0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

نتایج نهایی امتحانات نیمه اول سال ۱۳۹۴ اعلان گردید


جهت مشاهده نتایج امتحانات بروی مینوی نتایج امتحانات رفته بعد از انتخاب نمودن سمستر ودانشکده شما میتوانید نتایج خویش را ببینید.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی