0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اطلاعیه کانکورسمسترخزانی ۱۳۹۶


به اطلاع عمومی داوطلبان کانکور رسانده می شود که امتحان کانکور خزانی موسسه تحصیلات عالی استقلال به تاریخ ٣١ اسد ١٣٩۶در موسسه تحصیلات استقلال برگزار می گردد. بنا داوطلبان عزیز مطلع باشند.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی