0798-9090-46
دانشجو برتر
موسسه تحصیلات عالی استقلال
استقلال; پویایی و شکوفایی

اسلایدشو

کانکور سال تحصیلی ۱۴۰۰ کانکور سال تحصیلی ۱۴۰۰

موسسه تحصیلات عالی استقلال برای سال تحصیلی 1400 محصل میپذیرد ...ثبت نام جریان دارد ...

آغاز ثبت نام برای کانکور سال ۱۴۰۰

موسسه تحصیلات عالی استقلال برای سال ۱۳۹۹در رشته های ذیل با تخفیف ویژه محصل می‌پذیرد: حقوق و علوم سیاسی اقتصاد انجنیری کمپیوتر ساینس شماره تماس:0794402131 آدرس: کابل، کارته چهار کوچه مقابل حوزه سوم پولیس ثبت نام جریان...

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

استقلال، ایستادگی، پویایی و شکوفایی