0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

آرشيف نويسنده

پنجمین دور کانکور موسسۀ تحصیلات عالی استقلال برگزار شد پنجمین دور کانکور موسسۀ تحصیلات عالی استقلال برگزار شد

هیآت رهبری موسسۀ تحصیلات عالی استقلال کامیابی نزدیک به 700 محصل جدیدالشمول را درامحتان کانکور این موسسه تبریک گفته وموفقیت های مزیدشان را درطول دوره تحصیلی خواهان است....

پذیرش دانشجو در سال ١٣٩۴

مؤسسه تحصيلات عالي استقلال در مقطع ليسانس در رشته هاي ذيل محصل مي پذيرد: ١. حقوق و علوم سياسي  (١١٠٠٠ افغاني) ٢.اقتصاد  (١٢٠٠٠ افغاني) ٣. كمپيوتر ساينس (١٦٠٠٠ افغاني ) ٤. انجينيري ( ١٨٠٠٠...

اطلاعیه شروع سمستر بهاری ١٣٩۴

ضمن تبريكي آغاز سال جديد تحصيلي به اطلاع تمامي دانشجويان پوهنحي هاي چهارگانه مؤسسه تحصيلات عالي استقلال رسانيده مي شود كه درس هاي سمستر جديد به روز شنبه (١٣٩٤/١/٨ )...

علوم سیاسی سمستر چهارم بعدازظهر

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (چهارم) نوبت (ظهر) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت مبانی سازمان و مدیریت جامعه شناسی سیاسی سازمان های بین...

علوم سیاسی سمستر چهارم شبانه

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (اداره و دیپلماسی) سمستر (چهارم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت مبانی سازمان و...

نام پدر انگليسي عمومي ١.اختر محمد ٥٥ ٢.محمد تقي ١٠٠ ٣.محمد حسين ٩٠ ٤.پيوند علي ١٠٠ ٥.جمعه خان ٦٦ ٦.محمد ظاهر ٦٨ ٧.رمضان ٨٢ ٨.عبدالمعروف ٧٢ ٩.امان الله ٨٣ ١٠.محمد علي ٨٦ ١١.غلام رسول ٩٦ ١٢.حسين ٩٢ ١٣.محمد سالم ٧٨ تاريخ انتشار٩٣/١٠/٨ نوت!آخرين مهلت رسيدگي...

شماره نام پدر حقوق مدنی2 1 عبدالرووف 95 2 گل محمد 70 3 محمد کبیر 95 4 محمد حنیف 67 5 سید مصطفی61 6 مسعود الله م 7 محمد یاسین100 8 محمد جان 55 9 عبدالحمید 28 10 عبدالاحد 100 11...

شماره نام پدر حقوق مدنی2 1 عبدالرووف 95 2 گل محمد 70 3 محمد کبیر 95 4 محمد حنیف 67 5 سید مصطفی61 6 مسعود الله م 7 محمد یاسین100 8...

نام پدر_انگليسي عمومي ١.شاه محمود ٧٠ ٢.نعمت الله ٦٦ ٣.عبدالبصير ٨٤ ٤.موسي خان ٣٨ ٥.محمد جرير ٨٩ ٦.محمد صديق ٦٣ ٧.محمد ابراهيم ٥٧ ٨.عبدالخليل ٥٧ ٩.محمد هاشم ٥٥ ١٠.محمد افضل٩٢ ١١.فيض محمد٧٤ ١٢.محمد أنور ٦٤ ١٣.محمد حسين ٤٩ ١٤.محمد بأقر ٩٥ ١٥.محمد عمار ٨٩ ١٦.زلمي ٤٠ ١٧.محمد...

سمستر دوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

 شماره نام پدر انگلیسی عمومی  ریاضیات مجزا  مطالعات اسلامی اساسات كمپيوتر برنامه نويسي ساختار دیتا   1  اختر محمد 55  57  63  73 ٤٢ 63 2  محمد تقی 100 95  86 63 ٨٩ 81  3  محمد حسین 90  100 73  89 ٩٥ 84 4 پیوند علی 100 100  82  84 ٩٤ 92 5 جمعه خان 66  57 67  56 غير حاضر غير حاضر 6 محمد ظاهر 68 97  65 60 ٨٢ 59 7 رمضان 82  88 90  91 ١٠٠ 76 8 عبدالمعروف 72 61  81  65 ٨١ 9  امان الله 83  70  60 غير حاضر  10  محمد علی 86 91 90  89 ٩٣ 93 11  غلام رسول 96  93  100  100 ١٠٠ 94  12  حسین 92 100 100  73 ٩٦ 89 13  محمد سالم 78  67  61  85 ٦٩ تاریخ نشر 1393/10/9  1393/10/15 1393/10/15  1393/10/20  ١٣٩٣/١٠/٢٧ ...

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر سوم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر چهارم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر پنجم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس

سمستر ششم-بعدازظهر-کامپیوتر ساینس...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی