتی را تکمیل نماید:

 1. دارای درجه­ی تحصیلی بلندتر از سایر اعضاء باشد؛
 2. در مسایل اکادمیک دارای تجربه و شایستگی بالاتر باشد؛
 3. از اخلاق سالم مسلکی و برخورد نیکو بهره مند باشد؛
 4. با اعضاءی دیپارتمنت و دانشکده و دیپارتمنت از خود فعالیت کافی نشان بدهد؛
 5. با اعضاءی دیپارتمنت و دانشکده روابط نیکو داشته باشد؛
 6. همکار خوب اداره، اعضاءی دیپارتمنت و محصلان باشد؛
 7. آمر دیپارتمنت نزد مجلس و شورای علمی و ریاست دانشکده مسؤول می باشد و به آنها گزارش می دهد.

(ج) آمر دیپارتمنت برای دوره های بعدی خود را کاندید می تواند.

(د) وظایف آمر دیپارتمنت عبارت اند از:

 1. ریاست از جلسات دیپارتمنت؛
 2. توزیع مضامین به اعضاءی علمی دیپارتمنت از طریق مجلس دیپارتمنت؛
 3. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی، مفردات درسی و درس های نظری و عملی مربوط به دیپارتمنت؛
 4. اجراآت لازم در مورد فیصله های مجلس دیپارتمنت؛
 5. پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت؛
 6. تهیه گزارش از فعالیت دیپارتمنت؛
 7. ارایه ابتکارات و نو آوری ها برای انکشاف دیپارتمنت و دانشکده؛
 8. تلاش برای تکمیل نیازمندی های دیپارتمنت؛
 9. تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار اعضاءی علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازنده گی و شایسته گی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 10. سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.

(هـ)  اعضاءئ علمی دیپارتمنت اشخاص اند که مطابق به معیار های قانونی به منظور پیشبرد امور تدریسی یا تحقیقی ویا هر دو تقرر حاصل نموده باشند.

(و) وظایف کادر های علمی دیپارتمنت قرار آتی است :

 1. تدریس مضامین مربوط ( مطابق رشته ) به طور نظری و عملی؛
 2. تهیه مواد درسی برای مضمون ویا مضامین مربوط؛
 3. حل مشکلات درسی محصلان از طریق حل تمرین ها و دایر نمودن درس های مشورتی و اضافی؛
 4. همکاری با اعضاءئی کادرعلمی ومحصلان منحیث استاد رهنما طبق معیار های قانونی؛
 5. همکاری با دیپارتمنت و اداره دانشکده در امور اکادمیک ؛
 6. اشتراک در کنفرانس ها، سمینار ها و سایر محافل علمی به حیث بیانیه دهنده یا اشتراک کننده؛
 7. اشتراک فعال در کمیته ها و شورا ها زمانیکه توظیف میشوند؛
 8. ابراز نظر در مورد آثار وفعالیت های علمی اعضاءی دیپارتمنت و سایر اعضاءئ کادر علمی یا دانشمندان بیرون از مؤسسه؛
 9. ارایه طرح ها و ابتکارات به منظور بهبود امور دیپارتمنت و دانشکده؛
 10. دایر نمودن امتحانات و ارزیابی پارچه های امتحان محصلان دانشکده؛
 11. همکاری و رهنمایی محصلان در قسمت پایان نامه ها؛
 12. سایر وظایف قانونی .

( ز ) عضو کادر علمی در برابر حق الزحمه پذیرفته شده میتواند وظایف آتی را نیز انجام بدهد:

 1. تالیف و یا ترجمه کتاب های درسی و ممد درسی مورد نیاز دیپارتمنت یا دانشکده؛
 2. اجرائی تحقیقات علمی ؛
 3. برگزاری کورس های ارتقاء سویه برای علاقه مندان مختلف ؛
 4. نگارش یا ترجمه مضامین علمی و سپردن آنها برای نشر.

(ح) در هر دیپارتمنت تصامیم و فیصله ها توسط مجلس اعضاءی کادر علمی دیپارتمنت به صورت جمعی گرفته میشود. وظایف مجلس دیپارتمنت عبارت اند از:

 1. ارزیابی فعالیت های درسی اعضاء علمی دیپارتمنت و صدور فیصله یا رهنمود در مورد بهبود و ارتقای کیفیت درسها؛
 2. ارزیابی کمبودیهای درسی و تحقیقی دیپارتمنت و طرح راه حل در زمینه و ارایه آن به مقامات مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال؛
 3. بحث پیرامون نیازمندی های فزیکی دیپارتمنت و ارایه راه حل به مقامات دانشگاه استقلال؛
 4. بررسی نصاب تحصیلی، نوت ها و کتاب های درسی، ممد درسی و رهنما های عملی مربوط به دیپارتمنت و بر بنیاد آن تشخیص نارسایی ها و کمبودی ها و ارایه طرح برای رفع آنها؛
 5. عیار نمودن فعالیت های اکادمیک دیپارتمنت با انکشافات علمی و تکنالوژیک و ارتقای کیفیت کاری دیپارتمنت؛
 6. بحث پیرامون تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضاءی کادر علمی دیپارتمنت و صدور فیصله لازم در زمینه و ارسال آن برای طی مراحل بعدی؛
 7. فیصله در مورد استخدام استادان واجد شرایط و اهلیت تدریس که به قسم قراردادی یا موقت علاقه مند تدریس برخی از مضامین دیپارتمنت اند و تصویب لایحه­ی وظایف هر کدام؛
 8. تصمیم در باره آماده گی اعضاءی کادر علمی دیپارتمنت برای تالیف یا ترجمه­ی کتاب های درسی یا ممد درسی مورد نیاز دیپارتمنت مطابق (۱) فقره (ز) ماده بیست و پنجم این اساسنامه؛
 9. تصمیم در باره توظیف اعضاءی کادر علمی برای اجرای تحقیقات علمی مطابق بند (۲)، فقره (ز) ماده بیست و پنجم این اساسنامه؛
 10. ارزیابی فعالیت های اکادمیک و انضباطی اعضاءی کادر علمی دیپارتمنت و محصلان مربوط؛
 11. فیصله پیرامون تعیین استاد راهنما برای اعضاءی کادر علمی و محصلان؛
 12. فیصله در مورد برقراری روابط و مناسبات اکادمیک با سایر نهاد های علمی و اکادمیک؛
 13. فیصله در مورد دایر نمودن درس های مشورتی یا اضافی برای محصلان و حل مشکلات درسی آنها؛
 14. تقسیم مضامین مربوط به دیپارتمنت در آغاز ها سمستر به اعضاءی کادر علمی؛
 15. پیشنهاد تعیین استاد رهنماء برای اعضاءی کادر علمی برای ارزیابی کانفرانس ها و سیمینار های علمی؛
 16. تلاش برای ارتقاء سویه تحصیلی اعضاءی کادر علمی و تعین مستحقین بورس های تحصیلی دراز مدت و کوتاه مدت؛
 17. سایر وظایف قانونی که به مجلس دیپارتمنت سپرده می شود؛
 18. فیصله های دیپارتمنت پس از ملاحظه شد رئیس دانشکده تطبیق می شود؛
 19. جلسات دیپارتمنت با حضور داشت دو سوم اعضاءی مجلس دایر می گردد؛
 20. فیصله دیپارتمنت به اکثریت آرای اعضاءی حاضر گرفته می شود؛
 21. جلسات دیپارتمنت طبق تقویم آن دایر میگردد جلسات فوقالعاده نظر به ضرورت به پیشنهاد آمر دیپارتمنت دایر شده میتواند.

ماده بیست و ششم

 1. سلب اعتماد از مقام های انتخابی به پیشنهاد دو سوم اعضاءی که به مقام مورد نظر رای داده اند به ریاست دانشگاه استقلال صورت گرفته می‌تواند؛
 2. برای اجرا انتخابات و سلب اعتماد، میکانیزم خاص از جانب ریاست محترم دانشگاه استقلال آماده می‌شود.

ماده بیست و هفتم

تقرر و تعیین آمران و کارکنان مرکز تحقیقاتی علمی و سایر دفتر ها و آماده نمودن لایحه وظایف برای هر کدام به اساس لایحه­یی صورت میگیرد که از جانب شورای علمیدانشگاه استقلال به تصویب میرسد.

ماده بیست و هشتم

آمریت تضمین کیفیت

الف ) شرایط استخدام :

۱ . حداقل ماستر باشد؛

۲ . به پیشنهاد معاون علمی و تایید ریاست انتخاب می‌شوند؛

۳ . تجربه کار اداری داشته باشد.

لایحه وظایف تضمین کیفیت

 1. برسی توانمندی های استادان در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها؛
 2. اجرای برنامه های تضمین کیفیت، ‌تحلیل و گزارش آن در پایان هر سمستر در همکاری با مدیریت استادان و محصلان؛
 3. نظارت و اطمینان از تطبیق کریکلوم درسی دانشکده ها؛
 4. تطبیق طرزالعمل ارزیابی کیفیت درسی؛
 5. گزارش گیری از فعالیتهای دانشکده ها و مدیریت های علمی مؤسسه (پلان استراتژیک، پلان کاری ماهانه و سمستروار، پلان بهبود تدریس، پلان عملیات انفرادی تدریس و کورس پالیسی استادان)؛
 6. برگزاری منظم جلسات کمیته تضمین کیفیت مؤسسه و پیگیری تصامیم اتخاذ شده در جلسات؛
 7. شرکت منظم در جلسات ماهانه مرتبط به تضمین کیفیت و اعتبار دهی در وزارت تحصیلات عالی؛
 8. حفظ، نگهداری و آرشیف اسناد مربوط به تضمین کیفیت؛
 9. ارتباط با ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و انتقال تجارب آن به مؤسسه؛
 10. آگاهی و پیروی از پالیسی ها و طرزالعمل های مؤسسه مخصوصاًطرزالعمل های مربوط به تضمین کیفیت؛
 11. نظارت از سر فصل های درسی استادان و چگونه گی تطبیق آن در همکاری با معاونت علمی و دانشکده ها؛
 12. نظارت و تطبیق سایر برنامه های مربوط به تضمین کیفیت؛
 13. ارائه گزارش به ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، ریاسی دانشگاه و معاونت علمی ـ تدریسی؛
 14. آمر تضمین کیفیت در رآس کمیته کیفیت قرار دارد.

 

مادهبیست و نهم

آمریت تحقیقات علمی

(الف) شرایط استخدام:

 • حد اقل ماستر و ترجیحاً داکتر
 • داشتن آثار علمی
 • سه سال تجربه کاری در بخش های علمی و فرهنگی

(ب) وظایف آمریت تحقیقات علمی:

 1. برگزاری کارگاه های آموزشی، مونوگراف نویسی؛
 2. برگزاری دوره های روش تحقیق و مقاله نویسی؛
 3. برنامه ریزی جهت ایجاد کلنیک مشاوره در بخش های مختلف؛
 4. نظارت و همکاری در سایت موسسه؛
 5. برگزاری سیمینار ها و کنفرانس های علمی؛
 6. هیئت،‌هماهنگی و نظارت بر فعالیت انجمن علمی دانشجویی استقلال؛
 7. تدوین و ترتیب امور نشراتی (مجله دانشجویی، نشریه عملی تحقیقی)؛
 8. ایجاد ارتباطات درامور علمی و تحقیقی؛
 9. دربخش تابع در طی (ماستری)؛
 10. موضوع برای نشرات دانشگاه؛
 11. بررسی و تایید مقالات علمی و در کل محتویات نشرات علمی؛
 12. تلاش و کوشش با معاونت و دانشکده ها در راستای ترتیب منابع یکسان درسی؛
 13. تشویق و ترغیب استادان برای تهیه آثار علمی و کوشش برای چاپ کتب.

فصل سوم

تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضاءی کادر علمی

ماده سیهم

ردیف بندی اعضاءی کادر علمی دانشگاه استقلال به اساس قانون تحصیلات عالی صورت میگیرد.

ماده سی و یکم

اعضاءی کادر علمی دانشگاه استقلال دارای عین سویه های علمی و رتبه های مندرج در قانون تحصیلات عالی میباشد.

ماده سی و دوم

 1. تقرر به حیث کادر علمی دانشگاه استقلال تابع معیار های تقرر در کادر علمی مندرج قانون تحصیلات عالی می باشد و عین مراحل را طی میکند.
 2. اشخاصی که در دانشگاه استقلال تقرر حاصل مینمایند باید حداقل درجه تحصیلی ماستری در رشته­ی مورد نیاز دیپارتمنت یا دانشکده مدنظر باشند.

ماده سی و سوم

ترفیعات علمی و ارتقای سویه علمی اعضاءی کادر علمی دانشگاه استقلال طبق شرایط مندرج قانون تحصیلات عالی صورت میگیرد.

ماده سی و چهارم

انفکاک از کادر علمی دانشگاه استقلال افزون بر تکمیل شرایط پیش بینی شده در قانون تحصیلات عالی، تابع اصل های آتی نیز می باشد:

 1. دادن استعفاء و منظوری آن توسط مقام ذی صلاح؛
 2. درخواست تقاعد ؛
 3. ختم موعد قرارداد؛
 4. انحلال دیپارتمنت یا دانشکده مربوط؛
 5. عدم رعایت نظم، غیر حاضری های پیهم، دست زدن به فساد اخلاقی، فعالیت های سیاسی و سایر فعالیت های که با معیار های قانونی در تضاد باشد و یا باعث برهم خوردن نظم کاری و عادی مؤسسه گردد.

ماده سی و پنجم

(الف)‌ عضو کادر علمی دانشگاه استقلال از حق تقاعد برخوردار می‌باشد.

(ب) عضو کادر علمی  دانشگاه استقلال در حالات آتی به تقاعد سوق می‌شود:

 1. تکمیل نمودن سن هفتاد ساله‌گی حسبلزوم دید موسسه؛
 2. تقاضای سوق به تقاعد پس از اجرای کار مسلسل برای مدت حداقل ۱۰ سال؛
 3. در صورت از دست دادن توان مندی کار بنا بر معاذیر صحی و روانی ؛
 4. در صورت وفات.

(ج) معاش تقاعد عضو متقاعد کادر علمی در فصل مالی توضیح می شود.

ماده سی و ششم

 1. دانشگاه استقلال در صورت ضرورت از اشخاص واجد شرایط و اهلیت تدریس، به طور عضو علمی خارج کدر و قراردادی استحصال وظیفه نموده می تواند؛
 2. شرایط استخدام، مسؤلیت ها، مکلفیت ها و امتیازات اعضاءی خارج کادر علمی یا قراردادی در لایحه­ی جدا گانه که توسط شورای علمی تصویب میشود، درج میگردد؛
 3. هر گاه اشخاص مذکور دارای تحصیل ماستری و یا حداقل سه سال تجربه تدریس در موسسه تحصیلات های دارای اعتبار آکادمیک نباشند، برای شان مجوز جداگانه از وزارت تحصیلات عالی ها اخذ می گردد.

فصل چهارم

امور محصلان

ماده سی و هفتم

شخصی که شرایط آتی را تکمیل نماید، به حیث محصل در دانشگاه استقلال شناخته می‌شود:

 1. داشتن سند فراغت صنف دوازدهم و تایید آن از جانب وزرات؛
 2. داشتن تذکره تابعیت برای محصلان داخلی و داشتن پاسپورت و ویزه های رسمی برای محصلان خارجی؛
 3. سپری نمودن موفقانه امتحان شمول کانکور؛
 4. چگونه‌گی و میکانیزم بر گزاری و ارزیابی امتحان شمول،‌ معرفی نمودن داوطلبان موفق به دانشکده های مربوط در لایحه­ی جداگانه درج می‌شود.

ماده سی و هشتم

محصلان در دانشگاه استقلال از حقوق و امتیازات آتی برخوردار میباشد:

 1. حق دسترسی برابر به تحصیلات عالی مطابق به این اساسنامه؛
 2. استفاده از حق تحصیل بدون روبرو شدن با تبعیض جنسی، زبانی، قومی، محلی، رنگ، نژاد، دین، مذهب، عقیده و سایر حالات؛
 3. استفاده از درس ها، سیمینار ها، کنفرانس ها و کورسها در صورت ثبت نام و موجودیت ظرفیت پذیرش؛
 4. تاسیس انجمن های علمی، ادبی و فرهنگی مطابق به قانون؛
 5. حصول کارت هویت؛
 6. به دست آوردن اسناد تحصیلیمعتبر پس از تکمیل موفقانه دوره­ی تحصیلی طبق اساسنامه؛
 7. حق دسترسی به کار های علمی،‌ستاژ،‌تجربه های علمی و ارایه نظریات؛
 8. اعطای تحسین نامه، تقدیرنامه، جوایز نقدی یا جنسی و یا مدال به محصلان شایسته طبق ارزیابی و پیشنهاد دانشکده ها و تایید شورای علمی؛
 9. برخورداری از آزادی های اکادمیک طبق قانون.

محصلان قرار آتی از امتیازات اضافی نیز برخوردار می باشند.

(الف) تخفیف ۵۰% مزد تحصیلی در سال اول برای محصیلی که در امتحان شمول بلند ترین نمره را حاصل می کند.

(ب) تخفیف ۵۰% مزد تحصیلی برای اول نمره عمومی دانشگاه در هر سال .

(ج)‌ تخفیف ۲۵% مزد تحصیلی برای محصلی که در سال اول تحصیلی و سال های بعد به حیث اول نمره دانشکده  تبارز نماید، طبق پیشنهاد دانشکده مربوط و تایید شورای علمی از تخفیف مزد تحصیلی برخوردار می شود.

(د) تخفیف ۲۰% برای تایم درسی ویژه دانشگاه استقلال.

( ه) تخفیف  ۱۰% بورسیه های فامیلی برای افرادی که از ولد در دانشگاه استقلال تحصیل می کنند.

( ی) و تخفیف مزد تحصیلی آن شمار محصلانی که مشکلات جدی اقتصادی مواجه اند، طبق پیشنهاد دانشکده مربوطه و تایید شورای علمی  صورت گرفته می تواند.

ماده سی و نهم

وظایف و مکلفیت های محصلان قرار آتی است:

 1. مراعات نمودن قانون،‌مقررات و معیار های نظم و انضباط در مؤسسه؛
 2. داشتن احترام و حسن سلوک در برابر محصلان و سایر منسوبان مؤسسه؛
 3. خود داری از فعالیت های سیاسی و هرگونه برخورد های تبعیضی، تعصبی و مخل نظم کاری مؤسسه؛
 4. سهمگیری فعال و منظم در درس های عملی و نظری؛
 5. داشتن آماده گی کامل درسی و بلند بردن سویه علمی و مهارت های کاری؛
 6. اشتراک در حفظ پاکی، بهداشت و دارایی های مؤسسه؛
 7. ابراز نظر و ارایه پیشنهادات برای بهبود وضع درسی؛
 8. داشتن کارت هویت هنگام دخول در دانشگاه استقلال؛
 9. سپردن کارت هویت به شعبه مربوط پس از فراغت؛
 10. پرداخت به موقع فیس تحصیلی ؛
 11. اجتناب از تخریب عمدی و بی احتیاطی در استفاده از ساختمان ها تجهیزات و وسایل موسسه.

ماده چهل ام

انفکاک محصل از مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال زیر شرایط آتی صورت می گیرد.

 1. ارایه اسناد جعلی در زمان شمول در مؤسسه؛
 2. دست زدن به جعل،‌ تذویر و فریبکاری در جریان تحصیل؛
 3. تداوم رفتار و اخلاق ناپسند، زشت و نا مشروع؛
 4. غیابت دوامدار از درس؛
 5. نظر به خواست خودش؛
 6. محکوم شدن به جزاء  طبق حکم محکمه با صلاحیت؛
 7. ناکامی پی هم طبق لایحه­ی امتحانات.

ماده چهل و یکم

مدت زمان تحصیل در مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال، نظام تحصیلی کریدت می باشد که در سطح لیسانس طور عادی چهارسال یا هشت سمستر می‌باشد.

ماده چهل و دوم

مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال حسب احوال،‌ تدابیر و معیار های انضباطی را در مورد محصلان مختلف طبق لایحه جداگانه وضع و تطبیق می‌نماید.

ماده چهل و سوم

 1. اتباع خارجی بر پایه احکام قانون تحصیلات عالی در مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال تحصیل نموده می‌توانند.
 2. شرایط و چگونه گی پذیرش اتباع خارجی به منظور تحصیل در مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال در لایحه­ی جداگانه یی که به تصویب شورای علمی می رسد، تسجیل می‌یابد.

 

فصل پنجم

امور مالی و حسابی

ماده چهل و چهارم

منابع عایداتی دانشگاه استقلال عبارت اند از:

 1. مزد (فیس) که توسط محصلان پرداخته می‌شود؛
 2. مساعدت های پولی، مالی و تخنیکی بدون قید و شرط اشخاص حکمی و حقیقی؛
 3. درآمد های ناشی از برگزاری کورس ها و عرضه خدمات آموزشی؛
 4. درآمد های ناشی از منابع تولیدی مؤسسه؛
 5. عواید که از اثر اجرای تحقیقات علمی برای نهاد های مختلف به دست می آید؛
 6. عوایدی که از مدرک فروش کتاب ها و سایر آثار چاپی مؤسسه به دست می آید؛
 7. مساعدت بنیادهای فرهنگی و اجتماعی؛
 8. مساعدت های مؤسسدانشگاه استقلال.

ماده چهل و پنجم

 1. عواید پولی دانشگاه استقلال در یک حساب بانکی خاص تحویل می گردد و از آن به منظور تمویل مصارف عادی و انکشافی و سرمایه گذاری به خاطر بلند رفتن عواید مؤسسه، طبق اصول خاصی که از جانب هیات امناء وضع می شود، استفاده صورت می گیرد؛
 2. قبول مساعدت های اشخاص و مؤسسات خارجی به مؤسسه بعد از اطلاع و کسب اجازه از تحصیلات عالی؛
 3. عدم کتمان عواید و حصول عواید از منابع و طروق ناجواز (به هیچ عنوان)؛
 4. در استفاده از عواید شفافیت، صرفه جویی، قانونیت و حساب دهی مراعات می شود.

ماده چهل و ششم

بودجه عادی و انکشافی سالانه توسط هر دانشکده و معاونیت اداری آماده گردیده، و پس از غور و  مطالعه توسط شورای علمی به هیأت امناء غرض تایید پیشنهاد می شود و پس ازمنظوری  رئیس مؤسسه تطبیق می شود.

ماده چهل و هفتم

 1. اندازه­ی معاشات و امتیازات پولی منسوبان دانشگاه استقلال در لایحه­ی جدا گانه که به تصویب شورای علمی رسیده و تنظیم می گردد.
 2. اندازه معاش یا حق تدریس استادان خارج از کادر علمی یا قراردادی به اساس موافقه هر دو جانب عیار می گردد.

 

ماده  چهل و هشتم

تعیین مقدار مزد تحصیلی و اجزای آن، میکانیزم پرداخت آن از جانب محصلان و تحویل آن در بانک توسط لایحه­ی جداگانه که به تصویب هیأت امناء و تایید وزارت تحصیلات عالی می رسد، تنظیم میگردد.

ماده چهل و نهم

(الف) معاش منسوبان متقاعد دانشگاه استقلال از مجموع مبالغ وضع شده از معاشات، افزودی ترفیعات، افزودی عمومی معاشات و سهم مؤسسه تحصیلات عالی عبارت میشود،‌ به ترتیب آتی:

 1. ۳%معاش ماهوار؛
 2. ۲۵% معاش اول بعد از تقرر؛
 3. ۵۰% افزودی عمومی معاش در زمان ترفیع صرف برای یکبار و آنهم در اولین معاسی که این افزودی پرداخته می شود؛
 4. به اندازه ی ۴۰% مجموع معاش منسوب متقاعد به عنوان سهمیه ی اداره موسسه.

(ب)‌ پول های وضع شده در حساب بانکی دانشگاه استقلال جمع آوری می شود.

(ج) معاش منسوبین متقاعد پس از سوق آنها به تقاعد توسط معاونیت اداری محاسبه و به طور مکمل در یکبار پرداخته می شود.

ماده پنجاه ام

منسوبان دانشگاه استقلال با توجه به شرایط آتی به تقاعد سوق می شوند:

 1. تکمیل سن هفتاد ساله گی ؛
 2. از دست دادن توان کار در صورت معیوبیت یا معلولیت و یا معاذیر صحی ؛
 3. خواست شخصی؛
 4. محکوم شدن به جرم و جنایت طبق حکم محکمه ی با صلاحیت ؛
 5. وفات.

ماده پنجاهو یکم

مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال از امور مالی و حسابی خویش سالانه به وزارت تحصیلات عالی گزارش می دهد و طبق نتیجه ارزیابی گزارش از جانب وزارت تحصیلات عالی اجراآت خویش را عیار می کند.

مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال مسؤول انکشاف و تطبیق یک سیستم مالی و حسابی شفاف، موثر و دقیق است.

 

فصل ششم

احکام متفرقه

ماده پنجاه دوم

 1. دانشگاه استقلال مسؤول و مکلف تهیه زمین برای مؤسسه و اعمار ساختمان ها مطابق به خواسته های رشتوی، فعالیت های اکادمیک و اداری و نیازمندی های محیطی و صحی می باشد؛
 2. ان ها به صورت پخته و اساسی اعمار می شوند با در نظرداشت استندرد­ها و تسهیلات و امکانات و ظرفیت های مورد نیاز.

ماده پنجاه سوم

در صورت ضرورت فروش مؤسسه­ی تحصیلات عالی استقلال با تمام ملکیت های آن، مطابق به قوانین نافذ در رابطه قانون تحصیلات عالی و موافقه­ی وزارت تحصیلات عالی صورت گرفته میتواند.

 1. خریداران یا مالکین جدید مؤسسه واجد شرایط مندرج مقرره تحصیلات عالی خصوصی بوده و متعهد بر تعهدات قبلی در برابر وزارت تحصیلات عالی و هیأت امناء میباشند؛
 2. مالکین جدید طبق مقره تحصیلات عالی خصوصی مکلف به اخذ مجدد جواز از وزارت تحصیلات عالی می باشد؛
 3. سرنوشت محصلان مبین براسکان نقل مکان وادامه تحصیل بر اساس امضای تفاهم نامه سه جانبه این موسسه یا چند مؤسسه تحصیلات عالی و وزارت تحصیلات عالی تعیین می شود.

ماده پنجاه و چهارم

هر گاه ضرورت به انحلال یا ادغام دانشگاه استقلال دیده می‌شود. مؤسس و هیأت امنا دلایل آنرا به وزارت تحصیلات عالی ارایه میدارند و پس از منظور وزارت تحصیلات عالی سرنوشت مؤسسه و محصلان آن تعیین می شود.

ماده پنجاه و پنجم

تعطیل موقت یا دایمی دانشگاه استقلال در صورت وقوع حالات آتی به  پیشنهاد مؤسس و هیأت امناء و تایید وزارت تحصیلات عالی با حفظ تعیین سرنوشت محصلان آن، صورت گرقته میتواند:

 1. بروز حالات نظامی، سیاسی و طبیعی ناگوار و غیر قابل کنترول؛
 2. از دست رفتن منابع پولی و مالی مؤسسه که در این صورت مؤسسه نمی تواند مصارف عادی خویش را تکمیل و تدارک نماید؛
 3. بروز فساد و سؤ استفاده در مؤسسه.

ماده پنجاه و ششم

دانشگاه استقلال مطابق قانون می تواند دارای نشریه های علمی،فرهنگی ، تحقیقی و معلوماتی باشد.

ماده پنجاه و هفتم

دانشگاه استقلال طبق قانون مکلفیت دارد تا اسناد تحصیلی کسانی را که خواهش تقرر موقت یا دایمی را در آن مؤسسه دارند،غرض تایید و ارزیابی به وزارت تحصیلات عالی ارسال و پس از نتیجه ارزیابی و تایید آن اقدام نماید.

ماده پنحاه و هشتم

منسوبان دانشگاه استقلال از رخصتی های قانونی مندرج قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان مستفید می شوند.

ماده پنجاه و نهم

دانشگاه استقلال، منسوبان و محصلان ممتاز و شایسته را طبق اصول خاصی که از جانب هیأت امناء آن وضع می شود، مورد مکافات قرار میدهد.

ماده شصت ام

هرگونه تعدیل یا تغییر در این اساسنامه، طرزالعمل و ساخنار تشکیلاتی دانشگاه استقلال پس از پیشنهاد هیات امناء تایید آن توسط وزارت تحصیلات عالی قابل اعتبار و تطبیق می باشد.

ماده شصت و یکم

هر گاه تعدیل و تغییر در قانون تحصیلات عالی و امور و اصول مربوط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی پدید آید، دانشگاه استقلال، مکلف به عیار نمودن امور و فعالیت های خویش مطابق به آن می باشد.

ماده شصت و دوم

این اساسنامه در شش فصل و شصت و دو ماده و سه ضمیمه تنظیم گردید و پس از تایید آن توسط وزارت تحصیلات عالی، صدور حکم تاسیس از جانب مقام ریییس جمهور و اعطای اجازه نامه­ی فعالیت به مؤسسه از جانب وزارت تحصیلات عالی، نافذ می شود.

ضمایم

 1. مشخصات مؤسس
 • اسم و تخلص: الحاج محمد عارف طیب
 • ولد: الحاج وکیل آقا محمد
 • ولدیت: خواجه محمد
 • تاریخ تولد: ۲۶ سنبله ۱۳۴۲
 • مشخصات تذکره: شماره (۵۸۹۰۳۰) جلد (۱۲۳۰ سابقه) صفحه (۷) ثبت (۴)
 • صادره ولایت : هرات
 • سکونت اصلی: ولسوالی گلران ولایت هرات
 • سکونت فعلی: کابل ، افغانستان
 • وظیفه: نماینده مردم در پارلمان
 • شماره های تلیفون:۰۷۹۹۲۴۴۹۲۰ , ۰۷۰۲۶۴۴۴۴۴
 • ایمیل آدرس: aref@yahoo.com

۲. نشاندانشگاه استقلال

 1. Capture
 2. پرچم سه رنگ کشور؛
 3. کتاب که نشانه تحصیل، آگاهی باروری علمی؛
 4. قلم که نشان دهنده دانش، معرفت و جریان سیال آگاهیست؛
 5. شکوفه گل که بیانگر شگوفایی و درخشش محصلین در عرصه علم اندوزی می باشد.

 

ایستاده گی:مقاومت در عرصه ارائه خدمات علمی

۳ . شعار:پویایی:پیشرفت به سمت توسعه علمی و نیروهای انسانی

      شکوفایی:درخشش در عرصه علم و آگاهی

وجه تسمیه استقلال: حفظ استقلال و تمامیتارضی کشور در تمامی عرصه ها به خصوص عرصه علم دانش.

 • =محل تایید اساسنامه دانشگاه استقلال توسط کمیته ترتیب اساسنامه.
 • محل تایید اساسنامه دانشگاه استقلال توسط شورای علمی.
 • محل تایید و تصویب اساسنامه توسط هیأت امنا دانشگاه استقلال.

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی