0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

درباره استقلال

درباره موسسه تحصیلات عالی استقلال

موسسۀ تحصیلات عالی استقلال   موسسۀ تحصیلات عالی استقلال در سال 1392 به ابتکار شخصیت ملی کشور محترم حاجی محمد عارف "طیب" نمایندۀ مردم در شورای ملی افغانستان و به همکاری جمعی...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی