0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

شبانه

حقوق سمستر ششم شبانه ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (ششم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت قواعد فقه جزا روش تحقیق(2) حقوق اداری(2) حقوق جزای بین...

حقوق و علوم سیاسی

  انسان یک موجود اجتماعی است، زیست اجتماعی انسان مقتضی خود آگاهی آن در فرایند جامعه شناختی، حاکمیت قانو ن، عدالت اجتماعی، ترویج شهروندی و هم‌پذیری است. کانون‌های علمی و...

حقوق سمستر چهارم شبانه ب

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (شبانه ب) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(1) حقوق جزای بین الملل(2) مطالعات اسلامی 4 حقوق...

حقوق سمستر چهارم شبانه الف

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (چهارم) نوبت (بعد از ظهر الف) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(1) حقوق جزای بین الملل(2) مطالعات...

سمستر هفتم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر هفتم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر ششم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر ششم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی...

سمستر پنجم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

سمستر پنجم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی:تاریخ نشر1394/5/31 مؤسسه تحصیلات عالی استقلال پوهنحی حقوق سمستر پنجم نیمسال اول         (  ب )  1394 مضمون ها و نمرات حقوق بین الملل خصوصی(1) حقوق اداری(1) حقوق جزای بین الملل حقوق سازمان های...

سمستر چهارم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

خقوق شبانه الف: پوهنحی حقوق سمستر چهارم نیمسال اول 1394 مضمون ها و نمرات حقوق بین الملل خصوصی(1) حقوق سازمان های بین المللی(2) حقوق اداری(1) مبانی علم سیاست حقوق مدنی(5) مطالعات اسلامی(4) حقوق تجارت(4) حقوق جزای اختصاصی(2) حقوق جزای بین الملل تعداد...

سمستر سوم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

  مؤسسه تحصیلات عالی استقلال نتایج امتحانات پایان سمستر پوهنحي (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (سوم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 مضامین و نمرات شماره دانشجویی کریدت حقوق تجارت(1) اصول محاکمات...

سمستر دوم-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

مؤسسه تحصیلات عالی استقلال  (حقوق و علوم سیاسی) دیپارتمنت (قضا و حارنوالی) سمستر (دوم) نوبت (شبانه) ـ نیمسال دوم تحصیلی 1394 کریدت کلیات علم اقتصاد ادبیات دری(2) حقوق تجارت(1) انگلیسی عمومی(2) حقوق جزای عمومی2 مطالعات اسلامی(2) مبانی علم سیاست حقوق...

سمستر اول-شبانه-حقوق و علوم سیاسی

تذکر: آخرین مهلت ثبت اعتراضات سه روز بعد از اعلان نتایج می باشد.  شماره نام پدر  مقدمه علم حقوق اساسات حقوق اسلام  انگليسي 1 ادبیات دری  مباني علم سياست  سازمان های بین المللی كليات اقتصاد  تاریخ مطالعاتاسلامي 1  خلیل الله 99  ٨٥  ٧٥ 56  ١٠٠ 84 ٥٥ 71 ٦٠ 2  سید حسین شاه  99  ١٠٠  ٨٥ ٩٩ 96 ٩١ 100 ٧٩ 3  فدا محمد  96  ١٠٠  ٨٠ 73  ٩٩ 98 ٩٥ 100 ٨٥ 4  محمد علی  100  ٨٠  ٦٠ 57  ٩٩ 92 ٥٥ 95 ٥٥ 5  عبدالستار ٩٥  ٧٥ 59  ١٠٠ 100 ٨١ 100 ٧٥ 6  خیر...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی