0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

سمستر پنجم – روزانه – اقتصاد

سمستر پنجم - روزانه - اقتصاد: تاریخ نشر 1394/6/2   نتایج امتحانات پایان سمستر ( سمستر پنجم)پوهنحي اقتصاد روزانه ـ نیمسال اول 1394 مشخصات  مضمون ها و نمرات بازاریابی پیشرفته انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی اقتصاد کلان پول و بانک...

سمستر چهارم – روزانه – اقتصاد

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر چهارم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مشخصات مضامین و نمرات اصوا بازاریابی آمارو احصائیه2 اقتصاد کلان تاریخ عقاید اقتصادی حسابداری شرکت ها انگلیسی تخصصی مطالعات اسلامی کریدت ۲ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲ ۲ 1 احمد رومل سروری شیرآغا 93701004 اول ۱۰۰ ۶۵ 95 ۷۰ 100 ۷۱ ۲ امین خان ساحل جان خان 93701013 اول ۹۰ ۴۵ 55 ۵۸ 80 ۵۵ دوم 4 اول...

سمستر سوم- روزانه – اقتصاد

سمستر سوم - روزانه - اقتصاد: تاریخ نشر 1394/5/31   نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر سوم روزانه ـ نیمسال اول 1394 شماره مضامین و نمرات حساب داری افتصاد خرد ۲ ادبیات دری احصاییه مطالعات اسلامی مبانی کمپیوتر حقوق تجارت  مشخصات کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ 2 ۲ 2 نام پدر کد...

سمستر دوم – روزانه – اقتصاد

نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي اقتصاد سمستر دوم روزانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین و نمرات محاسبه مبانی جامعه شناسی اقتصاد خرد۱ ریاضی۲ انگلیسی عمومی۲ مطالعات اسلامی۲ ادبیات دری مشخصات کریدت ۳ ۲ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر چانس ۱ الهه احمد حسین اول ۱۰۰ ۸۵ ۹۶ ۹۹ ۱۰۰ ۸۱ ۱۰۰ دوم               ۲ جاوید سروری میر احمد اول 95 78 70 66 44 86 90 دوم               ۳ جواد مجیدی فراموز اول ۸۰ ۷۲ غ ۵۸ ۵۸ ۶۰ ۹۵ دوم               ۴ داود حیدری سرور اول     ۸۸   ۳۴   ۳۵ دوم               ۵ روح الله وفا محمد صدیق اول ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰ ۹۲ ۸۲ ۱۰۰ ۱۰۰ دوم               ۶ سویتا اکرمی اکرام الدین اول               دوم               ۷ شاهد زمان زاحل سخی زمان اول ۷۵ ۷۲ ۷۷ ۸۶ ۳۷ ۸۵ ۹۸ دوم               ۸ عارض نادری محمد نادر اول ۸۰ ۹۲ ۷۵ ۵۹ ۴۵ ۷۰ ۱۰۰ دوم               ۱۰ عبدالمجید ستانکزی محمد...

سمستر اول – روزانه – اقتصاد

سمستر اول - روزانه - اقتصادنتایج امتحان...

رئیس جدید مؤسسۀ تحصیلات عالی استقلال معرفی شد رئیس جدید مؤسسۀ تحصیلات عالی استقلال معرفی شد

مطابق به فیصلۀ شورای علمی موسسه، محترم داکتر محمد صالح "سلجوقی" شخصیت اکادمیک، مدبر و مردمی به حیث رئیس جدید موسسۀ تحصیلات عالی استقلال برگزیده شد. محترم داکتر سلجوقی در سالهای...

تورنمنت فوتسال خزانی در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال راه اندازی شد تورنمنت فوتسال خزانی در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال راه اندازی شد

تورنمنت فوتسال خزانی در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال راه اندازی شد به منظور تشویق روحی و سلامت بدنی محصلان، ادارۀ موسسۀ تحصیلات عالی استقلال تورنمنت خزانی فوتسال را در سطح پوهنحی...

جلسۀ نهایی سازی کریکولم (نصاب تحصیلی) های دانشکده های چهارگانۀ موسسه تدویر یافت جلسۀ نهایی سازی کریکولم (نصاب تحصیلی) های دانشکده های چهارگانۀ موسسه تدویر یافت

جلسۀ نهایی سازی کریکولم (نصاب تحصیلی) های دانشکده های چهارگانۀ موسسه تدویر یافت به منظور نهایی سازی کریکولم های دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس، اقتصاد و انجینیری موسسۀ...

جلسۀ استادان دائر گردید جلسۀ استادان دائر گردید

جلسۀ استادان دائر گردید اجندای جلسه: معارفۀ استادان با مسئولان و استادان با استادان گزارش مختصر از وضعیت علمی و تدریسی موسسه گزارش مختصر از نتایج ارزیابی کیفی وزارت از موسسه امتحانات نهایی (نیم سال...

از روز جهانی محصل در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال تجلیل شد از روز جهانی محصل در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال تجلیل شد

از روز جهانی محصل در موسسۀ تحصیلات عالی استقلال تجلیل شد هفدهم نومبر برابر است با روز جهانی محصل (دانشجو). از این روز فرخنده به تاریخ 26 عقرب در موسسۀ تحصیلات...

نشر شماره اول نشر شماره اول

سارا دختر 16 ساله 15 روز قبل پیوند نامزادی داشته است اما توسط خاستگار که شش ماه قبل خاستگار بوده به نام چمن باضربات چاقو به قلبش وی را در...

درباره موسسه تحصیلات عالی استقلال

موسسۀ تحصیلات عالی استقلال   موسسۀ تحصیلات عالی استقلال در سال 1392 به ابتکار شخصیت ملی کشور محترم حاجی محمد عارف "طیب" نمایندۀ مردم در شورای ملی افغانستان و به همکاری جمعی...

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی