0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

اطلاعیه جذب استادان کدرعلمی

اطلاعيه موسسه تحصيلات عالي استقلال به منظور بلند بردن  كيفيت علمي و ظرفيت سازي، اين بار هم اقدام به جذب اساتيد كادري جديد در پوهنحي هاي چهار گانه خويش به سويه...

داوطلبان وعلاقه مندان کانکور داوطلبان وعلاقه مندان کانکور

به اطلاع رسانیده میشود، موسسه تحصیلات عالی استقلال در رشته های : حقوق ، علوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری برای سال تحصیلی 1395 با کمترین هزینه وبهترین کیفیت...

انجنیری سمستر چهارم بعدازظهر

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم ظهر ـ نیمسال  دوم 1394 شماره مشخصات استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی کریدت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۱ احمد حسین یوسفی زلف علی 93702003 اول ۶۵ ۹۰ ۸۵ ۹۳ ۶۳ ۸۰ دوم ۲ احمد مقیم نورزاد ثناالله اول ۹۷ ۹۵ ۹۰ ۱۰۰ ۷۸ دوم ۳ ایمل علیزوی گلا جان 93702013 اول ۲۳ دوم ۴ بی بی نازنین خالدی حیات الله اول ۱۰۰ ۸۹ ۹۶ دوم ۶ حبیب...

کامپیوترساینس بعدازظهر سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم ظهر ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت ادبیات دری2 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 شبکه1 ریاضی1 انگلیسی تخصصی1 ریاضی2 مجموع نمرات ۲ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوری سیدگل ۹۱ ۶۶ ۷۳ ۸۴ ۷۰ ۲ آریا محمد حسن ۳۰ ۵۵ ۶۲ ۶۴ ۵۸ ۵۵ ۳ عمری عمر ببک ۸۵ ۸۱ ۷۶ ۷۷ ۷۶ ۱۰۰ ۴ فاروقی عبدالوکیل ۱۰۰ ۵۵ ۶۷ ۷۳ ۱۷ ۶۸ ۵ جمالی سید محمد ۹۸ ۷۰ ۵۵ ۷۲ ۶۴ ۶ هروی عبدالصمد ۱۰۰ ۵۵ ۳۴ ۷۶ ۷۵ ۵۵ ۷ سخی زاده غلام حیدر ۷۵ ۵۵ ۶۴ ۹۲ ۸۵ ۵۶ ۸ دانش رحیم...

کامپیوترساینس روزانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم روزانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ برات زاده شاه محمود 93704030 ۶۴ ۹۳ ۶۵ ۶۷   ۶۸             ۲ قاری زاده اختر محمد 93704068 ۷۹ ۷۴ ۷۹ ۷۷ ۸۰ ۷۵             ۳ ستانکزی عبدالبصیر 93704032 ۸۳   ۷۳ ۹۰   ۹۲             ۶ قاسمی موسی...

کامپیوترساینس شبانه سمستر دوم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر دوم شبانه ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت شبکه1 برنامه نویسی2 اساسات کمپیوتر2 ادبیات دری1 ریاضی2 انگلیسی تخصصی1 مجموع کریدت مجموع نمرات ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۲ شماره تخلص نام پدر چانس ۲ محمد زی محمد عتیق   ۸۴ ۵۵ ۸۰ ۹۰ ۶۷ ۶۰     ۳ صمدی گل ولی   ۶۶ ۵۵ ۸۶ ۹۰ ۱۰۰ ۶۰     ۴ غریب دوست خلیل...

کامپیوترساینس شبانه سمستر چهارم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر چهارم شبانه  ـ نیمسال دوم 1394   مضامین و نمرات کریدت سیستم عامل احصائیه و احتمالات مطالعات اسلامی شبکه2 ادبیات دری2 اساسات دیتابیس مجموع کریدت ۴ ۴ ۲ ۴ ۲ ۴ شماره تخلص نام پدر چانس ۱ نوابی نعمت الله 93704031 ۸۰   ۹۵ ۹۷ ۱۰۰ ۷۳                 ۲ نوری خاکراه 93704004 ۵۵   ۷۵ ۵۷ ۸۰                   ۳ حیدری محمد افضل 93704088 ۶۴ ۷۳ ۷۶ ۶۵ ۷۵ ۵۵                 ۶ رضایی محمد علی...

کامپیوترساینس شبانه سمستر ششم

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي کمپیوتر سیانس سمستر ششم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 مضامین و نمرات کریدت مطالعات اسلامی4 مدیریت I C T سیستم عامل شبکه نگارش علمی مدیریت دیتابیس شماره نام تخلص نام پدر چانس ۱ اسدالله سیرت محمد عیسی 92704004 ۷۸ ۷۷ ۸۱ ۸۸ ۸۱           ۲ انیل احمد امانیار میرویس 92704006 ۷۷ ۷۸ ۷۴ ۹۴ ۷۶           ۳ حارث نوری غلام...

انجنیری سمستر چهارم ساختمانی

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره استاتیک انگلیسی تخصصی ۲ سروی معادلات تفاضلی کیمیای انجنیری ۲ مطالعات اسلامی مشخصات کردیت ۴ ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۶ جاوید فیروز زاده علی خان 93702155 اول ۵۵ ۶۲ 93 55 ۶۷ ۷۹ دوم ۱۰ حامد حلیم محمد حلیم 93702023 اول ۹۱ ۸۰ ۶۶ 96 دوم ۱۳ حزب الله رحمانی عبدالرحمن اول ۵۵ ۷۵ ۷۲ ۶۸ ۶۰ ۸۸ دوم ۱۵ سید حکمت الله رستاقی سید...

انجنیری سمستر چهارم برق

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي انجینیری سمستر چهارم شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مشخصات تحلیل سرکت ریاضیات انجنیری الکترونیک۱ لابراتوار نحلیل سرکت الکترومغناطیس سیگنالهای سیستم مشخصات کردیت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی چانس ۱ احمدسمیر پوپلزی محب الله اول     50 75 ۲۰ ۴۰ دوم             ۲ جاوید عبداللهی عبدالله اول ۴۰ ۷۴ ۶۷ ۹۲ ۳۵ 68 دوم             ۳ سید رفیع الله سخی گل اول ۶۶ ۶۱ ۵۷ ۸۶ ۳۵ ۵۵ دوم             ۴ سید محمد عاصم قریشی سید فضیل...

انجنیری سمستر ششم برق

نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم)پوهنحي انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین ونمرات تبدیل انرژی الکترونیکی انگلیسی تخصصی الکترونیک۲ تحلیل سیستم های قدرت سیگنال سیستم برقی کنترول خطی مشخصات کریدت ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ نام تخلص نام پدر کد شناسایی ۳ چانس ۱ احمد فهیم خپلواک علی احمد 92702007 اول ۴۲ ۶۷ ۸۷ غ ۴۳ ۴۵ دوم ۲ امیدالله فایض محمد اشرف 93702134 اول ۳۵ غ ۷۰ ۷۵ ۴۰ ۴۰ دوم ۳ حبیب الله کریمی برهان الدین 93702151 اول ۷۸ غ ۵۷ ۶۰ ۴۷ ۷۰ دوم ۴ رحمت الله میرزایی اسدالله 93702122 اول ۸۱ ۶۰ ۶۷ ۵۵ ۵۵ ۵۵ دوم ۵ روح...

انجنیری سمستر ششم ساختمانی

موسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر (سمستر ششم )پوهنحي انجنیری شبانه ـ نیمسال دوم 1394 شماره مضامین ونمرات میخانیک سیالات میخانیک خاک ترانسپورتیشن کانکریت زلزله دیزاین ساختمانهای فولادی کریدت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ چانس ۱ اتل نیازی ملنگ 92703291 اول ۷۶ ۸۵ ۶۵ ۹۲ ۶۷ دوم ۲ احسان رسولی نورمحمد 93702170 اول 61 ۱۰۰ ۹۵ ۱۰۰ ۸۸ ۹۷ دوم ۳ احسان الله سنگرخیل میاگل 92703535 اول دوم ۴ احمد جلیل نظری بهلول 93702167 اول 75 ۸۶ ۹۳ ۷۹ ۹۰ ۶۰ دوم ۵ احمد سیر انوری محمد فاروق 92702003 اول ۷۰ ۹۸ ۸۸ ۵۸ دوم ۶ احمد شکیب پوپل عطا محمد 92702559 اول 55 ۷۲ ۷۰ ۹۰ ۹۷ ۷۳ دوم ۷ احمد ضیا سادات سیدمقیم 92702004 اول 55 ۶۰ ۶۵ ۵۸ ۹۶ غ دوم ۹ احمدالله شینواری عبدالبصیر 92702536 اول 55 ۷۲ ۸۸ ۷۵ ۹۰ ۷۲ دوم ۱۰ احمدسیر عبادی فضل الدین 92702002 اول 71 ۹۰ ۱۰۰ ۹۸ ۹۸ ۸۵ دوم ۱۱ احمدولی ترگان علی مراد 92702542 اول 77 ۷۳ ۸۵ ۹۸ ۱۰۰ ۸۱ دوم ۱۲ امان...

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره...

حقوق سمستر چهارم بعدازظهر الف

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره...

حقوق سمستر ششم شبانه ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(2) حقوق اداری(2) حقوق جزای بین...

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی